Musisz pilnie wysłać paczkę do innego miasta i nie chcesz przepłacać? Nic prostszego! Za jedyne 30 złotych, szybko i niezawodnie przewieziemy ją do stacji przeznaczenia!

Dziś nadanie - dziś odbiór! Przewozimy przesyłki konduktorskie na wyznaczonych odcinkach, w relacjach bezpośrednich (bez przeładunku na stacjach pośrednich), pociągami stosownie  oznaczonymi w rozkładzie jazdy (zgodnie z legendą).

Aby nadać przesyłkę wystarczy, że:

  1. przygotujesz paczkę o wadze do 10 kg i maksymalnych wymiarach: 20 x 40 x 50 cm, w przypadku rulonu: do 150 x 20 cm średnicy,
  2. oznaczysz paczkę imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy oraz adresem i numerem telefonu - zarówno nadawcy jak i odbiorcy, nazwą stacji nadania i przeznaczenia, a ponadto wskażesz zawartość i określisz wartość przesyłki.

Przesyłkę możesz nadać bezpośrednio u kierownika pociągu lub w punkcie przyjęcia przesyłek konduktorskich (zlokalizowanym na wymienionych poniżej dworach kolejowych), za dodatkową opłatą w wysokości 11 zł.
Możesz również zlecić odebranie przesyłki z pociągu przez pracownika stacjonarnego punktu obsługi przesyłek konduktorskich za dodatkową opłatą 11 zł.
Usługa nadania lub odebrania przesyłki w zastępstwie klienta jest dostępna na dworcach kolejowych: Warszawa Centralna, Lublin, Gdynia Główna, Szczecin Główny. 

Opłata za przewóz przesyłki standardowej wynosi - niezależnie od odległości - 30 zł.
Opłata za przewóz przesyłki ponadgabarytowej* wynosi - niezależnie od odległości - 60 zł. 

* Uwaga! Kierownik pociągu może przyjąć do przewozu przesyłkę ponadgabarytową o większych wymiarach od przesyłki standardowej i wadze nieprzekraczającej 20 kg, jeśli w danym pociągu liczba przesyłek jest niewielka i w przedziale jest miejsce na jej przewiezienie.

Z przewozu – jako przesyłka konduktorska – wyłączone są:

  • rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
  • rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu;
  • pieniądze, środki płatnicze, papiery wartościowe, kosztowności;
  • rzeczy, których wartość deklarowana przekracza kwotę 1 200 zł;
  • dokumenty tożsamości;
  • broń i amunicja;
  • rzeczy, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do przewozu jako przesyłka konduktorska;
  • żywe zwierzęta.

Zasady przewozu przesyłek konduktorskich w pociągach Spółki PKP Intercity Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Podstawa prawna:

 Wyciąg z Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Plik PDF otwiera się w nowym oknie

 Wyciąg z Cennika usług przewozowych Spółki PKP Intercity zawierającego tabelę opłat za przewóz rzeczy, zwierząt i przesyłek Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Stacjonarne punkty przesyłek konduktorskich:

Dworzec Warszawa Centralna (punkt czynny codziennie w godz. 07:10 – 18:30; 19:10 – 06:30 oraz przerwy: 10:00 – 10:15; 14:00 – 14:30)
Al. Jerozolimskie 54
00-024 Warszawa
tel.: (22) 47 45 019

Dworzec Lublin Główny (punkt znajduje się w kasie dopłat, czynny całodobowo)
Pl. Dworcowy 1
20-408 Lublin
tel.: (81) 47 21 275

Dworzec Gdynia Główna (okienko nr 04 w holu dworca, czynne w godz. 7:45-19:05)
Pl. Konstytucji 1
81-354 Gdynia
tel.: 697 044 687

Dworzec Szczecin Główny (peron nr 1, czynne w godz. 7:00-15:00)
ul. Kolumba 1
70-035 Szczecin
tel.: 798 170 163

Kierownik pociągu może odmówić przyjęcia przesyłki konduktorskiej do przewozu, jeśli przyjęcie przesyłki mogłoby opóźnić odjazd pociągu, nadawca przy płatności gotówką nie posiada odliczonej należności, przesyłka opakowana jest w sposób niewłaściwy lub uniemożliwiający jej prawidłowy przewóz (bez ubytków, uszkodzeń).

W przypadku zawieszenia kursowania pociągu lub wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej  
na określonym odcinku, przewóz przesyłek konduktorskich może zostać ograniczony.

UWAGA !!!
W pociągach EIP nie ma możliwości nadania przesyłki konduktorskiej.

§ 30 Przesyłki konduktorskie Plik PDF otwiera się w nowym oknie

0