W biletomatach dostępny jest szeroki wachlarz ofert, np. "Wcześniej Taniej, „Bilet Taniomiastowy”, „Promo”, „Super Promo”, „Duża Rodzina” oraz tylko w biletomacie własnym „Bilet rodzinny”.

We wszystkich urządzeniach istnieje możliwość zakupu biletów na przejazdy pociągami:

Bilety można nabyć z wykorzystaniem większości ulg ustawowych oraz handlowych. Lista dostępnych ulg:

Biletomaty własne (PKP Intercity S.A. - zlokalizowane na dworcu Warszawa Centralna):

Wysokość ulgi Nazwa ulgi
30% Bilet dla Seniora
37% Rodzic/Małżonek rodzica posiadający Kartę Dużej Rodziny
37% Dzieci/Młodzież
37% Os. niezd. do sam. egzystencji
37% Weterani
37% Inwalidzi/kombatanci wojenni/wojsk. zaliczeni do II lub III gr.
37% Weterani
37% Kombatanci II/III gr.
37% Posiadacze "Karty Polaka"
37% Emeryci i renciści (2 przejazdy w roku)
37% Rodzic/Małżonek rodzica posiadający Kartę Dużej Rodziny i oferta Duża Rodzina (30%)
50% Umowa
51% Kombatanci/Kombatanci I/II/III gr.
51% Studenci i słuchacze koleg. do 26 lat oraz doktoranci do 35 lat
78% Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową
78% Dzieci/młodzież niepełnosprawna i ich opiekunowie
95% Przewodnik - kombatanta/inwalidy I gr.
95% Przewodnik/Opiekun
100% Dla dziecka do lat 4

Biletomaty agencyjne (ASEC i Avista):

Wysokość ulgi Nazwa ulgi
30% Bilet dla Seniora
37% Rodzic/Małżonek rodzica posiadający Kartę Dużej Rodziny
37% Dzieci/Młodzież
37% Os. niezd. do sam. egzystencji
37% Weterani
37% Inwalidzi/kombatanci wojenni/wojsk. zaliczeni do II lub III gr.
37% Weterani
37% Kombatanci II/III gr.
37% Posiadacze "Karty Polaka"
37% Rodzic/Małżonek rodzica posiadający Kartę Dużej Rodziny i oferta Duża Rodzina (30%)
37% Dzieci/Młodzież i oferta Duża Rodzina (30%)
37% Os. niezd. do sam. egzystencji i oferta Duża Rodzina (30%)
37% Inwalidzi/kombatanci wojenni/wojsk. zaliczeni do II lub III gr. i oferta Duża Rodzina (30%)
37% Weterani i oferta Duża Rodzina (30%)
37% Kombatanci II/III gr. i oferta Duża Rodzina (30%)
37% Posiadacze "Karty Polaka" i oferta Duża Rodzina (30%)
37% Emeryci i renciści (2 przejazdy w roku)
50% Umowa
51% Kombatanci/Kombatanci I/II/III gr.
51% Studenci i słuchacze koleg. do 26 lat oraz doktoranci do 35 lat
51% Kombatanci/Kombatanci I/II/III gr. i oferta Duża Rodzina (30%)
51% Studenci i słuchacze koleg. do 26 lat oraz doktoranci do 35 lat i oferta Duża Rodzina (30%)
78% Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową
78% Dzieci/młodzież niepełnosprawna i ich opiekunowie
78% Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową i oferta Duża Rodzina (30%)
78% Dzieci/młodzież niepełnosprawna i ich opiekunowie i oferta Duża Rodzina (30%)

Aktualnie nie ma możliwości na skorzystanie w biletomatach z ulgowych usług transportowych (UUT) oraz w biletomatach agencyjnych z ulgi bilet dla dziecka do lat 4 (100%) oraz biletu dla opiekuna (95%).

W biletomatach własnych PKP Intercity S.A. istnieje możliwość zakupu biletów:

  • z wieloma zniżkami (max. do 3 różnych zniżek), w tym w ofercie Duża Rodzina i Bilet rodzinny,
  • w ramach jednej płatności na dodatkowy przejazd np. na podróż powrotną,
  • na miejsca do leżenia i sypialne (oprócz miejsc w przedziale 2-osobowym dla osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim oraz jego opiekuna),
  • z jedną przesiadką,
  • na przewóz (rower, rzecz, pies i pies – przewodnik),
  • okresowych odcinkowych (tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych) z wykorzystaniem ulg ustawowych (obecnie niedostępne są ulgowe usługi transportowe (UUT)) oraz handlowych. Lista dostępnych ulg:

Biletomaty własne (PKP Intercity S.A. - zlokalizowane na dworcu Warszawa Centralna):

Wysokość ulgi Nazwa ulgi
30% Bilet dla Seniora
37% Osoby niewidome zdolne do samodzielnej egzystencji
49% Rodzic/Małżonek rodzica posiadający Kartę Dużej Rodziny
49% Dzieci/Młodzież
50% Umowa
51% Niewidomi niezdolne do samodzielnej egzystencji
51% Studenci do 26 lat / doktoranci do 35 lat
78% Dzieci/młodzież niepełnosprawne i ich opiekun

W biletomatach agencyjnych aktualnie nie są dostępne bilety na miejsca do leżenia i sypialne, bilety z przesiadką, bilety na przewóz (rower, rzecz, pies i pies – przewodnik) oraz bilety okresowe odcinkowe.

Zarówno w biletomatach własnych, jak i agencyjnych nie ma możliwości zakupu biletu sieciowego, czy biletu na połączenia międzynarodowe. Zakup na dzień dzisiejszy możliwy jest w kasach lub w internetowym systemie sprzedaży.

Lokalizację najbliższego biletomatu można znaleźć korzystając z wyszukiwarki kas i biletomatów po wprowadzeniu wskazanej miejscowości.

0