PKP Intercity S.A. dokłada wszelkich starań, aby chronić dane swoich klientów. Niniejszy dokument opisuje działania podjęte w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych i transakcyjnych występujących w systemie e-IC.

Informacje gromadzone w systemie e-IC

Korzystający z systemu e-IC muszą się zarejestrować, podając informacje niezbędne do realizacji usługi rezerwacji miejsc i sprzedaży biletów. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez system e-IC wykorzystywane w celach technicznych i są usuwane po ich wykorzystaniu. 

Rejestracja w systemie e-IC wymaga podania imienia i nazwiska adresu e-mail. Wszystkie wymienione powyżej informacje są wykorzystywane jedynie do wystawienia i weryfikacji biletu oraz do wystawienia faktury VAT (po podaniu niezbędnych danych dodatkowych). 

Polityka dotycząca plików 'cookie'

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. 'cookies') na dysku komputera użytkownika. W plikach 'cookies' znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu e-IC. 

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe. Pliki cookies na komputerach użytkowników są przechowywane w celu: 

  • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu);
  • lepszego dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników (np. zapamiętanie ostatnio używanych połączeń w celu przygotowania odpowiednich podpowiedzi).
  • Wykorzystania danych cookies do remarketingu w komunikacji reklamowej
  • Danych o geograficznym położeniu użytkownika w celu prezentowania wyników domyślnych wyszukiwarki eIC

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany będzie utrata możliwości korzystania z systemu e-IC. 

Ochrona przesyłanych informacji

Przesyłanie informacji między komputerem użytkownika i serwerem aplikacji jest zabezpieczone za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informacje są przechowywane i przetwarzane przez 'PKP INTERCITY' S. A. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. 

Udostępnianie informacji

'PKP INTERCITY' S. A. nie udostępnia żadnych informacji wprowadzonych do systemu e-IC innym podmiotom. Informacje są tylko wykorzystywane do obsługi rezerwacji i sprzedaży biletów. Wyjątek stanowi Imię i Nazwisko Klienta, które jest wykorzystywane podczas płatności elektonicznej kartą.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku 

System e-IC daje użytkownikowi możliwość wglądu do swoich danych (funkcja 'Aktualizacja danych'), oraz możliwość ich poprawy (funkcja 'Aktualizacja danych').
W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do 'PKP INTERCITY' S. A., Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa. 

Pytania

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój systemu e-IC powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach. 

'PKP INTERCITY' S. A. jest otwarta na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie na adres: 'PKP INTERCITY' S. A., Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa. 

Słowniczek

 Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.
cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,

  • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. adres IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie, 
  • adres IP - indywidualny, unikalny numer, który posiada każdy komputer podłączony do Internetu. Adres IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny), 
  • protokół SSL - specjalny protokół przesyłania zaszyfrowanych danych w Internecie, zapewniający poufność i integralność transmisji danych, opierających się na szyfrach asymetrycznych i tzw. certyfikatach standardu X.509.
0