Z dniem 10 grudnia 2017 r. „PKP Intercity” S.A. przeznacza do udostępnienia Obiekty Infrastruktury Usługowej, w rozumieniu i na zasadach wynikających z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Wnioski o udostępnienie obiektów będą rozpatrywane przez Operatora, którego zadania  realizuje  Biuro Infrastruktury Usługowej „PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 A  02-305 Warszawa.

W niniejszej zakładce umieszczono Regulamin dostępu do obiektów Infrastruktury usługowej PKP Intercity S.A. wraz z Załącznikami:

 Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej

Nr 1 Warunki techniczne dostępu

Nr 2 Wykaz instrukcji

Nr 4 Cennik

Wniosek o dostęp do infrastruktury usługowej

W sprawie nadania loginu i hasła do systemu składania wniosków należy pisać na wnioski.oiu@intercity.pl.

Zainteresowanych korzystaniem z obiektów infrastruktury usługowej zachęcamy do zapoznania się Regulaminem.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela  Biuro Infrastruktury Usługowej  

e-mail: wnioski.oiu@intercity.pl .

 Opłatę za rozpatrzenie wniosku o udostępnienie obiektu infrastruktury usługowej PKP Intercity S.A. należy uiszczać na konto -  nr  Pekao S.A. 17 1240 6292 1111 0010 7710 6626 .

 

0