W trosce o Wasz komfort i bezpieczeństwo zachęcamy do zapoznania się z frekwencją w pociągach opracowaną na podstawie danych z systemu sprzedaży rezerwacji miejsc.

Aby wyszukać poziom zajętości w pociągu wpisz numer pociągu, nazwę, relację z lub do i wybierz datę odjazdu.

Legenda

Kolor tła odpowiada szacowanej frekwencji określonej powyżej.
Prognoza frekwencji w wybranych pociągach
PociągNr Poc
Kat Poc
Nazwa
Z
RelacjaDo
Krajowy1301EIPEIC PremiumWarszawa Wsch.-Krak
Krajowy1302EICSAWAWarszawa Wsch.-Krak
Krajowy1303EIPEIC PremiumWarszawa Wsch.-Krak
Krajowy1317EICORWarszawa Wsch.-Krak
Krajowy1323EICNORWIDWarszawa Wsch.-Krak
Krajowy1325EICKRAKUSWarszawa Wsch.-Krak
Krajowy1326EICMODRZEJEWSKAWarszawa Wsch.-Krak
Krajowy1329ICREYMONT-Krak
Krajowy1353EICTATRYWarszawa Wsch.-Zakopane
Krajowy1355EICMORSKIE OKOWarszawa Wsch.-Zakopane
Krajowy1401EIPEIC PremiumWarszawa Wsch.-Bielsko Bia
Krajowy1402EIPEIC PremiumGdynia G-Gliwice
Krajowy1403EIPEIC PremiumWarszawa Wsch.-Bielsko Bia
Krajowy1501EIPEIC PremiumWarszawa Zach.-Gdynia G
Krajowy1502EICWarszawa Zach.-Gdynia G
Krajowy1503EIPEIC PremiumWarszawa Zach.-Gdynia G
Krajowy1507EIPEIC PremiumWarszawa Zach.-Gdynia G
Krajowy1508EIPEIC PremiumWarszawa Zach.-Gdynia G
Krajowy1511ICBRDAWarszawa Wsch.-Bydgoszcz G
Krajowy1513ICKUJAWIAKWarszawa Wsch.-Bydgoszcz G
Krajowy1515ICWarszawa Wsch.-Bydgoszcz G
Krajowy1517ICKOPERNIKWarszawa Wsch.-Bydgoszcz G
Krajowy1519ICKORTOWOWarszawa Zach.-Olsztyn G
Krajowy1521ICMAZURYWarszawa Zach.-Olsztyn G
Krajowy1531EICLAZUR-Gdynia G
Krajowy1601EIPEIC PremiumWarszawa Wsch.-Wroc
Krajowy1602EICWarszawa Wsch.-Wroc
Krajowy1603EIPEIC PremiumWarszawa Wsch.-Wroc
Krajowy1605EIPEIC PremiumWarszawa Wsch.-Wroc
Krajowy1607EIPEIC Premium/ TELEEXPRESSWarszawa Wsch.-Wroc
Krajowy1621EICVIADRINAWarszawa Wsch.-Wroc
Krajowy1623EICWarszawa Wsch.-Wroc
Krajowy1625EICFREDROWarszawa Wsch.-Wroc
Krajowy1651EICWarszawa Wsch.-Jelenia G
Krajowy1656EICWarszawa Wsch.-Jelenia G
Krajowy1657EIPEIC Premium/ TELEEXPRESSWarszawa Wsch.-Jelenia G
Krajowy1701EICLECHWarszawa Wsch.-Zielona G
Krajowy1703EICPADEREWSKIWarszawa Wsch.-Pozna
Krajowy1801EICWarszawa Wsch.-Szczecin G
Krajowy1803EICCHROBRYWarszawa Wsch.-Szczecin G

0