Nie zdążyłeś kupić biletu przed podróżą? Kup go zaraz po wejściu do pociągu. Warto w tym miejscu zapoznać się z zasadami zakupu biletów u konduktora.

Warto pamiętać, że jeśli nie mamy możliwości zakupu biletu w kasie, automacie biletowym, przez telefon lub w systemie e-IC, to wówczas bilet można kupić u konduktora w pociągu: TLK, IC, EIC. Uwaga! Pamiętajmy, że w pociągu TLK, IC brak biletu należy zgłosić konduktorowi niezwłocznie po wejściu do pociągu. W pociągu EIC nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu konduktorowi. Ponadto u konduktora możemy wykupić bilety dodatkowe – np. na miejsce sypialne czy na przejazd na kolejną podróż, jeśli planujemy przesiadkę.

W pociągu EIP nie prowadzi się sprzedaży biletów na przejazd, przewóz rowerów, biletów dodatkowych ze wskazaniem miejsca ani dopłat do pociągów EIP, z wyjątkiem biletów wydawanych:

 1. w związku ze zmianą umowy przewozu lub zmianą zakresu uprawnień do ulgi – dotyczy biletów ważnych na przejazd danym pociągiem. Odprawy na zmienionych warunkach dokonuje się tylko w miarę wolnych miejsc,
 2. osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim podróżującej samodzielnie lub wraz z opiekunem/przewodnikiem – z uwagi na obowiązkową uprzednią rezerwację miejsc w pociągu EIP, osoby te zobowiązane są przed wejściem do pociągu zgłosić konduktorowi zamiar przejazdu tym pociągiem. Konduktor dokonuje odprawy – bez pobierania opłaty konduktorskiej – jeżeli miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim są jeszcze wolne. Dotyczy sprzedaży biletu ze wskazaniem miejsca wyznaczonego dla osoby na wózku inwalidzkim.
 3. na przewóz rzeczy lub psa wyłącznie podróżnemu, który okazał bilet na przejazd albo dokument poświadczający uprawnienie do bezpłatnego przejazdu danym pociągiem EIP.

Przedstawiamy krótki poradnik dla pasażerów chcących kupić bilet u konduktora.

Gdy wsiadasz bez biletu...

Pasażer pociągów TLK, IC bez biletu powinien niezwłocznie po wejściu wyrazić chęć zakupu biletu, czyli w pierwszej kolejności poszukać drużyny konduktorskiej. W tym przypadku najlepiej jest wsiąść do wagonu z przodu składu lub – jeśli istnieje taka możliwość – zgłosić się do konduktora przed wejściem do środka transportu. Zasada ta nie dotyczy:

 • niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej – pod warunkiem okazania konduktorowi podczas zakupu biletu dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.
 • osób z widoczną niesprawnością fizyczną (stałą lub czasową).
 • osób, które ukończyły 70 lat – pod warunkiem okazania dokumentu stwierdzającego wiek.

Te osoby mogą poczekać, aż konduktor do nich przyjdzie.

Praktyczna wskazówka:

 • Pamiętajmy, że nawet jeśli w momencie zgłoszenia konduktor nie będzie w stanie dokonać odprawy – wówczas wyda nam Potwierdzenie o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd, a bilet sprzeda podczas kontroli. Z takim Potwierdzeniem możemy więc zająć dowolne miejsce w składzie pociągu bez narażania się na konsekwencje za naszą chwilę nieuwagi czy gapiostwo.

Gdy planujesz przesiadki...

Jeśli kupujesz bilet u konduktora w pociągu PKP Intercity, a zamierzasz przesiąść się również do pociągu tej spółki, poinformuj o tym konduktora. Wówczas możesz nabyć bilet na dalszy przejazd drugim pociągiem. W przypadku braku możliwości wydania biletu ze wskazaniem miejsca w pociągu EIP na wydanym bilecie otrzymasz adnotację z podpisem i pieczątką „Dalej w pociągu EIP – w miarę wolnych miejsc”. Po okazaniu biletu z taką adnotacją w kasie biletowej będziesz mógł – w miarę wolnych miejsc – nabyć bilet na dalszy przejazd pociągiem EIP.

Dodatkowe opłaty – kiedy?

Kupując u konduktora, płacimy za bilet oraz wydanie go w pociągu (opłata wynosi 10 zł – od każdej odprawianej osoby). Konduktor nie pobiera tej opłaty od osoby:

 1. niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej a także od opiekuna/przewodnika/psa przewodnika tej osoby – pod warunkiem okazania konduktorowi podczas zakupu biletu, dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność. Z obowiązku tego zwolnione są osoby z widoczną niesprawnością fizyczną (stałą lub czasową);
 2. która ukończyła 70 lat pod warunkiem okazania dokumentu stwierdzającego wiek;
 3. rozpoczynającej przejazd w czasie, kiedy kasa biletowa jest nieczynna lub ze stacji, na której nie ma kasy biletowej;
 4. posiadającej:
  • wydane przez kasę biletową potwierdzenie,
  • bilet bez gwarancji miejsca wydany w innym pociągu na dany przejazd, której na życzenie wydaje się bilet dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia,
  • Kartę INTERCITY, Bilet Weekendowy Max, Bilet Weekendowy, zalegalizowany bilet abonamentowy, zalegalizowany multikarnet, której wydaje się bilet dodatkowy ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia – na życzenie – w związku z opóźnionym przyjazdem pociągu,
  • bilet z nadrukiem lub potwierdzoną adnotacją „Zmiana przewoźnika”, wystawiony w pociągu innego przewoźnika (bez opłaty za jego wydanie) w sytuacji, gdy rozkładowy czas na przesiadkę nie przekracza 30 min;
  • bilet odcinkowy, której wydaje się bilet dodatkowy bez gwarancji miejsca do siedzenia – na życzenie – w związku z opóźnionym przyjazdem pociągu;
  • bilet na przejazd zakupiony:
   • poprzez serwis e-IC, system BILkom, która nabywa bilet na przewóz rzeczy, psa,
   • w automacie biletowym, poprzez system SkyCash, która nabywa bilet na przejazd z ulgą 95%, 100% dla osoby towarzyszącej, albo bilet na przewóz rzeczy, psa,
   • w automacie biletowym, poprzez Serwis e-IC której w okazanym zaświadczeniu dokonuje się wymaganego odrębnymi przepisami wpisu (dot. bilet z ulgą 37% dla emeryta, rencisty).
  • bilet międzynarodowy z rezerwacją miejsca do siedzenia w danym pociągu EIP, która nabywa dopłatę do pociągu EIP,
 5. która wskutek zmiany umowy przewozu w zakresie wskazanym w § 16 ust. 1 lub zmiany zakresu uprawnień do ulgi, dopłaca różnicę należności albo nabywa nowy bilet;
 6. która zamierza odbyć przejazd na podstawie biletu z ulgą 100%, tj. od funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych, Policji i Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych;
 7. która uzyskała (w kasie biletowej lub w pociągu) poświadczenie o ważności okazanego biletu na przejazd w innym pociągu lub w klasie wagonu na zmienionych warunkach – w przypadku wydania biletu dodatkowego ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia;
 8. sprawującej mandat posła albo senatora, w przypadku wydania biletu dodatkowego ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia.

Rodzaje płatności

Należność za bilet u konduktora możesz uiścić zarówno gotówką, jak i kartą płatniczą – akceptowane są karty Visa oraz MasterCard.

Pamiętaj!

W nowej kategorii pociągów Express InterCity Premium, PKP Intercity daje gwarancję miejsca siedzącego. Z tego powodu nie ma możliwości zakupu biletu na pokładzie pociągu. Brak biletu w trakcie kontroli spowoduje nałożenie wysokiej opłaty. W trosce o komfort podróży prosimy o wcześniejszy zakup biletów na www.intercity.pl, w kasie, biletomacie lub aplikacji mobilnej.

 

0