przez:
przez:
Wybierz dodatkowe opcje połączenia
Pamiętaj o przerwie technologicznej w systemie internetowej sprzedaży w godzinach 23:45 - 0:30 (z wyjątkiem każdego pierwszego dnia miesiąca, w którym przerwa trwa do godziny 1:00). Zakup biletów w tym czasie jest niemożliwy.
Oprogramowanie HAFAS 5.27 © 2011 HaCon Ingenieurgesellschaft mbH / Dostawca usługi PKP Informatyka spółka z o.o.
0