Oferta Kolorowych Kart dedykowana jest osobom często podróżującym pociągami różnych przewoźników.

DUŻO PODRÓŻUJESZ? TA OFERTA JEST DLA CIEBIE!

Szeroki wachlarz Kolorowych Kart – rocznych, półrocznych, kwartalnych i miesięcznych - umożliwia dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb.

Kolorowe Karty dostępne są zarówno w 1. jak i w 2. klasie w dwu wariantach:

  • imiennym
  • na okaziciela

Bilet upoważnia do nieograniczonej liczby przejazdów krajowych pociągami PKP Intercity oraz innych przewoźników: Przewozy Regionalne, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Dolnośląskie.

Na przejazd pociągami Express InterCity Premium konieczne jest posiadanie bezpłatnej rezerwacji miejsca.

Sprawdź opłacalność oferty Kolorowych Kart!

Kalkulator Kolorowych Kart
rodzaj biletu klasa cena KK kk okres po którym następuje darmowy przejazd [m-c] okres po którym następuje darmowy przejazd [tyg]
Złoty (roczna)
Złoty (roczna)
imienny I klasa 15 800,00 zł
II klasa 11 000,00 zł
na okaziciela I klasa 23 000,00 zł
II klasa 15 800,00 zł
Srebrny (półroczna)
Srebrny (półroczna)
imienny I klasa 8 400,00 zł
II klasa 6 000,00 zł
na okaziciela I klasa 12 000,00 zł
II klasa 8 400,00 zł
Niebieski (kwartalna)
Niebieski (kwartalna)
imienny I klasa 4 500,00 zł
II klasa 3 300,00 zł
na okaziciela I klasa 6 300,00 zł
II klasa 4 500,00 zł
Zielony (miesięczna)
Zielony (miesięczna)
imienny I klasa 2 250,00 zł
II klasa 1 650,00 zł
na okaziciela I klasa 3 150,00 zł
II klasa 2 250,00 zł

Złóż zamówienie

Dane firmy
Kolorowe Karty Intercity
Płatność
Sposób dostawy
Zgody na przetwarzanie danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Alejach Jerozolimskich 142 A. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie jakim zostały podane w zamówieniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu realizacji zamówienia i sprzedaży Kolorowych Kart Intercity. Dane osobowe podane w niniejszym zamówieniu administrator danych przechowuje przez okres 5 lat od dnia złożenia zamówienia.

Przysługuje Pani(u) prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych. Osoba uprawniona może uzyskać informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych kontaktując się z powołanym przez administratora danych, Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail iod@intercity.pl albo telefonicznie w dni robocze w godzinach 9:00 -14:00, dzwoniąc pod numer + 48 22 4742115. Przekazane Przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzanie danych do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

W sumie:

Kontakt w sprawie Kolorowych Kart

tel. kom.: 697 048 959
e-mail: karty@intercity.pl

 

Taryfa przewozowa regulująca zasady zakupu i korzystania z Kolorowych Kart:

§ 54. TP-IC - Karty INTERCITY – bilety sieciowe imienne - Obowiązuje od 15 października 2019 roku

§ 54. TP-IC - Karty INTERCITY – bilety sieciowe imienne - Obowiązuje od 15 grudnia 2019 roku

§ 55. TP-IC - Karty INTERCITY – bilety sieciowe bezimienne - Obowiązuje od 15 października 2019 roku

§ 55. TP-IC - Karty INTERCITY – bilety sieciowe bezimienne - Obowiązuje od 15 grudnia 2019 roku

Cennik biletów sieciowych

Formularz zamówienia Kolorowych Kart

0