W tej zakładce znajdziesz cennik oraz informacje o opłatach dodatkowych np. za wydanie biletu w pociągu.

Aktualny Cennik biletów wraz z poszczególnymi wyciągami znajduje się >>TUTAJ<<

Szczegółowe informacje nt. zmian w Cenniku podane są w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej.

Wyciągi z Cennika:

Ceny biletów jednorazowych EIP z ulgami - obowiązuje od 17 lipca 2019 roku

Ceny biletów jednorazowych EIP z ulgami - obowiązuje od 9 listopada 2018 roku

Ceny biletów jednorazowych EIP z ulgami - obowiązuje od 10 czerwca 2018 roku

Ceny biletów jednorazowych EIC z ulgami - obowiązujące od 17 lipca 2019 roku

Ceny biletów jednorazowych EIC z ulgami - obowiązujące od 9 listopada 2018 roku

Ceny biletów jednorazowych EIC z ulgami - obowiązujące od 22 sierpnia 2018 roku

Ceny biletów jednorazowych EIC z ulgami - obowiązujące od 10 czerwca 2018 roku

Ceny biletów jednorazowych TLK IC z ulgami - obowiązuje od 13 grudnia 2015 roku

Ceny biletów sieciowych

Ceny biletów odcinkowych Łódzki City Bilet

Ceny biletów odcinkowych City Bilet

Opłaty za przewóz rzeczy, rowerów, zwierząt i przesyłek

W przypadku przejazdu na miejscu do leżenia, sypialnym albo w przedziale menedżerskim, do prezentowanych powyżej cen biletów na przejazd należy doliczyć odpowiednią dopłatę.

Wykaz opłat dodatkowych

Jeżeli przy poszczególnych opłatach nie postanowiono inaczej, przy obliczaniu opłat dodatkowych rozpoczętą godzinę lub dzień liczy się za pełne, przy czym dzień liczy się od godz. 0001 do godz. 2400.

4.Opłata serwisowa za korzystanie w pociągu EIC z miejsca do siedzenia w przedziale menedżerskim
(obowiązuje od 12.06.2019 roku) 
Nazwa opłaty Opłata brutto w złotych (zawiera
8% VAT)
1.  Opłata pokładowa 10,00
2.   Dopłata do pociągu EIP (dot. wybranych biletów w komunikacji krajowej) 10,00
2a.   Dopłata do pociągu EIP (dot. wybranych biletów międzynarodowych) 43,00
3.   Opłata serwisowa za korzystanie w pociągu EIC z miejsca do siedzenia w przedziale menedżerskim
  (obowiązuje do 11.06.2019 roku)
99,00
4.   Opłata serwisowa za korzystanie w pociągu EIC z miejsca do siedzenia w przedziale menedżerskim
  (obowiązuje od 12.06.2019 roku)
 
    1) za jedno miejsce w przedziale, przy przejazdach od poniedziałku do piątku 50,00
    2) za cały przedział, przy przejazdach od poniedziałku do piątku 200,00
    3) za jedno miejsce w przedziale, przy przejazdach w sobotę lub niedzielę 25,00
    4) za cały przedział, przy przejazdach w sobotę lub niedzielę 100,00
5.   Opłaty za korzystanie z miejsca sypialnego, do leżenia za jedno miejsce:  
    1) sypialne w przedziale jednomiejscowym (kategorii Single) 299,00
    2) sypialne w przedziale dwumiejscowym (kategorii Double) 159,00
    3) sypialne w przedziale trzymiejscowym (kategorii Triple) * 79,00
    4) do leżenia w przedziale trzymiejscowym i czteromiejscowym * 69,00
    5) do leżenia w przedziale sześciomiejscowym 59,00
6.   Opłaty za wydanie duplikatu imiennej Karty INTERCITY 60,00

* opłaty mają zastosowanie również przy odprawie osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózku inwalidzkim

0