W naszych pociągach – zgodnie z obowiązującym prawem – obowiązuje całkowity zakaz palenia. W tym miejscu możesz sprawdzić, jakie przepisy to regulują.

Od dnia 15 listopada 2010 r. obowiązuje w Polsce całkowity zakaz palenia w miejscach publicznych, także w pociągach. Powyższa zmiana wynika z nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Podstawa prawna: Dz. U. z 2010 r. nr. 81, poz. 529 - nowelizacja do ustawy z dnia 9 listopada 1995 r.

0