VORSTAND DER PKP INTERCITY AG:

Marek Chraniuk- Vorstandsvorsitzender
Jarosław Oniszczuk - Vorstandmitglied
Artur Resmer - Vorstandmitglied
Adam Laskowski - Vorstandmitglied

AUFSICHTSRAT DER PKP INTERCITY AG:

Vorsitzender des Aufsichtsrates:

Krzysztof Mamiński

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Tomasz Buczyński
Maria Sędek
Krzysztof Piotr Ciećka
Jarosław Gołębiewski
Maciej Gustaw Zaborowski

 

0