Przejazd grupowy"

UWAGA! Jeśli przejazd będzie realizowany w ramach przejazdu grupowego (minimum 11 osób), uprzednio zgłoszonego na stronie Przewoźnika www.przejazdygrupowe.intercity.pl, bardzo prosimy o zaznaczenie wymaganego pola poniżej oraz w oknie "Uwagi" wpisanie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy.

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące niepełnosprawności

Informacje dotyczące niepełnosprawności

Należy podać rodzaj niepełnosprawności, np. osoba niewidoma, poruszająca się na wózku inwalidzkim itp.

Informacje dotyczące podróży

Informacje dotyczące podróży

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

* - W przypadku remontu dworca związanego z koniecznością jego zamknięcia, świadczenie usługi pomocy na dworcu może zostać zawieszone.

Pomoc udzielana jest pod warunkiem, że dana osoba niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej pojawi się w wyznaczonym punkcie w terminie określonym przez przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządcę stacji świadczących taką pomoc. Wyznaczony termin nie może przekraczać 60 minut przed ogłoszoną godziną odjazdu lub terminem, w jakim pasażerowie są wzywani do odprawy. Jeżeli nie został określony konkretny termin pojawienia się osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, osoba ta musi stawić się w wyznaczonym punkcie nie później niż 30 minut przed ogłoszoną godziną odjazdu lub terminem, w jakim pasażerowie są wzywani do odprawy.**


* ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się
** ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1371/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym


Zapraszamy do udziału w ankiecie, dotyczącej organizacji przejazdów osób z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej

0