Obraz przedstawia bocznicę kolejową

PKP INTERCITY OFERUJE DOSTĘP I ŚWIADCZENIE USŁUG W OBIEKTACH INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ NA ZASADACH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 28 MARCA 2003 R. O TRANSPORCIE KOLEJOWYM.

Oferujemy wykonywanie specjalistycznych usług związanych z utrzymaniem taboru przez kwalifikowaną kadrę pracowników z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń i stanowisk diagnostycznych.

WNIOSKI O DOSTĘP I ŚWIADCZENIE USŁUG ROZPATRUJE OPERATOR, KTÓREGO ZADANIA REALIZUJE BIURO INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ PKP INTERCITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE AL. JEROZOLIMSKIE 142 A, 02-305 WARSZAWA.

Wniosek o dostęp do infrastruktury usługowej


Komunikat nr 2/2020 z 28 maja 2020 r.Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Komunikat nr 1/2020 z 2 kwietnia 2020 r.Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Infrastruktury Usługowej – Biuro Infrastruktury i Energetyki

e-mail: wnioski.oiu@intercity.pl.
tel. kontaktowy (22) 473 11 32

0