W tej sekcji zamieściliśmy prawa i obowiązki pasażera w transporcie kolejowym w Polsce. Koniecznie sprawdź przed podróżą.

Najważniejsze informacje o przejazdach pociągami spółki PKP Intercity

Prawa i obowiązki pasażera w transporcie kolejowym w Polsce

Z powyższego pliku można dowiedzieć się o obowiązkach przewoźników względem pasażerów (m.in. jakich informacji muszą udzielać podróżnym, co wchodzi w zakres świadczenia pomocy osobom niepełnosprawnym), jak również o przysługujących pasażerom prawach względem przewoźnika (m.in. za opóźnienia których pociągów można ubiegać się o rekompensatę, w jakich przypadkach można ubiegać się o odszkodowanie) etc.

Streszczenie przepisów rozporządzenia (WE) 1371 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym przygotowanym przez Komisję Europejską

Informacje zebrane w powyższych "Prawach i obowiązkach pasażera" zostały opracowane na podstawie poniższych aktów prawnych: 

Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007
Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, tekst jednolity)

Poniżej znajdą Państwo dokument dotyczący norm jakości usług świadczonych przez PKP Intercity SA w roku 2011:

Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2011-PKP Intercity

Poniżej znajdą Państwo dokument dotyczący norm jakości usług świadczonych przez PKP Intercity SA w roku 2012:

Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2012-PKP Intercity

Poniżej znajdą Państwo dokument dotyczący norm jakości usług świadczonych przez PKP Intercity SA w roku 2013:

Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2013-PKP Intercity

Poniżej znajdą Państwo dokument dotyczący norm jakości usług świadczonych przez PKP Intercity SA w roku 2014:

Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2014-PKP Intercity

Poniżej znajdą Państwo dokument dotyczący norm jakości usług świadczonych przez PKP Intercity SA w roku 2015:

Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2015-PKP Intercity

Poniżej znajdą Państwo dokument dotyczący norm jakości usług świadczonych przez PKP Intercity SA w roku 2016:

Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2016-PKP Intercity

Poniżej znajdą Państwo dokument dotyczący norm jakości usług świadczonych przez PKP Intercity SA w roku 2017:

Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2017-PKP Intercity

Poniżej znajdą Państwo dokument dotyczący norm jakości usług świadczonych przez PKP Intercity SA w roku 2018:

Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2018-PKP Intercity

 

0