Przepisy dotyczące sprzedaży biletów elektronicznych w systemie Bilkom2

Regulamin sprzedaży biletów Bilkom2 - „PKP Intercity” S.A. (Regulamin Bilkom2 - IC) - obowiązuje od 15 października 2019 roku

Treść zmiany nr 7 - obowiązuje od 15 października 2019 roku

---

Regulamin sprzedaży biletów Bilkom2 - „PKP Intercity” S.A. (Regulamin Bilkom2 - IC) - obowiązuje od 16 lipca 2019 roku

Treść zmiany nr 6 - obowiązuje od 16 lipca 2019 roku

---

Regulamin sprzedaży biletów Bilkom2 - „PKP Intercity” S.A. (Regulamin Bilkom2 - IC) - obowiązuje od 9 grudnia 2018 roku

Treść zmiany nr 5 - obowiązuje od 9 grudnia 2018 roku

---

Regulamin sprzedaży biletów Bilkom2 - „PKP Intercity” S.A. (Regulamin Bilkom2 - IC) - obowiązuje od 20 lipca 2018 roku

Treść zmiany nr 4 - obowiązuje od 20 lipca 2018 roku

---

Regulamin sprzedaży biletów Bilkom2 - „PKP Intercity” S.A. (Regulamin Bilkom2 - IC) - obowiązuje od 8 lipca 2018 roku

Treść zmiany nr 3 - obowiązuje od 8 lipca 2018 roku

---

Regulamin sprzedaży biletów Bilkom2 - „PKP Intercity” S.A. (Regulamin Bilkom2 - IC) - obowiązuje od 25 maja 2018 roku

Treść zmiany nr 2 - obowiązuje od 25 maja 2018 roku

---

Regulamin sprzedaży biletów Bilkom2 - „PKP Intercity” S.A. (Regulamin Bilkom2 - IC) - obowiązuje od 23 marca 2018 roku

Treść zmiany nr 1 - obowiązuje od 23 marca 2018 roku

---

Regulamin sprzedaży biletów Bilkom2 - „PKP Intercity” S.A. (Regulamin Bilkom2 - IC) - obowiązuje od 15 stycznia 2018 roku

---

0