MANAGEMENT BOARD OF PKP INTERCITY:

Marek Chraniuk- President of the Board
Jarosław Oniszczuk - Member of the Board
Artur Resmer - Member of the Board
Adam Laskowski - Member of the Board

PKP INTERCITY COMPANY SUPERVISORY BOARD:

Chairman of the Supervisory Board: Krzysztof Mamiński

Tomasz Buczyński
Maria Sędek
Krzysztof Piotr Ciećka
Jarosław Gołębiewski
Maciej Gustaw Zaborowski
Anna Szczepaniak
Tomasz Surówka
0