Wszystko, co powinieneś wiedzieć, jeżeli zamierzasz przewieźć pociągiem swój rower. Obowiązkowe informacje dla wszystkich miłośników dwóch kółek, czyli w jaki sposób, w których pociągach i w jakiej cenie przewieźć rower.

Staramy się dbać o rowerzystów, by mogli swobodnie przemieszczać się pociągami ze swoim jednośladem, ale jednocześnie oczekujemy od nich poszanowania zasad przewożenia roweru w pociągu. Aby bez problemów przemieszczać się pociągami razem ze swoim ukochanym rowerem – wystarczy zapoznać się z poniższej zamieszczonym krótkim przewodnikiem dla rowerzystów.

Czy przewóz roweru jest płatny?

Tak, przewóz rowerów jest odpłatny i odbywa się wyłącznie pod nadzorem podróżnego, na podstawie biletu na przewóz roweru. Opłata za przewóz rowerów jest zryczałtowana i wynosi 9,10 zł, niezależnie od długości trasy.

Czy w każdym pociągu mogę przewieźć rower?

Nie w każdym.

Przewóz rowerów jest możliwy tylko w pociągach, w których wyznaczono miejsca do ich przewozu. Aby sprawdzić czy dany pociąg ma możliwość przewożenia rowerów, prosimy o zapoznanie się z zestawieniem pociągów. We wskazanym zestawieniu, po wybraniu miejscowości pojawią się pociągi z oznaczeniami. Ikonka w postaci roweru (w kółku lub bez) umieszczona w składzie oznacza, że dany skład ma możliwość przewożenia rowerów. Symbol roweru wskazuje również miejsce do przewożenia rowerów.

Gdzie ustawić rower?

 1. w pociągu TLK, IC w wagonie klasy 2 z miejscami do siedzenia:

  •  przystosowanym do przewozu rowerów, na miejscu do tego wyznaczonym albo,
  •  w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub w ostatnim przedsionku ostatniego wagonu w składzie pociągu pod warunkiem, że w danym pociągu są wolne miejsca przeznaczone na przewóz roweru

2. w pociągu EIC, EIP:

  • wyłącznie w wagonie klasy 2 przystosowanym do przewozu rowerów, na miejscu do tego wyznaczonym – oczywiście pod warunkiem, że w danym pociągu są wolne miejsca przeznaczone na przewóz roweru.

Gdzie nie powinien stać rower?

W miejscach do tego nie przystosowanych oraz w wagonach gastronomicznych, sypialnych i z miejscami do leżenia (tzw. kuszetki).

Nie mam biletu na przewóz roweru – co zrobić?

W przypadku gdy podróżny nie dokonał w kasie opłaty za przewóz roweru – zamiar jego przewozu powinien zgłosić konduktorowi przed rozpoczęciem podróży, czyli jeszcze przed wejściem lub niezwłocznie po wejściu do pociągu. Bilet na przewóz roweru pociągiem EIP można nabyć wyłącznie w kasie biletowej.

Przypominamy, że w przypadku nabywania u konduktora w pociągu biletu na przewóz roweru, oprócz opłat taryfowych może być pobrana również opłata pokładowa w wysokości 10 zł.

W przypadku, gdy podróżny nie uprzedził konduktora o zamiarze przewozu roweru, wówczas – oprócz opłaty przewozowej za rower w wysokości 9,10 zł – pobiera się również opłatę dodatkową, ustaloną na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 roku. Opłata wynosi wówczas 52 zł, zaś w przypadku odmowy uregulowania należności wystawiane jest wezwanie – protokół z opłatą dodatkową w wysokości 260 zł. Jeżeli podróżny uiści opłatę w ciągu 14 dni od daty wystawienia wezwania – opłata wynosi 65 zł.

 § 27 Przewóz rzeczy i rowerów

0