W biletomatach dostępny jest szeroki wachlarz ofert, np. "Wcześniej Taniej, „Bilet Taniomiastowy”, „Promo”, „Super Promo”, „Duża Rodzina”, a „Bilet rodzinny” w biletomatach własnych i wybranych biletomatach agencyjnych (wykaz poniżej).

We wszystkich urządzeniach istnieje możliwość zakupu biletów na przejazdy pociągami:

Bilety można nabyć z wykorzystaniem większości ulg ustawowych oraz handlowych. Lista dostępnych ulg:

Biletomaty własne (PKP Intercity S.A. - zlokalizowane na dworcu Warszawa Centralna):

Wysokość ulgi Nazwa ulgi
30% Bilet dla Seniora
37% Rodzic/Małżonek rodzica posiadający Kartę Dużej Rodziny
37% Dzieci/Młodzież
37% Os. niezd. do sam. egzystencji
37% Weterani
37% Inwalidzi/kombatanci wojenni/wojsk. zaliczeni do II lub III gr.
37% Weterani
37% Kombatanci II/III gr.
37% Posiadacze "Karty Polaka"
37% Emeryci i renciści (2 przejazdy w roku)
37% Rodzic/Małżonek rodzica posiadający Kartę Dużej Rodziny i oferta Duża Rodzina (30%)
50% Umowa
51% Kombatanci/Kombatanci I/II/III gr.
51% Studenci i słuchacze koleg. do 26 lat oraz doktoranci do 35 lat
78% Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową
78% Dzieci/młodzież niepełnosprawna i ich opiekunowie
95% Przewodnik - kombatanta/inwalidy I gr.
95% Przewodnik/Opiekun
100% Dla dziecka do lat 4

Biletomaty agencyjne (ASEC i Avista):

Wysokość ulgi Nazwa ulgi
30% Bilet dla Seniora
37% Rodzic/Małżonek rodzica posiadający Kartę Dużej Rodziny
37% Dzieci/Młodzież
37% Os. niezd. do sam. egzystencji
37% Weterani
37% Inwalidzi/kombatanci wojenni/wojsk. zaliczeni do II lub III gr.
37% Weterani
37% Kombatanci II/III gr.
37% Posiadacze "Karty Polaka"
37% Rodzic/Małżonek rodzica posiadający Kartę Dużej Rodziny i oferta Duża Rodzina (30%)
37% Dzieci/Młodzież i oferta Duża Rodzina (30%)
37% Os. niezd. do sam. egzystencji i oferta Duża Rodzina (30%)
37% Inwalidzi/kombatanci wojenni/wojsk. zaliczeni do II lub III gr. i oferta Duża Rodzina (30%)
37% Weterani i oferta Duża Rodzina (30%)
37% Kombatanci II/III gr. i oferta Duża Rodzina (30%)
37% Posiadacze "Karty Polaka" i oferta Duża Rodzina (30%)
37% Emeryci i renciści (2 przejazdy w roku)
50% Umowa
51% Kombatanci/Kombatanci I/II/III gr.
51% Studenci i słuchacze koleg. do 26 lat oraz doktoranci do 35 lat
51% Kombatanci/Kombatanci I/II/III gr. i oferta Duża Rodzina (30%)
51% Studenci i słuchacze koleg. do 26 lat oraz doktoranci do 35 lat i oferta Duża Rodzina (30%)
78% Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową
78% Dzieci/młodzież niepełnosprawna i ich opiekunowie
78% Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową i oferta Duża Rodzina (30%)
78% Dzieci/młodzież niepełnosprawna i ich opiekunowie i oferta Duża Rodzina (30%)

Aktualnie w biletomatach nie ma możliwości skorzystania z ulgowej usługi transportowej (UUT) a dodatkowo w biletomatach agencyjnych z ulg 100% i 95%.

W związku z prowadzoną migracją na dzień dzisiejszy ulgi 100% (Dla dziecka do lat 4) i 95% (Przewodnik/Opiekun oraz Przewodnik - kombatanta/inwalidy I gr.) są dostępne w biletomatach agencyjnych:

 • ASEC: Ciechanów (M046), Dęblin (M062), Działdowo (M028), Koluszki (E006), Kotuń (M081), Kutno (M012), Legionowo (M139), Lublin Gł. (L02), Łęczyca (E005), Łowicz (M013), Łódź Fabryczna (E001), Łódź Kaliska (E003), Łódź Widzew (E002), Łuków (M068), Modlin (M079), Modlin Lotnisko (M011), Mława (M072), Mrozy (M017), Nasielsk (M030), Nowy Dwór Maz. (M049), Siedlce (M060), Skierniewice (M045), Sochaczew (M044), Tłuszcz (M033), Warszawa Centralna (M022, M023, M149, M162, M175, M171, M172, M173), Warszawa Port Lot. Chopin (M043), Warszawa Śródmieście (M021, M024), Warszawa Wsch. (M042, M166), Warszawa Zach. (M004, M005, M040, M137, M159, M165, M167), Zgierz (E004), Żyrardów (M071).
 • AVISTA: Gdańsk Główny (1269), Gdańsk Oliwa (1245), Gdańsk Wrzeszcz (1321), Gdynia Główna (1277, 1278), Kraków Gł. (nr 1361), Wrocław Gł. (1203, 1205), Poznań Gł. (1237, 1240) Sopot (1325, 1231).

W biletomatach własnych PKP Intercity S.A. istnieje możliwość zakupu biletów:

 • z wieloma zniżkami (max. do 3 różnych zniżek), w tym w ofercie Duża Rodzina i Bilet rodzinny,
 • w ramach jednej płatności na dodatkowy przejazd np. na podróż powrotną,
 • na miejsca do leżenia i sypialne (oprócz miejsc w przedziale 2-osobowym dla osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim oraz jego opiekuna),
 • z jedną przesiadką,
 • na przewóz (rower, rzecz, pies i pies – przewodnik),
 • okresowych odcinkowych (tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych) z wykorzystaniem ulg ustawowych (obecnie niedostępne są ulgowe usługi transportowe (UUT)) oraz handlowych. Lista dostępnych ulg:

Lista dostępnych ulg dla biletów okresowych odcinkowych:

Biletomaty własne (PKP Intercity S.A. - zlokalizowane na dworcu Warszawa Centralna):

Wysokość ulgi Nazwa ulgi
30% Bilet dla Seniora
37% Osoby niewidome zdolne do samodzielnej egzystencji
49% Rodzic/Małżonek rodzica posiadający Kartę Dużej Rodziny
49% Dzieci/Młodzież
50% Umowa
51% Niewidomi niezdolne do samodzielnej egzystencji
51% Studenci do 26 lat / doktoranci do 35 lat
78% Dzieci/młodzież niepełnosprawne i ich opiekun

W biletomatach agencyjnych aktualnie nie są dostępne bilety z przesiadką, bilety na przewóz (rower, rzecz, pies i pies – przewodnik), bilety okresowe odcinkowe oraz bilety na miejsca do leżenia i sypialne (oprócz wybranych biletomatów ASEC).

W związku z prowadzoną migracją na dzień dzisiejszy w biletomatach agencyjnych:

 • ASEC istnieje możliwość zakupu biletu:
  • z wieloma zniżkami (max. do 3 różnych zniżek), w tym w ofercie Duża Rodzina i Bilet rodzinny
  • na miejsca do leżenia i sypialne (oprócz miejsc w przedziale 2-osobowym dla osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim oraz jego opiekuna), w lokalizacjach: Ciechanów (M046), Dęblin (M062), Działdowo (M028), Koluszki (E006), Kotuń (M081), Kutno (M012), Legionowo (M139), Lublin Gł. (L02), Łęczyca (E005), Łowicz (M013), Łódź Fabryczna (E001), Łódź Kaliska (E003), Łódź Widzew (E002), Łuków (M068), Modlin (M079), Modlin Lotnisko (M011), Mława (M072), Mrozy (M017), Nasielsk (M030), Nowy Dwór Maz. (M049), Siedlce (M060), Skierniewice (M045), Sochaczew (M044), Tłuszcz (M033), Warszawa Centralna (M022, M023, M149, M162, M175, M171, M172, M173), Warszawa Port Lot. Chopin (M043), Warszawa Śródmieście (M021, M024), Warszawa Wsch. (M042, M166), Warszawa Zach. (M004, M005, M040, M137, M159, M165, M167), Zgierz (E004), Żyrardów (M071).
 • AVISTA istnieje możliwość zakupu biletu z wieloma zniżkami (max. do 3 różnych zniżek), w tym w ofercie Duża Rodzina i Bilet rodzinny w lokalizacjach: Gdańsk Główny (1269), Gdańsk Oliwa (1245), Gdańsk Wrzeszcz (1321), Gdynia Główna (1277, 1278), Kraków Gł. (nr 1361), Wrocław Gł. (1203, 1205), Poznań Gł. (1237, 1240) Sopot (1325, 1231).

Zarówno w biletomatach własnych, jak i agencyjnych nie ma możliwości zakupu biletu sieciowego, biletów weekendowych czy biletu na połączenia międzynarodowe. Zakup na dzień dzisiejszy możliwy jest w kasach lub w internetowym systemie sprzedaży.

Lokalizację najbliższego biletomatu można znaleźć korzystając z wyszukiwarki kas i biletomatów po wprowadzeniu wskazanej miejscowości.

0