Aktualizacja 17.10.2019

PKP Intercity informuje, że zgodnie ze stanem na dzień 17.10.2019 roku jest wstrzymana sprzedaż:

- na daty odjazdu od dnia 10.11.2019 roku

 • TLK 61112 Sztygar relacji Wrocław Główny - Warszawa Zachodnia

- na daty odjazdu od dnia 11.11.2019 roku

 • TLK 16112 Sztygar relacji Warszawa Zachodnia - Wrocław Główny

- na daty odjazdu od dnia 12.11.2019 roku

 • IC 1524 Doker relacji Łódź Fabryczna - Gdynia Główna
 • IC 5125 Doker relacji Gdynia Główna - Łódź Fabryczna

17.10
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na daty odjazdu od dnia 01.11.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • IC 1713 Konopnicka relacji Warszawa Wschodnia - Zielona Góra Główna
 • IC 7113 Konopnicka relacji Zielona Góra Główna - Białystok
 • IC 1617 Dąbrowska relacji Białystok - Wrocław Główny
 • IC 6116 Dąbrowska relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia

14.10
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 61112 Sztygar relacji Wrocław Główny - Warszawa Zachodnia - sprzedaż wstrzymana na daty odjazdu od dnia 10.11.2019 roku
 • TLK 16112 Sztygar relacji Warszawa Zachodnia - Wrocław Główny - sprzedaż wstrzymana na daty odjazdu od dnia 11.11.2019 roku
 • IC 1524 Doker relacji Łódź Fabryczna - Gdynia Główna - sprzedaż wstrzymana na daty odjazdu od dnia 12.11.2019 roku
 • IC 5125 Doker relacji Gdynia Główna - Łódź Fabryczna - sprzedaż wstrzymana na daty odjazdu od dnia 12.11.2019 roku

10.10
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na daty odjazdu od dnia 20.10.2019 roku dla niżej wymienionego pociągu:

 • IC 6120 Orzeszkowa relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia

Pociąg ten będzie kursował w wydłużonej relacji: od 20.10.2019 roku do 13.11.2019 roku w relacji Wrocław Główny - Puławy Miasto, zaś od 14.11.2019 roku do 14.12.2019 roku w relacji Wrocław Główny - Lublin.


08.10
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na daty odjazdu od dnia 20.10.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 18113 Staszic relacji Warszawa Wschodnia - Szczecin Główny
 • TLK 81112 Staszic relacji Szczecin Główny - Warszawa Wschodnia

07.10
2019

PKP Intercity informuje, że w związku ze zmienioną organizacją ruchu na daty odjazdu od dnia 20.10.2019 roku do dnia 14.12.2019 roku została odwołana zastępcza komunikacja autobusowa:

 • 619 relacji Lublin - Nałęczów
 • 621 relacji Lublin - Nałęczów
 • 622 relacji Nałęczów - Lublin
 • 624 relacji Nałęczów - Lublin
 • 651 relacji Łuków - Puławy Miasto
 • 653 relacji Łuków - Puławy Miasto (oprócz kursu w dniu 20.10.2019 roku)
 • 654 relacji Puławy Miasto - Łuków
 • 656 relacji Puławy Miasto - Łuków

04.10
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż na daty odjazdu od dnia 20.10.2019 roku dla niżej wymienionego pociągu:

 • TLK 18113 Staszic relacji Warszawa Wschodnia - Szczecin Główny

02.10
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na daty odjazdu od dnia 20.10.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • IC 1913 Baczyński relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna
 • IC 91119 Łęcka relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia

01.10
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż na daty odjazdu od dnia 01.11.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • IC 1713 Konopnicka relacji Warszawa Wschodnia - Zielona Góra Główna
 • IC 7113 Konopnicka relacji Zielona Góra Główna - Białystok
 • IC 1617 Dąbrowska relacji Białystok - Wrocław Główny
 • IC 6116 Dąbrowska relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia

Dodatkowo PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na daty odjazdu od dnia 21.10.2019 roku dla niżej wymienionego pociągu:

 • IC 1621 Orzeszkowa relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny

30.09
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż na daty odjazdu od dnia 20.10.2019 roku dla niżej wymienionych pojazdów zastępczej komunikacji autobusowej:

 • 619 relacji Lublin - Nałęczów
 • 621 relacji Lublin - Nałęczów
 • 622 relacji Nałęczów - Lublin
 • 624 relacji Nałęczów - Lublin
 • 651 relacji Łuków - Puławy Miasto
 • 653 relacji Łuków - Puławy Miasto
 • 654 relacji Puławy Miasto - Łuków
 • 656 relacji Puławy Miasto - Łuków

27.09
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż na daty odjazdu od dnia 20.10.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 81112 Staszic relacji Szczecin Główny - Warszawa Wschodnia
 • IC 6120 Orzeszkowa relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia
 • IC 1621 Orzeszkowa relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny (sprzedaż wstrzymana od dnia 21.10.2019 roku)

24.09
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż w wagonach sypialnych nr 32 i 42 na daty odjazdu od dnia 11.10.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 38192 Przemyślanin relacji Przemyśl Główny - Świnoujście
 • TLK 83192 Przemyślanin relacji Świnoujście - Przemyśl Główny

20.09
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na daty odjazdu od dnia 19/20.10.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 54170 Rozewie relacji Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna
 • TLK 60115 Rozewie relacji Wrocław Główny - Jelenia Góra (od 20.10.2019 roku)
 • TLK 81170 Uznam relacji Świnoujście - Warszawa Wschodnia

19.09
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż na daty odjazdu od dnia 20.10.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • IC 1913 Baczyński relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna
 • IC 91119 Łęcka relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia

18.09
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na daty odjazdu od dnia 04.10.2019 roku do dnia 11.10.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 53104 Ukiel relacji Olsztyn Główny - Kraków Główny
 • TLK 35104 Ukiel relacji Kraków Główny - Olsztyn Główny
 • TLK 77137 Ukiel relacji Zielona Góra Główna - Poznań Główny
 • TLK 70136 Ukiel relacji Poznań Główny - Zielona Góra Główna

Dodatkowo PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż na daty odjazdu od dnia 19/20.10.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 54170 Rozewie relacji Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna
 • TLK 60115 Rozewie relacji Wrocław Główny - Jelenia Góra (od 20.10.2019 roku)
 • TLK 81170 Uznam relacji Świnoujście - Warszawa Wschodnia

13.09
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na daty odjazdu od dnia 04.10.2019 roku do dnia 11.10.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • IC 57104 Jeziorak relacji Olsztyn Główny - Poznań Główny
 • IC 75104 Jeziorak relacji Poznań Główny - Olsztyn Główny
 • IC 16105 Mamry relacji Białystok - Wrocław Główny
 • IC 61104 Mamry relacji Wrocław Główny - Białystok
 • IC 16105 Mamry relacji Białystok - Katowice
 • IC 41104 Mamry relacji Katowice - Białystok
 • TLK 57100 Drwęca relacji Olsztyn Główny - Poznań Główny
 • TLK 75100 Drwęca relacji Poznań Główny - Olsztyn Główny

10.09
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż w wagonach sypialnych nr 32 i 42 na daty odjazdu od dnia 11.10.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 38192 Przemyślanin relacji Przemyśl Główny - Świnoujście
 • TLK 83192 Przemyślanin relacji Świnoujście - Przemyśl Główny

03.09
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż na daty odjazdu od dnia 04.10.2019 roku do dnia 11.10.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • IC 57104 Jeziorak relacji Olsztyn Główny - Poznań Główny
 • IC 75104 Jeziorak relacji Poznań Główny - Olsztyn Główny
 • TLK 53104 Ukiel relacji Olsztyn Główny - Kraków Główny
 • TLK 35104 Ukiel relacji Kraków Główny - Olsztyn Główny
 • TLK 77137 Ukiel relacji Zielona Góra Główna - Poznań Główny
 • TLK 70136 Ukiel relacji Poznań Główny - Zielona Góra Główna
 • IC 16105 Mamry relacji Białystok - Wrocław Główny
 • IC 61104 Mamry relacji Wrocław Główny - Białystok
 • IC 16105 Mamry relacji Białystok - Katowice
 • IC 41104 Mamry relacji Katowice - Białystok
 • TLK 57100 Drwęca relacji Olsztyn Główny - Poznań Główny
 • TLK 75100 Drwęca relacji Poznań Główny - Olsztyn Główny

30.08
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na daty odjazdu od 28.09.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 18104 w relacji Białystok - Szczecin Główny
 • TLK 81104 w relacji Szczecin Główny - Białystok
 • TLK 18103 w relacji Białystok - Gorzów Wielkopolski
 • TLK 81108 w relacji Gorzów Wielkopolski - Białystok

29.08
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż na daty odjazdu od 28.09.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 18104 w relacji Białystok - Szczecin Główny
 • TLK 81104 w relacji Szczecin Główny - Białystok
 • TLK 18103 w relacji Białystok - Gorzów Wielkopolski
 • TLK 81108 w relacji Gorzów Wielkopolski - Białystok

23.08
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż dla niżej wymienionych pociągów:

- na daty odjazdu od 13.09.2019 roku:

 • TLK 57100 Drwęca relacji Olsztyn Główny - Poznań Główny
 • TLK 75100 Drwęca relacji Poznań Główny - Olsztyn Główny

- na daty odjazdu od 14.09.2019 roku:

 • TLK 58104 Gryf relacji Olsztyn Główny - Szczecin Główny
 • TLK 85104 Gryf relacji Szczecin Główny - Olsztyn Główny

- na daty odjazdu od 16.09.2019 roku:

 • 33134 w relacji Zagórz – Tarnów
 • 33151 w relacji Tarnów – Zagórz

22.08
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na daty odjazdu od dnia 01.09.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • 33135 - w dniu 01.09 w rel. Łupków – Rzeszów Gł.
 • 33134 - od dnia 02.09 do 15.09 w rel. Zagórz – Rzeszów Gł.
 • 33151 - w dniu 01.09 w rel. Rzeszów Gł. – Łupków
 • 33151 - od dnia 02.09 do 15.09 w rel. Rzeszów Gł. – Zagórz

14.08
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na daty odjazdu od dnia 01.09.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • IC 1905 Prząśniczka relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna
 • IC 9104 Prząśniczka relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia
 • IC 19161 Wokulski relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna
 • IC 91160 Wokulski relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia

Dodatkowo PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 57100 Drwęca relacji Olsztyn Główny - Poznań Główny (sprzedaż wstrzymana na daty odjazdu od dnia 13.09.2019 roku)
 • TLK 75100 Drwęca relacji Poznań Główny - Olsztyn Główny (sprzedaż wstrzymana na daty odjazdu od dnia 13.09.2019 roku)
 • TLK 58104 Gryf relacji Olsztyn Główny - Szczecin Główny (sprzedaż wstrzymana na daty odjazdu od dnia 14.09.2019 roku)
 • TLK 85104 Gryf relacji Szczecin Główny - Olsztyn Główny (sprzedaż wstrzymana na daty odjazdu od dnia 14.09.2019 roku)

13.08
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż dla niżej wymienionych pociągów:

 • IC 15153 Lazur relacji Łódź Fabryczna - Gdynia Główna (sprzedaż odblokowana na dzień odjazdu 01.09.2019 roku)
 • IC 51152 Lazur relacji Gdynia Główna - Łódź Fabryczna (sprzedaż odblokowana na dzień odjazdu 01.09.2019 roku)
 • TLK 36102 Pogórze relacji Przemyśl Główny - Wrocław Główny: grupa wagonów Przemyśl Główny - Kraków Płaszów - Gdynia Główna (sprzedaż odblokowana na daty odjazdu od dnia 02.09.2019 roku)
 • TLK 33170 Karpaty relacji Krynica-Zdrój - Tarnów (sprzedaż odblokowana na daty odjazdu od dnia 02.09.2019 roku)

09.08
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż dla niżej wymienionych pociągów:

 • IC 16110 Morcinek relacji Radom - Wrocław Główny (sprzedaż odblokowana na dzień odjazdu 01.09.2019 roku)
 • TLK 16112 Sztygar relacji Radom - Wrocław Główny (sprzedaż odblokowana na dzień odjazdu 01.09.2019 roku)
 • IC 15105 Wieniawski relacji Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główna (sprzedaż odblokowana na daty odjazdu od dnia 01.09.2019 roku)
 • IC 51104 Wieniawski relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia (sprzedaż odblokowana na daty odjazdu od dnia 01.09.2019 roku)
 • TLK 53170 Karpaty relacji Gdynia Główna - Zakopane: grupa wagonów Gdynia Główna - Kraków Płaszów - Przemyśl Główny (sprzedaż odblokowana na daty odjazdu od dnia 01.09.2019 roku)
 • TLK 35170 Karpaty relacji Zakopane - Gdynia Główna (zmiana numeru na 35171), od dnia 03.09.2019 roku pociąg kursuje w relacji Kraków Płaszów - Gdynia Główna (sprzedaż odblokowana na daty odjazdu od dnia 02.09.2019 roku)
 • TLK 36102 Pogórze relacji Przemyśl Główny - Wrocław Główny - z wyjątkiem grupy wagonów Przemyśl Główny - Kraków Płaszów – Gdynia (sprzedaż odblokowana na daty odjazdu od dnia 02.09.2019 roku)
 • IC 11116 Starzyński relacji Terespol - Warszawa Wschodnia (sprzedaż odblokowana na daty odjazdu od dnia 03.09.2019 roku)
 • IC 11107 Starzyński relacji Warszawa Zachodnia - Terespol (sprzedaż odblokowana na daty odjazdu od dnia 03.09.2019 roku)
 • IC 11103 Niemcewicz relacji Warszawa Zachodnia - Terespol (sprzedaż odblokowana na daty odjazdu od dnia 03.09.2019 roku)

07.08
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na daty odjazdów od dnia 01.09.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 53170 Karpaty relacji Gdynia Główna - Zakopane (z wyjątkiem grupy wagonów Gdynia Główna - Kraków Płaszów - Przemyśl Główny)
 • TLK 63102 Pogórze relacji Wrocław Główny - Przemyśl Główny
 • TLK 30170 Karpaty relacji Kraków Główny - Krynica-Zdrój (sprzedaż odblokowana od dnia 02.09.2019 roku)

06.08
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na daty odjazdy od 31.08.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 54170 Rozewie relacji Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna
 • TLK 54171 Rozewie relacji Gdynia Główna - Jelenia Góra
 • TLK 55170 Rozewie relacji Hel - Gdynia Główna
 • TLK 81170 Uznam relacji Świnoujście - Warszawa Wschodnia
 • TLK 60115 Rozewie relacji Wrocław Główny - Jelenia Góra (sprzedaż odblokowana na daty odjazdu od 01.09.2019 roku)

05.08
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na odjazdy w dniu 31.08/01.09.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 35170 Karpaty relacji Zakopane - Gdynia Główna
 • TLK 36102 Pogórze relacji Przemyśl Główny - Wrocław Główny oraz wagony w relacji Przemyśl Główny - Kraków Główny (Gdynia Główna)
 • TLK 33170 Karpaty relacji Krynica-Zdrój - Tarnów

Oznacza to, że sprzedaż na w/w pociągi pozostaje zablokowana na daty odjazdu od dnia 02.09.2019 roku.

Dodatkowo PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż na daty odjazdu od 01/02.09.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 53170 Karpaty relacji Gdynia Główna - Zakopane
 • TLK 63102 Pogórze relacji Wrocław Główny - Przemyśl Główny
 • TLK 30170 Karpaty relacji Kraków Główny - Krynica-Zdrój (sprzedaż wstrzymana od dnia 02.09.2019 roku)

02.08
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż na daty odjazdu od 01.09.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • IC 1905 Prząśniczka relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna
 • IC 9104 Prząśniczka relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia
 • IC 19161 Wokulski relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna
 • IC 91160 Wokulski relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia
 • IC 15105 Wieniawski relacji Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główna
 • IC 51104 Wieniawski relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia
 • IC 15153 Lazur relacji Łódź Fabryczna - Gdynia Główna (tylko na dzień odjazdu 01.09.2019 roku)
 • IC 51152 Lazur relacji Gdynia Główna - Łódź Fabryczna (tylko na dzień odjazdu 01.09.2019 roku)

a także na daty odjazdu od 03.09.2019 roku:

 • IC 11116 Starzyński relacji Terespol - Warszawa Wschodnia
 • IC 11107 Starzyński relacji Warszawa Zachodnia - Terespol
 • IC 11103 Niemcewicz relacji Warszawa Zachodnia - Terespol

Dodatkowo PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 45170 Rozewie relacji Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna - na daty odjazdu od 31.08.2019 roku
 • TLK 66114 Rozewie relacji Jelenia Góra - Wrocław Główny - na daty odjazdu od 31.08.2019 roku
 • TLK 53170 Karpaty relacji Gdynia Główna - Zakopane - na daty odjazdu od 31.08.2019 roku
 • TLK 63102 Pogórze relacji Wrocław Główny - Przemyśl Główny - na daty odjazdu od 31.08.2019 roku
 • TLK 13101 Malinowski relacji Warszawa Wschodnia - Przemyśl Główny - na daty odjazdu od 01.09.2019 roku
 • TLK 31100 Malinowski relacji Przemyśl Główny - Warszawa Wschodnia - na daty odjazdu od 01.09.2019 roku
 • TLK 30100 Malinowski relacji Tarnów - Krynica-Zdrój - na daty odjazdu od 01.09.2019 roku
 • TLK 33100 Malinowski relacji Krynica-Zdrój - Tarnów - na daty odjazdu od 01.09.2019 roku
 • TLK 30170 Karpaty relacji Kraków Główny - Krynica-Zdrój - na daty odjazdu od 01.09.2019 roku
 • IC 3820 Barbakan relacji Kraków Główny - Szczecin Główny - na daty odjazdu od 01.09.2019 roku
 • IC 8321 Barbakan relacji Szczecin Główny - Kraków Główny - na daty odjazdu od 01.09.2019 roku (zmiana numeru pociągu z 8320)

01.08
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż na daty odjazdu od 01.09.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • IC 3820 Barbakan relacji Kraków Główny - Szczecin Główny
 • IC 8320 Barbakan relacji Szczecin Główny - Kraków Główny
 • TLK 33151 relacji Rzeszów Główny - Łupków/Zagórz
 • TLK 33134 relacji Łupków/Zagórz - Rzeszów Główny
 • TLK 13101 Malinowski relacji Warszawa Wschodnia - Przemyśl Główny
 • TLK 31100 Malinowski relacji Przemyśl Główny - Warszawa Wschodnia
 • TLK 30100 Malinowski relacji Tarnów - Krynica-Zdrój
 • TLK 33100 Malinowski relacji Krynica-Zdrój - Tarnów
 • IC 16110 Morcinek relacji Radom - Wrocław Główny (sprzedaż wstrzymana tylko na dzień odjazdu 01.09.2019 roku)
 • TLK 16112 Sztygar relacji Radom - Wrocław Główny (sprzedaż wstrzymana tylko na dzień odjazdu 01.09.2019 roku)

31.07
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 84102 Swarożyc relacji Kołobrzeg - Katowice - na dzień odjazdu 04.08.2019 roku
 • TLK 54170 Rozewie relacji Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna - na daty odjazdu od 31.08.2019 roku
 • TLK 54171 Rozewie relacji Gdynia Główna - Jelenia Góra - na daty odjazdu od 31.08.2019 roku
 • TLK 55170 Rozewie relacji Hel - Gdynia Główna - na daty odjazdu od 31.08.2019 roku
 • TLK 81170 Uznam relacji Świnoujście - Warszawa Wschodnia - na daty odjazdu od 31.08.2019 roku
 • TLK 45170 Rozewie relacji Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna - na daty odjazdu od 31.08.2019 roku
 • TLK 66114 Rozewie relacji Jelenia Góra - Wrocław Główny - na daty odjazdu od 31.08.2019 roku
 • TLK 53170 Karpaty relacji Gdynia Główna - Zakopane - na daty odjazdu od 31.08.2019 roku
 • TLK 35170 Karpaty relacji Zakopane - Gdynia Główna - na daty odjazdu od 31.08.2019 roku
 • TLK 63102 Pogórze relacji Wrocław Główny - Przemyśl Główny - na daty odjazdu od 31.08.2019 roku
 • TLK 36102 Pogórze relacji Przemyśl Główny - Wrocław Główny - na daty odjazdu od 31.08.2019 roku
 • TLK 33170 Karpaty relacji Krynica-Zdrój - Tarnów - na daty odjazdu od 31.08.2019 roku
 • TLK 60115 Rozewie relacji Wrocław Główny - Jelenia Góra - na daty odjazdu od 01.09.2019 roku
 • TLK 30170 Karpaty relacji Kraków Główny - Krynica-Zdrój - na daty odjazdu od 01.09.2019 roku

24.07
2019

PKP Intercity informuje, że poniżej wymienione pociągi zostały odwołane:

 • TLK 63102 Pogórze relacji Wrocław Główny - Przemyśl Główny w wagonach nr 14, 15, 16 - odwołany na odcinku Wrocław Główny - Kraków Główny na daty odjazdu 28/29.07.2019 - 04/05.08.2019 roku
 • TLK 36102 Pogórze relacji Przemyśl Główny - Wrocław Główny w wagonach nr 12, 13, 14 - odwołany na odcinku Kraków Główny - Wrocław Główny na daty odjazdu 29/30.07.2019 - 05/06.08.2019 roku
 • TLK 15107 Nowowiejski Warszawa Zachodnia - Olsztyn Główny - na daty odjazdu 31.07.2019 - 05.08.2019 roku
 • TLK 51106 Nowowiejski Olsztyn Główny - Warszawa Zachodnia - na daty odjazdu 31.07.2019 - 05.08.2019 roku
 • TLK 14103 Wysocki relacji Warszawa Wschodnia - Gliwice - na dzień odjazdu 03.08.2019 roku
 • TLK 15109 Ogiński relacji Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główna - na dzień odjazdu 03.08.2019 roku
 • TLK 11103 Niemcewicz relacji Warszawa Zachodnia - Terespol - na dzień odjazdu 03.08.2019
 • IC 1905 Prząśniczka relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna - na dzień odjazdu 04.08.2019 roku
 • IC 9104 Prząśniczka relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia - na dzień odjazdu 04.08.2019 roku
 • IC 1521 Mazury relacji Łódź Fabryczna - Olsztyn Główny w wagonach nr 11-18 - na dzień odjazdu 04.08.2019 roku
 • IC 15111 Rejewski relacji Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główny - na dzień odjazdu 04.08.2019 roku
 • TLK 41102 Wysocki relacji Gliwice - Warszawa Wschodnia - na dzień odjazdu 04.08.2019 roku
 • TLK 51108 Ogiński relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia - na dzień odjazdu 04.08.2019 roku
 • TLK 11112 Niemcewicz relacji Terespol - Warszawa Zachodnia - na dzień odjazdu 04.08.2019

Dodatkowo PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na niżej wymienione pociągi:

 • TLK 15109 Ogiński relacji Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główna - na daty odjazdu od 29.07.2019 roku
 • TLK 51108 Ogiński relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia - na daty odjazdu od 30.07.2019 roku

19.07
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na dzień odjazdu 04.08.2019 roku dla niżej wymienionego pociągu:

 • EIC 8110 Chrobry relacji Szczecin Główny - Warszawa Wschodnia

18.07
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na daty odjazdu od 29.07.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 14101 Górnik relacji Warszawa Wschodnia - Katowice
 • TLK 41100 Górnik relacji Katowice - Warszawa Wschodnia

17.07
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż dla niżej wymienionych pociągów:

 • IC 1713 Konopnicka relacji Warszawa Wschodnia - Zielona Góra - na dzień odjazdu 03.08.2019 roku
 • TLK 14103 Wysocki relacji Warszawa Wschodnia - Gliwice - na daty odjazdu od 06.08.2019 roku
 • TLK 41102 Wysocki relacji Gliwice - Warszawa Wschodnia - na daty odjazdu od 06.08.2019 roku
 • IC 5114 Moniuszko relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia - na daty odjazdu od 12.08.2019 roku

16.07
2019

PKP Intercity informuje, że na datę odjazdu 04.08.2019 roku w miejsce pociągu:

 • IC 65100 Kormoran relacji Wrocław Główny - Olsztyn Główny

została uruchomiona sprzedaż na pociąg IC 85140 Kormoran relacji Kostrzyn - Olsztyn Główny

Dodatkowo PKP Intercity informuje, że została uruchomiona sprzedaż na nowe pociągi:

 • TLK 28101 Warta relacji Lublin - Szczecin Główny w dniu 03.08.2019 roku
 • TLK 82101 Warta relacji Szczecin Główny - Lublin w dniu 04.08.2019 roku

natomiast poniżej wymienione pociągi nie kursują w wymienionych dniach i relacjach:

 • TLK 28100 Warta relacji Lublin - Gorzów Wlkp./Szczecin Główny w dniu 03.08.2019 roku
 • TLK 82100 Warta relacji Gorzów Wlkp. - Lublin oraz wagony od pociągu łącznika TLK 83102 Osterwa w rel. Szczecin - Poznań Gł./Lublin w dniu 04.08.2019 roku

Poza tym PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na dzień odjazdu 04.08.2019 roku dla niżej wymienionego pociągu:

 • TLK 85108 Kociewie, który będzie kursował w wydłużonej relacji Kostrzyn - Olsztyn Główny

PKP Intercity informuje także, iż na datę odjazdu 04.08.2019 roku w miejsce pociągu:

 • IC 7113 Konopnicka relacji Zielona Góra - Białystok

została uruchomiona sprzedaż na pociąg IC 8140 Konopnicka relacji Kostrzyn - Białystok

Ponadto PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż w wagonie klasy 1 dla niżej wymienionych pociągów:

 • EIC 1325 Krakus relacji Warszawa Wschodnia - Kraków Główny - na daty odjazdu od 17.07.2019 roku
 • EIC 3124 Krakus relacji Kraków Główny - Warszawa Wschodnia - na daty odjazdu od 17.07.2019 roku
 • EIC 1355 Lajkonik relacji Warszawa Wschodnia - Przemyśl Główny - na daty odjazdu od 17.07.2019 roku
 • EIC 3154 Lajkonik relacji Przemyśl Główny - Warszawa Wschodnia - na daty odjazdu od 17.07.2019 roku
 • EIC 1351 Tatry relacji Warszawa Wschodnia - Zakopane - na daty odjazdu od 11.08.2019 roku
 • EIC 3150 Tatry relacji Zakopane - Warszawa Wschodnia - na daty odjazdu od 11.08.2019 roku
 • EIC 5350 Giewont relacji Gdynia Główna - Zakopane - na daty odjazdu od 11.08.2019 roku
 • EIC 3550 Giewont relacji Zakopane - Gdynia Główna - na daty odjazdu od 11.08.2019 roku

15.07
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż w wagonie klasy 1 dla niżej wymienionych pociągów:

 • EIC 1325 Krakus relacji Warszawa Wschodnia - Kraków Główny - na daty odjazdu od 17.07.2019 roku
 • EIC 3124 Krakus relacji Kraków Główny - Warszawa Wschodnia - na daty odjazdu od 17.07.2019 roku
 • EIC 1355 Lajkonik relacji Warszawa Wschodnia - Przemyśl Główny - na daty odjazdu od 17.07.2019 roku
 • EIC 3154 Lajkonik relacji Przemyśl Główny - Warszawa Wschodnia - na daty odjazdu od 17.07.2019 roku
 • EIC 1351 Tatry relacji Warszawa Wschodnia - Zakopane - na daty odjazdu od 11.08.2019 roku
 • EIC 3150 Tatry relacji Zakopane - Warszawa Wschodnia - na daty odjazdu od 11.08.2019 roku
 • EIC 5350 Giewont relacji Gdynia Główna - Zakopane - na daty odjazdu od 11.08.2019 roku
 • EIC 3550 Giewont relacji Zakopane - Gdynia Główna - na daty odjazdu od 11.08.2019 roku

Dodatkowo PKP Intercity informuje, że zmienił się zakres dat wstrzymania sprzedaży dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 15109 Ogiński relacji Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główna - sprzedaż wstrzymana na daty odjazdu od 29.07.2019 roku
 • TLK 51108 Ogiński relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia - sprzedaż wstrzymana na daty odjazdu od 30.07.2019 roku

12.07
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż na daty odjazdu od 12.08.2019 roku dla niżej wymienionego pociągu:

 • IC 5114 Moniuszko relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia

Dodatkowo PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na daty odjazdu od 24.07.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 18103 Paderewski relacji Białystok - Gorzów Wielkopolski
 • TLK 81108 Paderewski relacji Gorzów Wielkopolski - Białystok

10.07
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż dla niżej wymienionych pociągów:

 • IC 33104 Galicja relacji Kraków Główny - Przemyśl Główny - na daty odjazdu od 28.07.2019 roku
 • IC 33116 Galicja relacji Przemyśl Główny - Kraków Główny - na daty odjazdu od 29.07.2019 roku
 • TLK 15155 Laguna relacji Łódź Fabryczna - Gdynia Główna - na dzień odjazdu 03.08.2019
 • TLK 51154 Laguna relacji Gdynia Główna - Łódź Fabryczna - na dzień odjazdu 04.08.2019
 • IC 51152 Lazur relacji Gdynia Główna - Łódź Fabryczna - na dzień odjazdu 03.08.2019
 • IC 15153 Lazur relacji Łódź Fabryczna - Gdynia Główna - na dzień odjazdu 04.08.2019
 • TLK 15109 Ogiński relacji Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główna - na daty odjazdu 29.07.2019 - 01.08.2019, na dzień odjazdu 02.08.2019 oprócz wagonu nr 14 oraz na daty odjazdu 04.08.2019-05.08.2019
 • TLK 51108 Ogiński relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia - na daty odjazdu 30.07.2019 - 02.08.2019, na dzień odjazdu 03.08.2019 oprócz wagonu nr 14 oraz na daty odjazdu 05.08.2019-06.08.2019
 • TLK 11103 Niemcewicz relacji Warszawa Zachodnia - Terespol - na dzień odjazdu 03.08.2019
 • TLK 11112 Niemcewicz relacji Terespol - Warszawa Zachodnia - na dzień odjazdu 04.08.2019
 • TLK 15123 Brda relacji Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główny - na daty odjazdu 29.07.2019 - 05.08.2019 oprócz wagonów nr 15 i 16 oraz na dzień odjazdu 06.08.2019
 • TLK 51122 Brda relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia - na daty odjazdu 30.07.2019 - 06.08.2019 oprócz wagonów nr 15 i 16 oraz na dzień odjazdu 07.08.2019
 • TLK 54110 Stoczniowiec relacji Gdynia Główna - Katowice - na daty odjazdu 29.07.2019 - 06.08.2019
 • TLK 45110 Stoczniowiec relacji Katowice - Gdynia Główny - na daty odjazdu 29.07.2019 - 06.08.2019
 • IC 74100 Spodek relacji Poznań Główny - Katowice - na daty odjazdu 29.07.2019 - 06.08.2019
 • IC 47100 Spodek relacji Katowice - Poznań Główny - na daty odjazdu 29.07.2019 - 06.08.2019
 • TLK 37102 Wybicki relacji Kraków Główny - Poznań Główny - na daty odjazdu 29.07.2019 - 06.08.2019
 • TLK 73102 Wybicki relacji Poznań Główny - Katowice - na daty odjazdu 29.07.2019 - 06.08.2019
 • TLK 14101 Górnik relacji Warszawa Wschodnia - Katowice - na daty odjazdu 29.07.2019 - 06.08.2019
 • TLK 41100 Górnik relacji Katowice - Warszawa Wschodnia - na daty odjazdu 29.07.2019 - 06.08.2019

Dodatkowo PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 28100 Warta relacji Lublin - Gorzów Wielkopolski/Szczecin Główny - na dzień odjazdu 04.08.2019 w wagonie nr 21 i 22
 • TLK 82100 Warta relacji Szczecin Główny/Gorzów Wielkopolski - Lublin - na dzień odjazdu 05.08.2019 w wagonie nr 21 i 22

05.07
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż na daty odjazdu od 06.08.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 13110 Witos relacji Warszawa Zachodnia - Przemyśl Główny (aktualizacja: sprzedaż została odblokowana)
 • TLK 31111 Witos relacji Przemyśl Główny - Warszawa Zachodnia (aktualizacja: sprzedaż została odblokowana)
 • TLK 15107 Nowowiejski relacji Warszawa Zachodnia - Olsztyn Główny (aktualizacja: sprzedaż została odblokowana)
 • TLK 51106 Nowowiejski relacji Olsztyn Główny - Warszawa Zachodnia (aktualizacja: sprzedaż została odblokowana)
 • TLK 14103 Wysocki relacji Warszawa Wschodnia - Gliwice
 • TLK 41102 Wysocki relacji Gliwice - Warszawa Wschodnia

04.07
2019

PKP Intercity informuje, że został wydłużony termin wstrzymania sprzedaży dla poniżej wymienionych pociągów:

 • IC 33104 Galicja relacji Kraków Główny - Przemyśl Główny (zmiana terminu wstrzymania sprzedaży z 28.07.2019-04.08.2019 na od dnia 28.07.2019 roku)
 • IC 33116 Galicja relacji Przemyśl Główny - Kraków Główny (zmiana terminu wstrzymania sprzedaży z 29.07.2019-05.08.2019 na od dnia 29.07.2019 roku)

Dodatkowo PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż w wagonie sypialnym na daty odjazdu od 19/20.07.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 38170 Ustronie relacji Kraków Główny - Ustka, TLK 50175 Ustronie na odcinku Gdynia Główna - Hel
 • TLK 55174 Ustronie relacji Hel - Kraków Główny, TLK 83170 Ustronie na odcinku Gdynia Główna - Kraków Główny

03.07
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż:

- na dzień odjazdu 07.07.2019 roku:

 • IC 51142 Prząśniczka relacji Gdynia Główna - Łódź Fabryczna (sprzedaż w systemie e-IC zostanie uruchomiona w dniu 04.07.2019 roku)

- na kuszetkę w wagonie nr 40 na daty odjazdu od 20.07.2019 roku:

 • TLK 18170 Uznam relacji Warszawa Wschodnia - Świnoujście
 • TLK 81170 Uznam relacji Świnoujście - Warszawa Wschodnia

Dodatkowo PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż:

- na dzień odjazdu 28.07.2019 roku:

 • IC 33104 Galicja relacji Kraków Główny - Przemyśl Główny

- na dzień odjazdu 05.08.2019 roku:

 • IC 33116 Galicja relacji Przemyśl Główny - Kraków Główny

02.07
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż:

- na kuszetkę w wagonie nr 40 na daty odjazdu od 20.07.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 18170 Uznam relacji Warszawa Wschodnia - Świnoujście
 • TLK 81170 Uznam relacji Świnoujście - Warszawa Wschodnia

- na daty odjazdu od 24.07.2019 roku:

 • TLK 18103 Paderewski relacji Białystok - Gorzów Wielkopolski
 • TLK 81108 Paderewski relacji Gorzów Wielkopolski - Białystok

28.06
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 63102 Pogórze relacji Wrocław Główny - Przemyśl Główny - na daty odjazdu 28/29.07.2019 - 04/05.08.2019 w wagonach nr 14, 15, 16
 • TLK 36102 Pogórze relacji Przemyśl Główny - Wrocław Główny - na daty odjazdu 29/30.07.2019 - 05/06.08.2019 w wagonach nr 12, 13, 14
 • IC 33116 Galicja relacji Przemyśl Główny - Kraków Główny - na daty odjazdu 29.07.2019 - 04.08.2019
 • IC 33104 Galicja relacji Kraków Główny - Przemyśl Główny - na daty odjazdu 29.07.2019 - 04.08.2019
 • TLK 15155 Laguna relacji Łódź Fabryczna - Gdynia Główna - na dzień odjazdu 03.08.2019
 • TLK 51154 Laguna relacji Gdynia Główna - Łódź Fabryczna - na dzień odjazdu 04.08.2019
 • IC 51152 Lazur relacji Gdynia Główna - Łódź Fabryczna - na dzień odjazdu 03.08.2019
 • IC 15153 Lazur relacji Łódź Fabryczna - Gdynia Główna - na dzień odjazdu 04.08.2019
 • TLK 15107 Nowowiejski Warszawa Zachodnia - Olsztyn Główny - na daty odjazdu 31.07.2019 - 05.08.2019
 • TLK 51106 Nowowiejski Olsztyn Główny - Warszawa Zachodnia - na daty odjazdu 31.07.2019 - 05.08.2019
 • ZKA 838 relacji Działdowo - Olsztyn Główny - na daty odjazdu 31.07.2019 - 05.08.2019
 • ZKA 839 relacji Olsztyn Główny - Działdowo - na daty odjazdu 31.07.2019 - 05.08.2019
 • IC 1905 Prząśniczka relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna - na dzień odjazdu 04.08.2019
 • IC 9104 Prząśniczka relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia - na dzień odjazdu 04.08.2019
 • TLK 14103 Wysocki relacji Warszawa Wschodnia - Gliwice - na dzień odjazdu 03.08.2019
 • TLK 41102 Wysocki relacji Gliwice - Warszawa Wschodnia - na dzień odjazdu 04.08.2019
 • TLK 15109 Ogiński relacji Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główna - na daty odjazdu 29.07.2019 - 05.08.2019
 • TLK 51108 Ogiński relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia - na daty odjazdu 30.07.2019 - 06.08.2019
 • TLK 11103 Niemcewicz relacji Warszawa Zachodnia - Terespol - na dzień odjazdu 03.08.2019
 • TLK 11112 Niemcewicz relacji Terespol - Warszawa Zachodnia - na dzień odjazdu 04.08.2019
 • TLK 12105 Zamoyski relacji Warszawa Zachodnia - Lublin - na daty odjazdu 29.07.2019 - 05.08.2019 w wagonie nr 13
 • TLK 21104 Zamoyski relacji Lublin - Warszawa Zachodnia - na daty odjazdu 30.07.2019 - 06.08.2019 w wagonie nr 13
 • TLK 12107 Chełmianin relacji Warszawa Zachodnia - Lublin - na daty odjazdu 29.07.2019 - 05.08.2019 w wagonie nr 15
 • TLK 21106 Chełmianin relacji Lublin - Warszawa Zachodnia - na daty odjazdu 29.07.2019 - 05.08.2019 w wagonie nr 15
 • TLK 15123 Brda relacji Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główny - na daty odjazdu 29.07.2019 - 06.08.2019
 • TLK 51122 Brda relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia - na daty odjazdu 30.07.2019 - 07.08.2019
 • TLK 81112 Staszic relacji Szczecin Główny - Warszawa Wschodnia - na daty odjazdu 28.07.2019 - 06.08.2019 w wagonie nr 13
 • TLK 18113 Staszic relacji Warszawa Wschodnia - Szczecin Główny - na daty odjazdu 29.07.2019 - 07.08.2019 w wagonie nr 13
 • TLK 54110 Stoczniowiec relacji Gdynia Główna - Katowice - na daty odjazdu 29.07.2019 - 06.08.2019
 • TLK 45110 Stoczniowiec relacji Katowice - Gdynia Główny - na daty odjazdu 29.07.2019 - 06.08.2019
 • IC 74100 Spodek relacji Poznań Główny - Katowice - na daty odjazdu 29.07.2019 - 06.08.2019
 • IC 47100 Spodek relacji Katowice - Poznań Główny - na daty odjazdu 29.07.2019 - 06.08.2019
 • TLK 37102 Wybicki relacji Kraków Główny - Poznań Główny - na daty odjazdu 29.07.2019 - 06.08.2019
 • TLK 73102 Wybicki relacji Poznań Główny - Katowice - na daty odjazdu 29.07.2019 - 06.08.2019
 • TLK 14101 Górnik relacji Warszawa Wschodnia - Katowice - na daty odjazdu 29.07.2019 - 06.08.2019
 • TLK 41100 Górnik relacji Katowice - Warszawa Wschodnia - na daty odjazdu 29.07.2019 - 06.08.2019
 • TLK 28100 Warta relacji Lublin - Gorzów Wielkopolski/Szczecin Główny - na dzień odjazdu 03.08.2019
 • TLK 82100 Warta relacji Szczecin Główny/Gorzów Wielkopolski - Lublin - na dzień odjazdu 04.08.2019
 • TLK 85108 Kociewie relacji Gorzów Wielkopolski - Gdynia Główna - na dzień odjazdu 04.08.2019
 • IC 1713 Konopnicka relacji Warszawa Wschodnia - Zielona Góra - na dzień odjazdu 03.08.2019
 • IC 7113 Konopnicka relacji Zielona Góra - Białystok - na dzień odjazdu 04.08.2019
 • IC 1521 Mazury relacji Łódź Fabryczna - Olsztyn Główny - na dzień odjazdu 04.08.2019 w wagonach nr 11-18
 • IC 15111 Rejewski relacji Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główny - na dzień odjazdu 04.08.2019
 • IC 65100 Kormoran relacji Wrocław Główny - Olsztyn Główny - na dzień odjazdu 04.08.2019
 • EIC 8110 Chrobry relacji Szczecin Główny - Warszawa Wschodnia - na dzień odjazdu 04.08.2019

27.06
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na dzień odjazdu 07.07.2019 roku dla niżej wymienionego pociągu:

 • IC 5740 relacji Gdynia Główna - Poznań Główny (sprzedaż w systemie e-IC zostanie uruchomiona w dniu 28.06.2019 roku)

24.06
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 80152 Rowokół relacji Ustka - Słupsk

- na daty odjazdu od 11.07.2019 roku :

 • TLK 58106 Stańczyk relacji Olsztyn Główny - Szczecin Główny
 • TLK 85106 Stańczyk relacji Szczecin Główny - Olsztyn Główny

21.06
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na daty odjazdu od 19.07.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 48150 Pirania relacji Bielsko-Biała Główna - Kołobrzeg
 • TLK 84151 Pirania relacji Kołobrzeg - Bielsko-Biała Główna

19.06
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż:

- w wagonie sypialnym dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 38190 Korsarz relacji Kraków - Ustka, od 19/20.06.2019 roku
 • TLK 88190 Korsarz relacji Białogard - Ustka, od 20.06.2019 roku
 • TLK 80190 Korsarz relacji Ustka - Kraków, od 20/21.06.2019 roku
 • TLK 83190 Korsarz relacji Białogard - Kraków, od 20/21.06.2019 roku

- na dzień odjazdu 07.07.2019 roku:

 • IC 56140 relacji Gdynia Główna - Wrocław Główny (sprzedaż w systemie e-IC zostanie uruchomiona w dniu 20.06.2019 roku)

Dodatkowo PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż:

- w wagonie sypialnym na daty odjazdu od 19/20.07.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 38170 Ustronie relacji Kraków Główny - Ustka, TLK 50175 Ustronie na odcinku Gdynia Główna - Hel
 • TLK 55174 Ustronie relacji Hel - Kraków Główny, TLK 83170 Ustronie na odcinku Gdynia Główna - Kraków Główny

- na daty odjazdu od 11.07.2019 roku:

 • TLK 58106 Stańczyk relacji Olsztyn Główny - Szczecin Główny
 • TLK 85106 Stańczyk relacji Szczecin Główny - Olsztyn Główny

18.06
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż dla niżej wymienionych pociągów:

- na dzień odjazdu 07.07.2019 roku

 • IC 51142 Prząśniczka relacji Gdynia Główna - Łódź Fabryczna
 • IC 5740 relacji Gdynia Główna - Poznań Główny
 • IC 56140 relacji Gdynia Główna - Wrocław Główny

- na daty odjazdu od 19.07.2019 roku

 • TLK 48150 Pirania relacji Bielsko-Biała Główna - Kołobrzeg
 • TLK 84151 Pirania relacji Kołobrzeg - Bielsko-Biała Główna

Dodatkowo PKP Intercity informuje, że została uruchomiona sprzedaż na dzień odjazdu 07.07.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 51140 Jagna relacji Gdynia Główna - Łódź Fabryczna (w miejsce pociągu TLK 19109 Jagna relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna z wcześniej wstrzymaną sprzedażą na dzień odjazdu 07.07.2019 roku)
 • TLK 15140 Jagna relacji Łódź Fabryczna - Gdynia Główna (w miejsce pociągu TLK 91108 Jagna relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia z wcześniej wstrzymaną sprzedażą na dzień odjazdu 07.07.2019 roku)

17.06
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż na daty odjazdu 23.06.2019 roku oraz 30.06.2019 roku dla niżej wymienionego pociągu:

 • IC 51152 Lazur relacji Gdynia Główna - Łódź Fabryczna z/do wszystkich stacji na terenie Warszawy (sprzedaż w systemie e-IC zostanie uruchomiona w dniu 18.06.2019 roku)

Dodatkowo PKP Intercity informuje, że pociąg:

 • EIP 4150 relacji Bielsko-Biała Główna - Warszawa Wschodnia

na który w dniu 06.07.2019 roku została wstrzymana sprzedaż, został w tym dniu odwołany.


14.06
2019

PKP Intercity informuje, że została odblokowana sprzedaż dla niżej wymienionych pociągów:

 • IC 81142 Lazur relacji Słupsk - Łódź Fabryczna

13.06
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż w wagonie sypialnym dla niżej wymienionych pociągów:

 • TLK 38190, w relacji Kraków – Ustka, od 19/20.06.2019 roku
 • TLK 88190, w relacji Białogard – Ustka, od 20.06.2019 roku
 • TLK 80190, w relacji Ustka – Kraków, od 20/21.06.2019 roku
 • TLK 83190, w relacji Białogard – Kraków, od 20/21.06.2019 roku

12.06
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż na daty odjazdu 23.06.2019 roku oraz 30.06.2019 roku dla niżej wymienionego pociągu:

 • IC 51152 Lazur relacji Gdynia Główna - Łódź Fabryczna z/do wszystkich stacji na terenie Warszawy

10.06
2019

PKP Intercity informuje, że została wstrzymana sprzedaż na dzień odjazdu 07.07.2019 roku dla niżej wymienionych pociągów:

 • IC 81142 Lazur relacji Słupsk - Łódź Fabryczna
 • TLK 19109 Jagna relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna
 • TLK 91108 Jagna relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia

0