Obraz przedstawia pociąg na peronie

  • Możliwość dotarcia do 3,2 mln pasażerów miesięcznie
  • Atrakcyjna grupa docelowa
  • Długi czas ekspozycji i niezakłócony przekaz
  • Powtarzalność i utrwalanie przekazu
  • Duże zagęszczenie nośników
  • Łatwość wykonania natychmiastowej akcji

  Więcej szczegółów dot. reklamy w pociągach, tel. 22 474 44 25

  0