Sprawdź jakie miejsca zająć aby podróż była komfortowa i bezpieczna

Wizualizacja miejsc dla osób niepełnosprawnych

Miejsca uprzywilejowane

W pociągach uruchamianych przez Spółkę PKP Intercity, z wyjątkiem pociągów międzynarodowych, w wagonach z miejscami do siedzenia, w zależności od rodzaju wagonów znajdujących się w składzie pociągu, rezerwuje się miejsca dla osób z niepełnosprawnością lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej nieporuszających się na wózkach inwalidzkich:

  • jeden przedział w wagonie klasy 2 (i w niektórych wagonach klasy 1) w każdej relacji – w pociągach zestawionych z wagonów z przedziałami;
  • co najmniej 6 miejsc – w pociągach zestawionych z wagonów bezprzedziałowych klasy 2 i w pociągach zestawionych z elektrycznych zespołów trakcyjnych;

najbliżej drzwi wejściowych.

W pociągach EIP miejsca do siedzenia wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej dostępne są, wyłącznie dla tych osób, w kasie biletowej najpóźniej do 2 dni przed dniem odjazdu pociągu. Po tym terminie miejsca są udostępniane do ogólnej sprzedaży i mogą je nabywać również inni Podróżni;

Miejsca do siedzenia wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są w sprzedaży do czasu ich wyczerpania (bez ograniczeń czasowych).

Na przejazd pociągiem EIP osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej poruszająca się na wózku inwalidzkim, która przed rozpoczęciem podróży nie nabyła biletu (dla siebie i/albo dla opiekuna/przewodnika), może nabyć bilet(-y) u konduktora w pociągu EIP – o ile miejsca wyznaczone dla takich osób w danym pociągu są jeszcze wolne.

Zamiar przejazdu danym pociągiem EIP należy zgłosić konduktorowi przed wejściem do pociągu.

Miejsca do leżenia

W niektórych pociągach kursują wagony z miejscami do leżenia przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Na przejazd w wagonie z miejscami do leżenia osoba niepełnosprawna, podróżująca z psem przewodnikiem lub z psem asystującym, jest zobowiązana wykupić wszystkie miejsca w danym przedziale oraz bilety na przejazd.

Zajmowanie dodatkowych miejsc

Do zajęcia miejsca do siedzenia w wagonie regularnego kursowania uprawniony jest Podróżny z ważnym biletem na przejazd, na którym wskazane jest to miejsce albo posiadający bilet dodatkowy ze wskazaniem danego miejsca. Podróżny, który chce zająć dodatkowe miejsce, zobowiązany jest wykupić bilet jednorazowy normalny ze wskazaniem miejsca.

Przejazd w oddzielnym wagonie włączonym do pociągu regularnego kursowania może odbyć się w miarę możliwości eksploatacyjnych Spółki. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek najpóźniej na 14 dni przed terminem zamierzonego wyjazdu.

Zamawiający oddzielny wagon obowiązany jest nabyć bilety na przejazd w danej klasie i kategorii pociągu – dla rzeczywistej liczby osób jadących w tym wagonie, z zastosowaniem opłat normalnych lub ulgowych, w zależności od indywidualnych uprawnień podróżnych.

Najniższa należność za przejazd w oddzielnym wagonie wynosi równowartość ceny biletów normalnych za 50% miejsc inwentarzowych.

Postanowienia oferty WCZEŚNIEJ nie mają zastosowania.

0