Dowiedz się, w jakich sytuacjach możesz podróżować pociągami innych przewoźników, korzystając z biletu PKP Intercity. Przeczytaj jeszcze przed kontrolą!

Szczegółowe informacje na temat honorowania naszych biletów w pociągach innych przewoźników

Poniżej wskazane ważne bilety na przejazd pociągami Spółki „PKP Intercity” S.A. :

1) Karty INTERCITY - bilety sieciowe PKP IC w komunikacji krajowej (wg taryfy N, z ulgą 50%);

2) na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryfy SCIC-NRT, SCIC- TWZ oraz SCIC- RPT;

3) bilety na przewóz rzeczy, roweru lub psa (innych zwierząt), wydane do biletu, wskazanego w pkt. 1 lub 2 powyżej.

honorowane są w pociągach uruchamianych przez:

1) POLREGIO sp. z o.o.

2) „Koleje Dolnośląskie” S.A.

3 „SKM Szybka Kolej Miejska w Trójmieście” sp. z o.o.

Ponadto wszystkie ważne bilety Spółki „PKP Intercity” (dalej „PKP IC”) honorowane są w pociągach uruchamianych przez:

 1. „POLREGIO” sp. z o.o.
 2. „Koleje Dolnośląskie” S.A.
 3. „Koleje Wielkopolskie” sp. z o.o.
 4. „Koleje Śląskie” sp. z o.o.
 5. „Arriva RP” sp. z o.o.
 6. „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.
 7. „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.
 8. „Koleje Mazowieckie- KM” sp. z o.o.

w przypadkach:

 • nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
 • przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 40 minut;
 • utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

Przewoźnik może – w zależności od okoliczności – w uruchamianych pociągach zarządzić honorowanie biletów PKP IC, w ramach przewozu zastępczego. Informacja dotycząca czasu trwania i zakresu honorowania biletów PKP IC jest podawana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

W przypadkach opisanych powyżej podróżny na podstawie posiadanego biletu, ważnego na przejazd pociągiem PKP IC ma prawo:

 1. odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez danego przewoźnika do stacji docelowej wskazanej na bilecie PKP IC lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg, uruchamiany przez przewoźnika honorującego ten bilet, nie dojeżdża do stacji docelowej podróżnego;
 2. powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie PKP IC pociągiem uruchamianym przez danego przewoźnika honorującego ten bilet lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg tego przewoźnika, nie dojeżdża do stacji wyjazdu podróżnego.

Podróżni z biletami PKP IC, którzy zamierzają skorzystać zastępczo z przejazdu pociągiem przewoźnika honorującego te bilety powinni przed lub bezpośrednio po wejściu do pociągu  zgłosić drużynie konduktorskiej zamiar takiego przejazdu.

Honorowanie nie obowiązuje w przypadkach:

 1. odwołania pociągu PKP IC trwającego dłużej niż 24 godziny;
 2. opóźnienia/odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałego w związku ze strajkiem.

Analogicznie w przypadkach:

 • nieplanowanego odwołania pociągu danego przewoźnika (wynikające z przyczyn innych niż zmiana   rozkładu jazdy);
 • przewidywanego opóźnienie pociągu danego przewoźnika przekraczającego 40 minut;
 • utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy

PKP IC może – w zależności od okoliczności – w uruchamianych pociągach zarządzić honorowanie biletów danego przewoźnika w ramach przewozu zastępczego. Informacja dotycząca czasu trwania i zakresu honorowania tych biletów jest podawana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty przez PKP IC. Wówczas  podróżny z biletem danego przewoźnika ma prawo:

1) odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez PKP IC do stacji docelowej wskazanej na bilecie przewoźnika lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez PKP IC nie dojeżdża do stacji docelowej podróżnego;

2) powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie danego przewoźnika pociągiem uruchamianym przez PKP IC lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez PKP IC nie dojeżdża do stacji wyjazdu podróżnego.

Podróżni z biletami danego przewoźnika, którzy zamierzają skorzystać zastępczo z przejazdu pociągiem PKP IC (z wyłączeniem EIP) powinni przed lub bezpośrednio po wejściu do pociągu PKP IC zgłosić drużynie konduktorskiej zamiar takiego przejazdu.

Podróżnemu z biletem ważnym na przejazd pociągiem uruchamianym przez danego przewoźnika, nie wydaje się biletu dodatkowego ze wskazaniem miejsca do siedzenia w pociągu PKP IC. Podróżny może w takim pociągu zająć wolne miejsce do siedzenia, ale wyłącznie do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca.

Niniejsze honorowanie nie obejmuje:

 1. przewozu pasażerów w:
  • pociągach międzynarodowych,
  • wagonach klasy 1,
  • wagonach sypialnych (WL) i z miejscami do leżenia (Bc),
  • pociągach Express InterCity Premium (EIP),
 2. przypadków:
  • odwołania pociągu trwającego dłużej niż 24 godziny,
  • opóźnienia/odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem.

 

0