Niektóre osoby, jak na przykład uczniowie, studenci, posiadacze Karty Polaka czy osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą korzystać z refundowanych przez budżet państwa ulg ustawowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów. Sprawdź, czy przysługuje Ci któraś z takich ulg.

Załączona tabela skrótowo przedstawia uprawnienia do ulg ustawowych przy przejazdach pociągami spółki PKP Intercity oraz innych przewoźników na postawie biletów jednorazowych oraz odcinkowych miesięcznych imiennych.

Przed zakupem biletu z ulgą ustawową należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkretnych ulg, takimi jak:

  • dokładnym określeniem osób uprawnionych,
  • zakresem obowiązywania,
  • podstawą prawną,
  • dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi.
0