Z dniem 10 grudnia 2017 r. „PKP Intercity” S.A. przeznacza do udostępnienia Obiekty Infrastruktury Usługowej, w rozumieniu i na zasadach wynikających z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Wnioski o udostępnienie obiektów będą rozpatrywane przez Operatora, którego zadania  realizuje  Biuro Infrastruktury Usługowej „PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 A  02-305 Warszawa.

W niniejszej zakładce umieszczono Regulamin dostępu do obiektów Infrastruktury usługowej PKP Intercity S.A. wraz z Załącznikami:

 Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej

Załacznik nr 1 Obiekty infrastruktury usługowej

Załacznik nr 2 Szczegółowe warunki techniczne dostępu do obiektów infrastruktury usługowej

Załacznik nr 3 Wzór wniosku o udostępnienie obiektów infrastruktury usługowej

Załacznik nr 4 Cennik dostępu do obiektów infrastruktury usługowej oraz świadczonych usług

Wniosek o dostęp do infrastruktury usługowej

Zainteresowanych korzystaniem z obiektów infrastruktury usługowej zachęcamy do zapoznania się Regulaminem.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela  Biuro Infrastruktury Usługowej  

e-mail: wnioski.oiu@intercity.pl .

0