Oferta Kolorowych Kart dedykowana jest osobom często podróżującym pociągami różnych przewoźników.

DUŻO PODRÓŻUJESZ? TA OFERTA JEST DLA CIEBIE!

Szeroki wachlarz Kolorowych Kart – rocznych, półrocznych, kwartalnych i miesięcznych - umożliwia dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb.

Kolorowe Karty dostępne są zarówno w 1. jak i w 2. klasie w dwu wariantach:

  • imiennym
  • na okaziciela

Bilet upoważnia do nieograniczonej liczby przejazdów krajowych pociągami PKP Intercity oraz innych przewoźników: POLREGIO, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Dolnośląskie.

Na przejazd pociągami Express InterCity Premium konieczne jest posiadanie bezpłatnej rezerwacji miejsca.

Sprawdź opłacalność oferty Kolorowych Kart!

Kalkulator Kolorowych Kart
rodzaj biletu klasa cena KK kk okres po którym następuje darmowy przejazd [m-c] okres po którym następuje darmowy przejazd [tyg]
Złoty (roczna)
Złoty (roczna)
imienny I klasa 15 800,00 zł
II klasa 11 000,00 zł
na okaziciela I klasa 23 000,00 zł
II klasa 15 800,00 zł
Srebrny (półroczna)
Srebrny (półroczna)
imienny I klasa 8 400,00 zł
II klasa 6 000,00 zł
na okaziciela I klasa 12 000,00 zł
II klasa 8 400,00 zł
Niebieski (kwartalna)
Niebieski (kwartalna)
imienny I klasa 4 500,00 zł
II klasa 3 300,00 zł
na okaziciela I klasa 6 300,00 zł
II klasa 4 500,00 zł
Zielony (miesięczna)
Zielony (miesięczna)
imienny I klasa 2 250,00 zł
II klasa 1 650,00 zł
na okaziciela I klasa 3 150,00 zł
II klasa 2 250,00 zł

Złóż zamówienie

Dane firmy
Kolorowe Karty Intercity

Uwaga: obecnie nie jest możliwy odbiór osobisty.
Karty dostarczamy wyłącznie przesyłką kurierską (bez dodatkowych opłat). Wymagana forma płatności to przelew.

Płatność
Sposób dostawy
Zgody na przetwarzanie danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Alejach Jerozolimskich 142 A. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie jakim zostały podane w zamówieniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu realizacji zamówienia i sprzedaży Kolorowych Kart Intercity. Ponadto Administrator przetwarza dane w postaci adresu e-mail po wyrażeniu odrębnej zgody w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe podane w niniejszym zamówieniu administrator danych przechowuje przez okres 5 lat od dnia złożenia zamówienia a w przypadku adresu e-mail do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną do czasu wycofania zgody.

Przysługuje Pani(u) prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również (w przypadku adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba uprawniona może uzyskać informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych kontaktując się z powołanym przez administratora danych, Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail iod@intercity.pl albo telefonicznie w dni robocze w godzinach 9:00 -14:00, dzwoniąc pod numer + 48 22 4742115. Przekazane Przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi na podstawie pisemnej umowy powierzenia (np. usługi hostingowe i IT) oraz organom uprawnionym (organy wymiaru sprawiedliwości lub organy ścigania) na podstawie odrębnych przepisów prawa na ich żądanie.

Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzanie danych do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

W sumie:

Kontakt w sprawie Kolorowych Kart

tel. kom.: 697 048 959
e-mail: karty@intercity.pl

 

Taryfa przewozowa regulująca zasady zakupu i korzystania z Kolorowych Kart:

§ 54. TP-IC - Karty INTERCITY – bilety sieciowe imienne Plik PDF otwiera się w nowym oknie - Obowiązuje od 5 sierpnia 2020roku

§ 54. TP-IC - Karty INTERCITY – bilety sieciowe imienne Plik PDF otwiera się w nowym oknie - Obowiązuje od 4 czerwca 2020 roku

§ 54. TP-IC - Karty INTERCITY – bilety sieciowe imienne Plik PDF otwiera się w nowym oknie - Obowiązuje od 15 grudnia 2019 roku

§ 55. TP-IC - Karty INTERCITY – bilety sieciowe bezimienne Plik PDF otwiera się w nowym oknie - Obowiązuje od 5 sierpnia 2020 roku

§ 55. TP-IC - Karty INTERCITY – bilety sieciowe bezimienne Plik PDF otwiera się w nowym oknie - Obowiązuje od 4 czerwca 2020 roku

§ 55. TP-IC - Karty INTERCITY – bilety sieciowe bezimienne Plik PDF otwiera się w nowym oknie - Obowiązuje od 15 grudnia 2019 roku

Cennik biletów sieciowych Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Formularz zamówienia Kolorowych Kart Plik PDF otwiera się w nowym oknie

0