Zastępcza Komunikacja Autobusowa na trasie Olsztyn Gł. - Działdowo od 11 marca do 9 czerwca 2018 roku.

0