W tej sekcji zamieściliśmy prawa i obowiązki pasażera w transporcie kolejowym w Polsce, oraz ustawę o transporcie kolejowym.

Prawa i obowiązki pasażera w transporcie kolejowym w Polsce Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym Plik PDF otwiera się w nowym oknie Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, tekst jednolity) Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Informacje dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych w pociągach pasażerskich Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8, tekst jednolity) Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006 r. Nr 38, poz. 266 z późn. zm.) Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2017 poz. 2406) Plik PDF otwiera się w nowym oknie

0