Relacje objęte Zastępczą Komunikacją Autobusową

W dniu 4 lutego 2017 roku na trasie między Krosnem a Zagórzem uruchomiona zostaje zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegółowy rozkład jazdy poniżej.

Krosno - Zagórz

Zagórz - Krosno

Lokalizacje przystanków Zastępczej Komunikacji Autobusowej

Poniżej podajemy lokalizację przystanków, które będą obowiązywać w ramach Zastępczej Komunikacji Autobusowej.
0