Nie zdążyłeś kupić biletu przed podróżą? Kup go w pociągu, ale pamiętaj o poniższych zasadach.

UWAGA!

W czasie obowiązywania ograniczeń przewozu pasażerów w związku z COVID-19 – od 4 czerwca 2020 r. – obowiązują szczególne reguły odprawy oraz przewozu osób o charakterze tymczasowym.

Postanowienia Przejściowych szczególnych warunków i zasady odprawy oraz przewozu osób pociągami PKP Intercity w czasie obowiązywania ograniczeń przewozu pasażerów w związku z COVID-19 (Przejściowe warunki), mają pierwszeństwo przed postanowieniami innych przepisów dotyczących odprawy osób ustalonych przez Spółkę PKP Intercity.

Warto pamiętać, że jeśli nie masz możliwości kupna biletu w kasie, automacie biletowym, przez telefon w: SkyCash, IC Navigator, Bilkom2 lub w systemie e-IC, to wówczas bilet możesz kupić u konduktora w pociągu: TLK, IC, EIC. Uwaga! Pamiętaj, że w pociągu TLK, IC brak biletu zgłoś konduktorowi niezwłocznie po wejściu do pociągu. W pociągu EIC nie musisz zgłaszać tego faktu konduktorowi. Ponadto u konduktora możemy kupić inne bilety – np. bilet dodatkowy na miejsce sypialne.

W pociągu EIP nie prowadzimy sprzedaży biletów na przejazd, przewóz rowerów, biletów dodatkowych ze wskazaniem miejsca ani dopłat do pociągów EIP.

Szczegółowe zasady odprawy w pociągu znajdziesz tutaj:

Sprzedaż biletów w pociąguPlik PDF otwiera się w nowym oknie - obowiązujące od 4 czerwca 2020 roku

Przedstawiamy krótki poradnik dla pasażerów chcących kupić bilet u konduktora.

Gdy wsiadasz bez biletu...

... do pociągu TLK albo IC musisz niezwłocznie po wejściu do niego w pierwszej kolejności poszukać drużyny konduktorskiej. Najlepiej wejdź do wagonu z przodu składu pociągu lub - jeśli istnieje taka możliwość – zgłoś się do konduktora już na peronie Zasada ta nie dotyczy:

 • osób z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej - pod warunkiem okazania konduktorowi podczas zakupu biletu dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.
 • osób z widoczną niesprawnością fizyczną (stałą lub czasową).
 • osób, które ukończyły 70 lat – pod warunkiem okazania dokumentu stwierdzającego wiek.

Te osoby mogą zająć miejsce w pociągu i poczekać, aż konduktor do nich przyjdzie.

Praktyczna wskazówka:

 • Pamiętaj, że nawet jeśli w momencie zgłoszenia konduktor nie będzie mógł sprzedać Ci biletu – wówczas otrzymasz Potwierdzenie o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd, a bilet kupisz podczas kontroli. Z takim Potwierdzeniem w oczekiwaniu na odprawę możemy zająć wolne miejsce w składzie pociągu do czasu zgłoszenia się osoby ze wskazaniem tego miejsca.

…do pociągu EIC zajmij wolne miejsce i poczekaj aż konduktor do podejdzie i sprzeda Ci bilet.

Gdy planujesz przesiadki...

…poinformuj o tym konduktora, wówczas możesz kupić bilet na cały przejazd.

Uwaga: jeżeli konduktor nie może sprzedać Ci biletu ze wskazaniem miejsca w pociągu EIP na dalszą podróż, wówczas bilet otrzymasz z adnotacją, podpisem i pieczątką „Dalej w pociągu EIP - w miarę wolnych miejsc”. Na stacji przesiadania, po okazaniu biletu z taką adnotacją w kasie biletowej będziesz mógł - w miarę wolnych miejsc - nabyć bilet na dalszy przejazd pociągiem EIP.

Dodatkowe opłaty - kiedy?

Kupując u konduktora, płacimy za bilet oraz za wydanie go w pociągu (opłata wynosi 10 zł – od każdej odprawianej osoby). Konduktor nie pobiera tej opłaty od osoby:

 1. z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej a także od opiekuna/przewodnika/psa przewodnika tej osoby – pod warunkiem okazania konduktorowi podczas zakupu biletu, dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność. Z obowiązku tego zwolnione są osoby z widoczną niesprawnością fizyczną (stałą lub czasową);
 2. która ukończyła 70 lat pod warunkiem okazania dokumentu stwierdzającego wiek;
 3. rozpoczynającej przejazd w czasie, kiedy kasa biletowa jest nieczynna lub ze stacji, na której nie ma kasy biletowej;
 4. posiadającej:
  • wydane przez kasę biletową potwierdzenie,
  • bilet bez gwarancji miejsca wydany w innym pociągu na dany przejazd, której na życzenie wydaje się bilet dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia,
  • Kartę INTERCITY, zalegalizowany bilet abonamentowy, której wydaje się nieodpłatny bilet dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia lub w związku z opóźnionym przyjazdem pociągu, na życzenie wydaje się bilet dodatkowy bez gwarancji miejsca do siedzenia,
  • bilet z nadrukiem lub potwierdzoną adnotacją „Zmiana przewoźnika”, wystawiony w pociągu innego przewoźnika (bez opłaty za jego wydanie) w sytuacji, gdy rozkładowy czas na przesiadkę nie przekracza 30 min;
  • bilet odcinkowy, Bilet Weekendowy Max, Bilet Weekendowy, której wydaje się bilet dodatkowy bez gwarancji miejsca do siedzenia – na życzenie – w związku z opóźnionym przyjazdem pociągu;
  • bilet na przejazd zakupiony:
   • w automacie biletowym, poprzez system SkyCash, aplikację IC Mobile Navigator, która nabywa bilet na przejazd z ulgą 95%, 100% dla osoby towarzyszącej, albo bilet na przewóz rzeczy, psa,
   • w automacie biletowym, poprzez Serwis e-IC, poprzez system SkyCash, aplikację IC Navigator, Bilkom2 – w przypadku dokonywania w okazanym zaświadczeniu wpisu o korzystaniu z przejazdu ulgowego (dot. bilet z ulgą 37% dla emeryta, rencisty).
  • bilet międzynarodowy z rezerwacją miejsca do siedzenia w danym pociągu EIP, która nabywa dopłatę do pociągu EIP,
 5. która wskutek zmiany umowy przewozu w zakresie wskazanym w § 16 ust. 1 (RPO-IC) lub zmiany zakresu uprawnień do ulgi, dopłaca różnicę należności albo nabywa nowy bilet;
 6. która zamierza odbyć przejazd na podstawie biletu z ulgą 100%, tj. od funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych, Policji i Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych;
 7. która uzyskała (w kasie biletowej lub w pociągu) poświadczenie o ważności okazanego biletu na przejazd w innym pociągu lub w klasie wagonu na zmienionych warunkach – w przypadku wydania biletu dodatkowego ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia;
 8. sprawującej mandat posła albo senatora, w przypadku wydania biletu dodatkowego ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia.

Rodzaje płatności

Należność za bilet u konduktora możesz uiścić zarówno gotówką, jak i kartą płatniczą – akceptowane są karty Visa oraz MasterCard.

Pamiętaj!

W kategorii pociągów Express InterCity Premium (EIP), dajemy gwarancję miejsca siedzącego. Z tego powodu nie sprzedajemy biletów na pokładzie pociągu. Brak biletu w trakcie kontroli wiąże się z nałożeniem wysokiej opłaty. W trosce o Wasz komfort prosimy o wcześniejszy zakup biletów na www.intercity.pl, w kasie, biletomacie lub aplikacji mobilnej.

0