Nie zdążyłeś kupić biletu przed podróżą? Kup go zaraz po wejściu do pociągu. Warto w tym miejscu zapoznać się z zasadami zakupu biletów u konduktora.

Warto pamiętać, że jeśli nie mamy możliwości zakupu biletu w kasie, automacie biletowym, przez telefon w Bilkom2 lub w systemie e-IC, to wówczas bilet można kupić u konduktora w pociągu: TLK, IC, EIC. Uwaga! Pamiętajmy, że w pociągu TLK, IC brak biletu należy zgłosić konduktorowi niezwłocznie po wejściu do pociągu. W pociągu EIC nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu konduktorowi. Ponadto u konduktora możemy kupić bilety dodatkowe – np. na miejsce sypialne.

W pociągu EIP nie prowadzi się sprzedaży biletów na przejazd, przewóz rowerów, biletów dodatkowych ze wskazaniem miejsca ani dopłat do pociągów EIP, z wyjątkiem biletów wydawanych:

 1. w związku ze zmianą umowy przewozu lub zmianą zakresu uprawnień do ulgi – dotyczy biletów ważnych na przejazd danym pociągiem. Odprawy na zmienionych warunkach dokonuje się tylko w miarę wolnych miejsc;
 2. osobie z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim podróżującej samodzielnie lub wraz z opiekunem/przewodnikiem – z uwagi na obowiązkową uprzednią rezerwację miejsc w pociągu EIP, osoby te zobowiązane są przed wejściem do pociągu zgłosić konduktorowi zamiar przejazdu tym pociągiem. Konduktor dokonuje odprawy – bez pobierania opłaty pokładowej – jeżeli miejsca wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim są jeszcze wolne (dotyczy sprzedaży biletu ze wskazaniem miejsca wyznaczonego dla osoby na wózku inwalidzkim);
 3. na przewóz rzeczy lub psa wyłącznie podróżnemu, który okazał bilet na przejazd albo dokument poświadczający uprawnienie do bezpłatnego przejazdu danym pociągiem EIP.

Przedstawiamy krótki poradnik dla pasażerów chcących kupić bilet u konduktora.

Gdy wsiadasz bez biletu...

Pasażer pociągów TLK, IC bez biletu powinien niezwłocznie po wejściu wyrazić chęć zakupu biletu, czyli w pierwszej kolejności poszukać drużyny konduktorskiej. W tym przypadku najlepiej jest wsiąść do wagonu z przodu składu lub – jeśli istnieje taka możliwość – zgłosić się do konduktora przed wejściem do środka transportu. Zasada ta nie dotyczy:

 • osób z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej – pod warunkiem okazania konduktorowi podczas zakupu biletu dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.
 • osób z widoczną niesprawnością fizyczną (stałą lub czasową).
 • osób, które ukończyły 70 lat – pod warunkiem okazania dokumentu stwierdzającego wiek.

Te osoby mogą poczekać, aż konduktor do nich przyjdzie.

Praktyczna wskazówka:

 • Pamiętajmy, że nawet jeśli w momencie zgłoszenia konduktor nie będzie w stanie dokonać odprawy – wówczas wyda nam Potwierdzenie o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd, a bilet sprzeda podczas kontroli. Z takim Potwierdzeniem w oczekiwaniu na odprawę możemy zająć wolne miejsce w składzie pociągu do czasu zgłoszenia się osoby ze wskazaniem tego miejsca.

Gdy planujesz przesiadki...

Jeśli kupujesz bilet u konduktora w pociągu PKP Intercity, a zamierzasz przesiąść się również do pociągu tej spółki, poinformuj o tym konduktora. Wówczas możesz nabyć bilet na dalszy przejazd drugim pociągiem. W przypadku braku możliwości wydania biletu ze wskazaniem miejsca w pociągu EIP na wydanym bilecie otrzymasz adnotację z podpisem i pieczątką „Dalej w pociągu EIP – w miarę wolnych miejsc”. Po okazaniu biletu z taką adnotacją w kasie biletowej będziesz mógł – w miarę wolnych miejsc – nabyć bilet na dalszy przejazd pociągiem EIP.

Dodatkowe opłaty – kiedy?

Kupując u konduktora, płacimy za bilet oraz wydanie go w pociągu (opłata wynosi 10 zł – od każdej odprawianej osoby). Konduktor nie pobiera tej opłaty od osoby:

 1. z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej a także od opiekuna/przewodnika/psa przewodnika tej osoby – pod warunkiem okazania konduktorowi podczas zakupu biletu, dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność. Z obowiązku tego zwolnione są osoby z widoczną niesprawnością fizyczną (stałą lub czasową);
 2. która ukończyła 70 lat pod warunkiem okazania dokumentu stwierdzającego wiek;
 3. rozpoczynającej przejazd w czasie, kiedy kasa biletowa jest nieczynna lub ze stacji, na której nie ma kasy biletowej;
 4. posiadającej:
  • wydane przez kasę biletową potwierdzenie,
  • bilet bez gwarancji miejsca wydany w innym pociągu na dany przejazd, której na życzenie wydaje się bilet dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia,
  • Kartę INTERCITY, Bilet Weekendowy Max, Bilet Weekendowy, zalegalizowany bilet abonamentowy, której wydaje się nieodpłatny bilet dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia lub w związku z opóźnionym przyjazdem pociągu, na życzenie wydaje się bilet dodatkowy bez gwarancji miejsca do siedzenia,
  • bilet z nadrukiem lub potwierdzoną adnotacją „Zmiana przewoźnika”, wystawiony w pociągu innego przewoźnika (bez opłaty za jego wydanie) w sytuacji, gdy rozkładowy czas na przesiadkę nie przekracza 30 min;
  • bilet odcinkowy, której wydaje się bilet dodatkowy bez gwarancji miejsca do siedzenia – na życzenie – w związku z opóźnionym przyjazdem pociągu;
  • bilet na przejazd zakupiony:
   • w automacie biletowym, poprzez system SkyCash, aplikację IC Mobile Navigator, która nabywa bilet na przejazd z ulgą 95%, 100% dla osoby towarzyszącej, albo bilet na przewóz rzeczy, psa,
   • w automacie biletowym, poprzez Serwis e-IC, poprzez system SkyCash, aplikację IC Navigator, Bilkom2 – w przypadku dokonywania w okazanym zaświadczeniu wpisu o korzystaniu z przejazdu ulgowego (dot. bilet z ulgą 37% dla emeryta, rencisty).
  • bilet międzynarodowy z rezerwacją miejsca do siedzenia w danym pociągu EIP, która nabywa dopłatę do pociągu EIP,
 5. która wskutek zmiany umowy przewozu w zakresie wskazanym w § 16 ust. 1 (RPO-IC) lub zmiany zakresu uprawnień do ulgi, dopłaca różnicę należności albo nabywa nowy bilet;
 6. która zamierza odbyć przejazd na podstawie biletu z ulgą 100%, tj. od funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych, Policji i Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych;
 7. która uzyskała (w kasie biletowej lub w pociągu) poświadczenie o ważności okazanego biletu na przejazd w innym pociągu lub w klasie wagonu na zmienionych warunkach – w przypadku wydania biletu dodatkowego ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia;
 8. sprawującej mandat posła albo senatora, w przypadku wydania biletu dodatkowego ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia.

Rodzaje płatności

Należność za bilet u konduktora możesz uiścić zarówno gotówką, jak i kartą płatniczą – akceptowane są karty Visa oraz MasterCard.

Pamiętaj!

W kategorii pociągów Express InterCity Premium, PKP Intercity daje gwarancję miejsca siedzącego. Z tego powodu nie ma możliwości zakupu biletu na pokładzie pociągu. Brak biletu w trakcie kontroli spowoduje nałożenie wysokiej opłaty. W trosce o komfort podróży prosimy o wcześniejszy zakup biletów na www.intercity.pl, w kasie, biletomacie lub aplikacji mobilnej.

0