W tej sekcji zamieściliśmy prawa i obowiązki pasażera w transporcie kolejowym w Polsce. Koniecznie sprawdź przed podróżą.

Najważniejsze informacje o przejazdach pociągami spółki PKP Intercity Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Prawa i obowiązki pasażera w transporcie kolejowym w Polsce Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Z powyższego pliku można dowiedzieć się o obowiązkach przewoźników względem pasażerów (m.in. jakich informacji muszą udzielać podróżnym, co wchodzi w zakres świadczenia pomocy osobom niepełnosprawnym), jak również o przysługujących pasażerom prawach względem przewoźnika (m.in. za opóźnienia których pociągów można ubiegać się o rekompensatę, w jakich przypadkach można ubiegać się o odszkodowanie) etc.

Streszczenie przepisów rozporządzenia (WE) 1371 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym przygotowanym przez Komisję Europejską link otwiera się w nowym oknie

Informacje zostały opracowane na podstawie poniższych aktów prawnych:

Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, tekst jednolity) Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Sprawozdania z realizacji norm jakości usług

Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2019 PKP Intercity Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2018 PKP Intercity Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2017 PKP Intercity Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2016 PKP Intercity Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2015 PKP Intercity Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2014 PKP Intercity Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2013 PKP Intercity Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2012 PKP Intercity Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2011 PKP Intercity Plik PDF otwiera się w nowym oknie

0