W tej zakładce znajdziesz cennik oraz informacje o opłatach dodatkowych np. za wydanie biletu w pociągu.

Aktualny Cennik biletów wraz z poszczególnymi wyciągami

Szczegółowe informacje nt. zmian w Cenniku podane są w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej.

Wyciągi z Cennika:

Ceny biletów jednorazowych EIP z ulgami Plik PDF otwiera się w nowym oknie - obowiązuje od 17 lipca 2019 roku

Ceny biletów jednorazowych EIC z ulgami Plik PDF otwiera się w nowym oknie - obowiązujące od 17 lipca 2019 roku

Ceny biletów jednorazowych TLK IC z ulgami Plik PDF otwiera się w nowym oknie - obowiązuje od 13 grudnia 2015 roku

Ceny biletów sieciowych Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Ceny biletów odcinkowych Łódzki City Bilet Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Ceny biletów odcinkowych City Bilet Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Opłaty za przewóz rzeczy, rowerów, zwierząt i przesyłek Plik PDF otwiera się w nowym oknie

W przypadku przejazdu na miejscu do leżenia, sypialnym albo w Strefie Wygody, do prezentowanych powyżej cen biletów na przejazd należy doliczyć odpowiednią dopłatę.

Wykaz opłat dodatkowych

Jeżeli przy poszczególnych opłatach nie postanowiono inaczej, przy obliczaniu opłat dodatkowych rozpoczętą godzinę lub dzień liczy się za pełne, przy czym dzień liczy się od godz. 0001 do godz. 2400.

Nazwa opłaty Opłata brutto w złotych (zawiera
8% VAT)
1.  Opłata pokładowa 10,00
2.   Dopłata do pociągu EIP (dot. wybranych biletów w komunikacji krajowej) 10,00
3.   Dopłata do pociągu EIP (dot. wybranych biletów międzynarodowych) 43,00
4.   Odpłatny bilet dodatkowy (od 4 czerwca 2020 r.) 1,00
5.   Opłaty serwisowe za miejsca w Strefie Wygody:   
    1) za jedno miejsce w przedziale, przy przejazdach od poniedziałku do piątku 50,00
    2) za cały przedział, przy przejazdach od poniedziałku do piątku 200,00
    3) za jedno miejsce w przedziale, przy przejazdach w sobotę lub niedzielę 25,00
    4) za cały przedział, przy przejazdach w sobotę lub niedzielę 100,00
6.   Opłaty za korzystanie z miejsca sypialnego, do leżenia za jedno miejsce:  
    1) sypialne w przedziale jednomiejscowym (kategorii Single) 299,00
    2) sypialne w przedziale dwumiejscowym (kategorii Double) 159,00
    3) sypialne w przedziale trzymiejscowym (kategorii Triple) * 79,00
    4) do leżenia w przedziale trzymiejscowym i czteromiejscowym * 69,00
    5) do leżenia w przedziale sześciomiejscowym 59,00
7.   Opłaty za wydanie duplikatu imiennej Karty INTERCITY 60,00

* opłaty stosowane są również w wypadku nabywania miejsc w przedziałach przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

0