Musisz pilnie wysłać paczkę do innego miasta i nie chcesz przepłacać? Nic prostszego! Za jedyne 30 złotych, szybko i niezawodnie przewieziemy ją do stacji przeznaczenia!
Uwaga!

PKP Intercity informuje, że od 19.03.2020 r. do odwołania zawieszona zostaje realizacja usługi przewozu przesyłek konduktorskich we wszystkich pociągach uruchamianych przez PKP Intercity.

Zawieszenie nie obejmuje przesyłek zawierających: leki, krew, próbki do badań oraz inne preparaty, produkty i sprzęty medyczne ratujące zdrowie i życie.

Dziś nadanie - dziś odbiór! „PKP Intercity” przewozi przesyłki konduktorskie na wyznaczonych odcinkach, w relacjach bezpośrednich (bez przeładunku na stacjach pośrednich), pociągami stosownie  oznaczonymi w rozkładzie jazdy (zgodnie z legendą).

Aby nadać przesyłkę wystarczy:

  1. przygotować paczkę o wadze do 10 kg i maksymalnych wymiarach: 20 x 40 x 50 cm, w przypadku rulonu: do 150 x 20 cm średnicy,
  2. oznaczyć paczkę imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy oraz adresem i numerem telefonu - zarówno nadawcy jak i odbiorcy, nazwą stacji nadania i przeznaczenia, a ponadto wskazać zawartość i określić wartość przesyłki.

Przesyłkę można nadać bezpośrednio u kierownika pociągu lub w punkcie przyjęcia przesyłek konduktorskich (zlokalizowanym na wymienionych poniżej dworach kolejowych), za dodatkową opłatą w wysokości 11 zł.
Można również zlecić odebranie przesyłki z pociągu przez pracownika stacjonarnego punktu obsługi przesyłek konduktorskich za dodatkową opłatą 11 zł.
Usługa nadania lub odebrania przesyłki w zastępstwie klienta jest dostępna na dworcach kolejowych: Warszawa Centralna, Lublin, Gdynia Główna, Szczecin Główny. 

Opłata za przewóz przesyłki standardowej wynosi - niezależnie od odległości - 30 zł.
Opłata za przewóz przesyłki ponadgabarytowej* wynosi - niezależnie od odległości - 60 zł. 

* Kierownik pociągu może przyjąć do przewozu przesyłkę ponadgabarytową o większych wymiarach od przesyłki standardowej i wadze nieprzekraczającej 20 kg, jeśli w danym pociągu liczba przesyłek jest niewielka i w przedziale jest miejsce na jej przewiezienie.

Z przewozu – jako przesyłka konduktorska – wyłączone są:

  • rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
  • rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu;
  • pieniądze, środki płatnicze, papiery wartościowe, kosztowności;
  • rzeczy, których wartość deklarowana przekracza kwotę 1 200 zł;
  • dokumenty tożsamości;
  • broń i amunicja;
  • rzeczy, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do przewozu jako przesyłka konduktorska;
  • żywe zwierzęta.

Zasady przewozu przesyłek konduktorskich w pociągach Spółki PKP Intercity Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Podstawa prawna:

 Wyciąg z Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Plik PDF otwiera się w nowym oknie

 Wyciąg z Cennika usług przewozowych Spółki PKP Intercity zawierającego tabelę opłat za przewóz rzeczy, zwierząt i przesyłek Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Stacjonarne punkty przesyłek konduktorskich:

Dworzec Warszawa Centralna (punkt czynny codziennie w godz. 07:10 – 18:30; 19:10 – 06:30 oraz przerwy: 10:00 – 10:15; 14:00 – 14:30)
Al. Jerozolimskie 54
00-024 Warszawa
tel.: (22) 47 45 019

Dworzec Lublin Główny (punkt znajduje się w kasie dopłat, czynny całodobowo)
Pl. Dworcowy 1
20-408 Lublin
tel.: (81) 47 21 275

Dworzec Gdynia Główna (okienko nr 04 w holu dworca, czynne w godz. 7:45-19:05)
Pl. Konstytucji 1
81-354 Gdynia
tel.: 697 044 687

Dworzec Szczecin Główny (peron nr 1, czynne w godz. 7:00-15:00)
ul. Kolumba 1
70-035 Szczecin
tel.: 798 170 163

Kierownik pociągu może odmówić przyjęcia przesyłki konduktorskiej do przewozu, jeśli przyjęcie przesyłki mogłoby opóźnić odjazd pociągu, nadawca przy płatności gotówką nie posiada odliczonej należności, przesyłka opakowana jest w sposób niewłaściwy lub uniemożliwiający jej prawidłowy przewóz (bez ubytków, uszkodzeń).

W przypadku zawieszenia kursowania pociągu lub wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej  
na określonym odcinku, przewóz przesyłek konduktorskich może zostać ograniczony.

UWAGA !!!
W pociągach EIP nie ma możliwości nadania przesyłki konduktorskiej.

0