Uwaga!
Prosimy o zapisanie załączonego pliku pdf z biletem w urządzeniu lub wydrukowanie zakupionego biletu w celu okazania do kontroli w pociągu.
W przypadku biletów na połączenia w komunikacji krajowej na przejazd w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia oraz w komunikacji międzynarodowej prosimy o wydrukowanie otrzymanego biletu i okazanie wersji papierowej podczas kontroli w pociągu.

1. Chcę kupić bilet PKP Intercity przez Internet. Czy muszę się rejestrować?

Nie ma takiego obowiązku. Można zakupić bilet z konta „Gość”. W Tym celu podczas zakupu biletu należy wybrać opcję „Kupuję bilet bez rejestracji”. W kolejnym kroku system poprosi o podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację. Proces zostaje zakończony wysłaniem potwierdzenia z numerem zakupionego biletu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Po zakupie biletu można dokonywać operacji na bilecie (jednokrotna zmiana danych, zwrot), logując się poprzez panel Użytkownika, podając numer zakupionego biletu oraz adres e-mail.

Uwaga!
Prosimy o zapisanie załączonego pliku pdf z biletem w urządzeniu lub wydrukowanie zakupionego biletu w celu okazania do kontroli w pociągu.
W przypadku biletów na połączenia międzynarodowe prosimy o wydrukowanie otrzymanego biletu i okazanie wersji papierowej podczas kontroli w pociągu.

2. Chcę kupić bilet przez aplikację mobilną? Jak to zrobić?

W tym celu należy wyszukać w odpowiednim sklepie dla systemu operacyjnego naszą aplikacje IC Mobile Navigator (aplikacja dostępna jest dla AndroidiOS oraz Windows Phone) i pobrać na urządzenie mobilne. Zakup biletu jest możliwy po rejestracji w systemie płatniczym SkyCash przez przypięcie do konta w SkyCash karty kredytowej lub poprzez funkcję e-wallet. Przez aplikację można nabyć bilety nawet na 5 minut przed odjazdem na połączenia bezpośrednie PKP Intercity, na wszystkie kategorie pociągów oraz dla większości ulg ustawowych i handlowych.

3. Mam kolorową kartę i chcę jechać pociągiem EIP

W przypadku zamiaru przejazdu pociągiem EIP - konieczne jest pobranie przed podróżą, nieodpłatnej rezerwacji miejsca w pociągu EIP.

W przypadku pobierania rezerwacji przez stronę intercity.pl należy wyszukać interesujące nas połączenie bezpośrednie, realizowane pociągiem EIP, określić parametry biletu po czym zaznaczyć pole „Posiadam Kolorową Kartę Intercity” oraz podać kod karty. Dalej postępować tak jak przy zakupie zwykłego biletu.

Uwaga:
Możliwość pobrania nieodpłatnej rezerwacji, dostępna jest jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników naszego systemu.

4. Jak mogę zakupić bilet z ulga 100% tj. dla dziecka do lat 4?

Bilet z ulgą 100% dla dziecka do lat 4 można zakupić w jednej transakcji wraz z innym biletem na jednorazowy przejazd (normalnym lub ulgowym, z wyłączeniem ulgi 95%) dla osoby towarzyszącej. W przypadku, gdy osoba towarzysząca ma już zakupiony bilet w systemie e-IC i chce dokupić bilet dla dziecka do lat 4, wówczas przy zakupie biletu z ulgą 100% należy podać numer posiadanego biletu internetowego. System przydzieli miejsce możliwie najbliżej miejsca wskazanego na pierwszym bilecie. Jeśli będzie to niemożliwe z uwagi na brak wolnych miejsc w pobliżu, system poinformuje o tym stosownym komunikatem i nie wyda biletu z ulgą 100%. W takim przypadku bilet z ulgą 100% bez wskazania miejsca na życzenie Podróżnego można uzyskać w kasie biletowej albo należy dokonać zwrotu posiadanego biletu w e-IC i nabyć nowy z uwzględnieniem ulgi 100% (np. w e-IC, kasie).

5. Mam ukończone 60 lat i chcę jechać pociągiem.

Osoby, które ukończyły 60 lat są uprawnione do ulgi 30% przy przejazdach w klasie 1 i 2 pociągami TLK, IC, EIC, EIP. W celu skorzystania z oferty w trakcie zakupu biletu należy w pierwszej kolejności wybrać ilość osób według oferty ulgowej następnie z rozwijanej listy wybrać ulgę „30% Bilet dla Seniora”. W dalszych krokach należy postępować analogicznie do zakupu biletu z taryfą normalną.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowych przejazdów jest dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość i potwierdzający wiek podróżnego, który należy okazać w pociągu.

Informujemy że system sprzedaży internetowej PKP Intercity może na dany przejazd przydzielić ofertę korzystniejszą niż oferta ″Bilet dla Seniora″.

6. Potwierdzenie zakupu biletu

W momencie zakończenia transakcji zakupu biletu system wygeneruje na podany adres e-mail przy rejestracji lub zakupie z „Konta Gość” stosowny komunikat wraz z załączonym biletem w formacie PDF .

7. Mam bilet sieciowy UUT i chcę jechać pociągiem EIP

W przypadku zamiaru przejazdu pociągiem EIP - konieczne jest nabycie przed podróżą odpłatnego biletu dodatkowego (cena: w klasie 2 - 5 zł, w klasie 1 - 10 zł).

W celu dokonania rezerwacji należy zarejestrować się w systemie e-IC, wybrać interesujące nas połączenie bezpośrednie pociągiem kategorii EIP, po czym w polu rodzaj ulgi, wybrać z rozwijanej listy „Bilet sieciowy”.

W kolejnym kroku konieczne jest podanie kodu pracodawcy, serii i numeru legitymacji oraz numeru biletu do którego dokupowana jest miejscówka. Dalsza część procesu zakupowego przebiega podobnie do zakupu biletu.

Odpłatny bilet dodatkowy dostępny jest jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników.

8. Po opłaceniu biletu nie udało mi się go wydrukować, jak go uzyskać?

Każdorazowo wysyłane jest potwierdzenie dokonania transakcji wraz załączonym biletem w formacie PDF na adres e-mail podany podczas rejestracji lub zakupie z „Konta Gość”. Można też ponownie zalogować się do systemu i przejść do zakładki Moje bilety', następnie w zakładce 'Opłacone' odszukać odpowiedni bilet i ponownie go wydrukować. Bilet w komunikacji krajowej można także zapisać na urządzeniu mobilnym i okazać go konduktorowi podczas kontroli.

Uwaga!
Prosimy o zapisanie załączonego pliku pdf z biletem w urządzeniu lub wydrukowanie zakupionego biletu w celu okazania do kontroli w pociągu.
W przypadku biletów na przejazd w komunikacji krajowej w wagonie sypialnym lub do leżenia oraz na połączenia międzynarodowe (z wyłączeniem biletów w komunikacji między Polska a Niemcami/Austrią w wagonach z miejscami do siedzenia) wydrukowanie otrzymanego biletu i okazanie wersji papierowej podczas kontroli w pociągu jest obowiązkowe.

9. Co zrobić, aby otrzymać zwrot należności za zakupiony bilet?

W zakładce „Opłacone”należy odszukać właściwy bilet, następnie wybrać polecenie „Rezygnuj” potwierdzając komunikaty systemowe. Użytkownik zostanie przeprowadzony przez cały proces, zarówno zwrotu biletu, jak i zwrotu należności za bilet. W przypadku płatności kartą za bilet oraz woli zwrotu biletu tego samego dnia, zwrot należności środków będzie niemożliwy z uwagi na konieczność zaksięgowania środków na koncie Przewoźnika. Użytkownik będzie mógł dokończyć proces zwrotu należności kolejnego dnia – w tym celu należy odszukać właściwy bilet oraz wybrać przycisk „Zwrot” akceptując w kolejnych krokach komunikaty systemowe. Dodatkowo trzy dni po zwrocie biletu, lecz bez dokonania zwrotu należności, na adres e-mail użytkownika zostanie wysłana wiadomość z przypomnieniem o możliwości dokonania zwrotu należności za bilet. Rezygnacja z przejazdu możliwa jest do 15 minut przed wskazaną godziną odjazdu pociągu i jest nieodwracalna. Jeśli Użytkownik nie wyraził zgody na otrzymywanie faktur elektronicznie, a także w przypadku, gdy w okresie między dokonaniem zapłaty, a rezygnacją z podróży dokonano zmiany numeru konta bankowego, należy wystąpić do PKP Intercity z wnioskiem o zwrot należności.

10. Karta Dużej Rodziny

Z oferty może skorzystać rodzic lub małżonek rodzica, posiadający Kartę Dużej Rodziny. W tym celu należy wybrać ilość osób według oferty ulgowej oraz z rozwijanej listy ulgę ustawową „37% Rodzic/Małżonek rodzica – Karta Dużej Rodziny”. Dodatkowo można skorzystać z oferty Duża Rodzina (30%).

11. Oferta Duża Rodzina

Oferta ważna pod warunkiem, że przejazd będą odbywały wspólnie co najmniej dwie osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny. W celu skorzystania z oferty, podczas wyboru parametrów bilet, należy zaznaczyć okno przy ikonie „Duża Rodzina.”

W ramach oferty można skorzystać dodatkowo z przysługujących ulg ustawowych. W tym celu należy z poniższych rozwijanych list „Rodzaj ulgi” wybrać odpowiednią ulgę. Istnieje możliwość zakupu biletu dla osób, którym przysługują trzy różne ulgi ustawowe.

12. Czy można kupić bilet w komunikacji międzynarodowej?

W internetowym systemie e-IC możliwy jest zakup biletów w komunikacji międzynarodowej na pociągi w relacjach odpowiednio: Warszawa/Gdynia - Berlin - Warszawa/Gdynia, Warszawa - Moskwa - Warszawa (Polonez) oraz Warszawa - Wiedeń - Warszawa (Chopin). Bilet można nabyć na przejazd w kierunku „Tam” oraz „Tam i Powrót”. Dodatkowo w relacjach Warszawa/Gdynia - Berlin - Warszawa/Gdynia oraz na pociąg Chopin jest możliwość nabycia biletu w obu kierunkach „Tam”.

13. Czy jeżeli kupuję bilet dla kliku osób, należy podać dane pozostałych osób?

Na bilecie jako Podróżnego należy wskazać tylko jedną osobę, nawet w sytuacji, gdy bilet został zakupiony na przejazd kilku osób. Ważne aby wskazana osoba uczestniczyła w podróży.

14. Czy poprzez e-IC mogę kupić bilet na połączenie z przesiadką?

W systemie internetowej sprzedaży od 20 listopada 2017 roku można kupić bilet na połączenie z jedną przesiadką.

15. Jakich dokumentów potrzebuję w podróży?

W pociągu należy mieć ze sobą ważny bilet internetowy: w formie papierowej, czytelnie wydrukowany w formacie A4, albo zapisany na przenośnym urządzeniu elektronicznym, wyposażonym w ekran pozwalający na wyświetlanie obrazów o rozmiarze co najmniej 25 mm na 25 mm, np. laptop, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość podróżnego, ważny dokument poświadczający uprawnienie do ulgi - w razie korzystania z biletu ulgowego.

Posługiwanie się formą elektroniczną biletu internetowego jest dozwolone tylko w komunikacji krajowej w przypadku biletów na miejsca do siedzenia, natomiast w komunikacji międzynarodowej oraz w przypadku biletów na miejsca sypialne i do leżenia - bilet internetowy należy zawsze wydrukować.

16. Co zrobić jeśli osoba, której imię i nazwisko zostało wpisane na bilecie rezygnuje z podróży lub trzeba zmienić dane Podróżnego?

Wskazane na bilecie imię i nazwisko Podróżnego można zmienić po zalogowaniu się do systemu. W zakładce 'Moje bilety'/'Opłacone' należy odszukać właściwy bilet i wybrać polecenie 'Zmień dane'. Po wypełnieniu odpowiedniego pola i zatwierdzeniu zmiany, bilet należy ponownie wydrukować lub (jeśli jest to bilet w komunikacji krajowej) zapisać na urządzeniu elektronicznym. Zmiany danych Podróżnego można dokonać jednokrotnie, najpóźniej na 15 minut przed odjazdem pociągu ze stacji wskazanej na bilecie.

17. Czy można wymienić bilet internetowy i jak należy tego dokonać?

Wymiany zakupionego biletu internetowego można dokonać po zalogowaniu się do systemu, w zakładce 'Moje bilety'/'Opłacone'. Po odszukaniu biletu, którego Użytkownik chce wymienić, należy skorzystać z przycisku 'Wymiana'. Na proces wymiany składa się zakup biletu nowego oraz automatyczna rezygnacja z biletu wymienianego. Po dokonaniu wymiany nastąpi zwrot środków za bilet wymieniany na rachunek, z którego była robiona płatność. Należy pamiętać, że w przypadku opłacenia biletu kartą poprzez eService i dokonaniu wymiany tego samego dnia, zwrot środków za bilet możliwy będzie najwcześniej w dniu następnym ze względu na konieczność zaksięgowania środków i musi zostać wykonany przez Użytkownika. Proces wymiany powinien zostać zakończony na 30 min przed odjazdem pociągu. Po zakończonym procesie wymiany, wymieniony bilet jest nieaktywny a nowo zakupiony również podlega wymianie jeśli zajdzie taka potrzeba.

Pamiętaj, że nowy bilet nie może różnić się od wymienianego w zakresie liczby podróżnych oraz imienia i nazwiska podróżnego, natomiast relacja musi rozpoczynać się od tej samej stacji odjazdu i może być taka sama albo dłuższa od wcześniej wybranej, przy czym stacja przyjazdu musi znajdować się na tej samej drodze przewozu lub na jej przedłużeniu.

18. Czy mogę w ramach jednej transakcji kupić bilet z np. dwoma różnymi ulgami?

Tak, obecnie w ramach jednej transakcji istnieje możliwość zakupu biletu nawet z trzema różnymi ulgami. Pod rozwijaną listą z liczbą osób wg oferty normalnej występują trzy pola z rodzajem ulg. W pierwszym polu dokonuje się wyboru liczby osób, którym przysługuje dana ulga, zaś w drugim znajdziemy listę ulg dostępnych w systemie e-IC (liczba ulg może ulec zmianie w zależności od wyboru kategorii pociągu lub w przypadku wyboru ofert: Duża Rodzina oraz Bilet Rodzinny). Podczas zakupu biletu z wieloma ulgami, należy pamiętać, aby wypełniać pola z ulgami według kolejności od góry. W przypadku wątpliwości na temat prawa do ulgi radzimy skorzystać z przycisku „Tabela zniżek” w pobliżu pól z wyborem ulg.

19. Czy bilet internetowy jest fakturą?

W przeciwieństwie do biletu zakupionego w kasie, bilet internetowy nie jest fakturą VAT.

20. Czy obcokrajowiec może zarejestrować się w systemie e-IC?

Tak.

21. Dlaczego, pomimo dokonania przelewu, rezerwacja została anulowana?

Jeżeli komunikacja między bankiem Klienta a agentem rozliczeniowym przekracza regulaminowy czas przesłania potwierdzenia dokonania płatności, następuje anulowanie transakcji. Są to sytuacje sporadyczne. W takich przypadkach kwota, jaką zapłacił Klient jest zwracana na jego konto.

22. Jak mogę usunąć konto?

W celu likwidacji konta, z adresu e-mail podanego w trakcie rejestracji w systemie e-IC, należy wysłać wniosek na adres e-ic@intercity.pl. Wniosek musi zawierać imię, nazwisko i login właściciela konta. Konto jest likwidowane:

 • niezwłocznie, gdy nie przeprowadzono żadnej transakcji zakupu,
 • po upływie 15 miesięcy od daty ostatniego przejazdu, w przypadku gdy z konta były kupowane bilety (była zawarta umowy przewozu).
Do czasu likwidacji konta, pozostaje ono zablokowane tzn. nie można za jego pośrednictwem dokonać żadnej transakcji zakupu.

23. Czy emeryci posiadający 'Zaświadczenie' uprawniające do nabycia w ciągu roku kalendarzowego biletów na 2 przejazdy mogą zakupić bilet ulgowy przez Internet?

Tak, zakup takiego biletu ulgowego przez Internet jest możliwy. Należy jednak pamiętać, że przy zakupie biletu przez Internet nie ma możliwości zamieszczania na zaświadczeniu odpowiedniej adnotacji. W związku z powyższym podróżny zobowiązany jest przed lub niezwłocznie po wejściu do pociągu kategorii TLK lub IC zgłosić się do konduktora w celu uzyskania odpowiedniego wpisu w zaświadczeniu. Brak zgłoszenia grozi uiszczeniem opłaty dodatkowej. W pociągu kategorii EIC lub EIP podróżny nie musi zgłaszać braku wpisu w zaświadczeniu konduktorowi. Konduktor dokonuje wpisu w trakcie kontroli dokumentów przewozu.

24. Do kiedy mogę wydrukować lub zapisać zakupiony bilet?

Opcje „Drukuj” oraz „Pobierz” bilet z konta w systemie e-IC są aktywne do czasu odjazdu pociągu ze stacji wsiadania Podróżnego, po tym czasie przyciski znikają. Użytkownik może w każdym momencie (nawet po odjeździe pociągu ze stacji wsiadania) pobrać bilet do pliku PDF oraz wydrukować, klikając w numer biletu w widoku biletów opłaconych.

25. W jakim terminie można zakupić w przedsprzedaży bilet internetowy na przejazd w komunikacji krajowej?

Bilet można zakupić najwcześniej na 30 dni a najpóźniej na 15 minut przed wskazaną na bilecie godziną odjazdu pociągu ze stacji wyjazdu Podróżnego, w przypadku biletów:
 • ze wskazaniem miejsca do siedzenia na przejazd maksymalnie 6 osób,
 • bez gwarancji miejsca do siedzenia na przejazd maksymalnie 2 osób,
 • z rezerwacją miejsca w Strefie Wygody na przejazd maksymalnie 4 osób,
 • dopłaty EIP dla jednej osoby.
Najwcześniej na 30 dni a najpóźniej na 2 godziny przed planowaną godziną odjazdu pociągu ze stacji początkowej (rozpoczęcia biegu pociągu), w przypadku biletów:
 • z rezerwacją miejsca sypialnego na przejazd maksymalnie 3 osób,
 • z rezerwacją miejsca do leżenia - na przejazd maksymalnie 6 osób,
w zależności od kategorii przedziału.

26. W jakim terminie można zakupić w przedsprzedaży bilet internetowy na przejazd w komunikacji międzynarodowej?

Bilet wg opłat IRT (taryfa normalna lub ulgowa) na przejazd maksymalnie 5 osób oraz wg oferty specjalnej – na przejazd maksymalnie 3 osób, można zakupić najwcześniej na 60 dni, a najpóźniej odpowiednio:

 • na 15 minut - przed godziną odjazdu wybranego pociągu ze stacji wyjazdu Podróżnego – w przypadku biletu z opłatą IRT (taryfa normalna lub ulgowa),
 • na 3 dni przed planowanym dniem wyjazdu – w przypadku biletu wydanego wg oferty specjalnej.

27. Ile mam czasu na złożenie wniosku o zwrot należności za niewykorzystane bilety internetowe i ile trzeba czekać na zwrot?

Wniosek, dotyczący zwrotu należności za niewykorzystane bilety internetowe, należy złożyć nie później, niż przed upływem jednego roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany - od dnia, kiedy miał być wykonany.

Podstawą do zwrotu należności za częściowo lub całkowicie niewykorzystane bilety internetowe jest dokonanie rezygnacji w systemie e-IC lub poświadczenie o rezygnacji z podróży.

Zwrot należności za częściowo lub całkowicie niewykorzystane bilety internetowe dokonywany jest niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od daty przyjęcia wniosku lub daty jego wpływu.

Szczegóły i czasy zwrotów dostępne są w regulaminach.

Wnioski dotyczące całkowicie lub częściowo niewykorzystanych biletów wraz z poświadczeniem o rezygnacji z przejazdu można składać: osobiście, w formie pisemnej, w każdym punkcie odprawy PKP Intercity; listownie - na adres PKP Intercity S.A, Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa; drogą elektroniczną korzystając z formularza reklamacyjnego (z rozwijanej listy należy wybrać „zwrot niewykorzystanego biletu”).

28. Czy można zwrócić bilet internetowy w kasie biletowej?

Tak. Na chwilę obecną, całkowicie niewykorzystany bilet internetowy można zwrócić w Centrum Obsługi Klienta oraz w 56 wytypowanych kasach, których listę znajdą Państwo tutaj. We wskazanych punktach można dokonać zwrotu biletu jeśli do odjazdu pociągu zostało nie mniej niż 15 minut. Środki zwracane są automatycznie na rachunek, z którego dokonano płatności. Jeśli Podróżny nie dokonuje jednocześnie zakupu nowego biletu spełniającego warunki wymiany, od zwracanych należności pobierane jest odstępne. W przypadku dokonania wymiany środki zwracane są w pełnej wysokości.

29. Do kiedy można zrezygnować za pośrednictwem systemu e-IC z biletu w komunikacji krajowej, w jakiej wysokości otrzymam zwrot za niewykorzystany bilet przedsprzedaży?

Po skorzystaniu z opcji 'Zwrot', za bilet internetowy odpowiednio ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia, na miejsce sypialne, do leżenia lub w Strefie Wygody zwrócony:

 1. do 15 minut przed odjazdem pociągu ze stacji wsiadania wskazanej na bilecie – system zwraca:
  • 85% kwoty za bilet ważny na przejazd pociągiem EIP, EIC, IC, TLK,
  • 85% zapłaconych należności za miejsce sypialne, do leżenia lub w Strefie Wygody,
 2. poniżej 15 minut przed odjazdem pociągu ze stacji wsiadania wskazanej na bilecie internetowym – nie ma możliwości dokonania autozwrotu w systemie.

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu, zwrot za niewykorzystany bilet:
- ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia - odpowiednio poświadczony,
- ze wskazaniem miejsca sypialnego, do leżenia lub w Strefie Wygody - poświadczony przed godziną odjazdu na nim wskazaną,
dokonywany jest na wniosek Podróżnego, na zasadach określonych w Rozdziale IV § 1a Regulaminu e-IC.

Nie podlegają zwrotowi opłaty za miejsca sypialne, do leżenia lub w Strefie Wygody, jeśli bilet ze wskazaniem takiego miejsca został poświadczony po godzinie odjazdu wskazanej na bilecie. Od zwracanych należności potrącane jest odstępne.

30.Jak zrezygnować z biletu w systemie e-IC?

W razie całkowitego odstąpienia od umowy przewozu (rezygnacji z podróży), zwrotu biletu można dokonać po uprzednim zalogowaniu się do systemu e-IC „Moje konto” (bilet.intercity.pl/logowanie.jsp). W przypadku Użytkownika niezarejestrowanego, dostęp do biletu możliwy jest po zalogowaniu w systemie e-IC za pomocą zakładki "Obsługa użytkowników niezarejestrowanych" (bilet.intercity.pl/konto_gosc_logowanie.jsp).

Celem wykonania rezygnacji należy w zakładce "Moje bilety", a następnie "Opłacone" - odszukać bilet, z którego Płatnik chce zrezygnować i zwolnić miejsce, korzystając z przycisku "Rezygnuj", potwierdzając komunikaty systemowe.

W Serwisie e-IC można dokonać zwrotu za bilet internetowy w komunikacji krajowej:

1. Zwrot należności za całkowicie niewykorzystane bilety internetowe można uzyskać w terminach:

a) na jednorazowy przejazd w wagonie z miejscami do siedzenia – nie później niż na 15 minut przed planowym odjazdem pociągu ze stacji wyjazdu wskazanej na bilecie;

b) na przejazd w wagonie z miejscami do leżenia/sypialnymi – nie później niż na 2 godziny przed planowanym odjazdem pociągu ze stacji wskazanej na bilecie (dotyczy zwrotu opłaty za miejsce do leżenia/sypialne, natomiast zwrot opłaty za sam przejazd jest możliwy nie później niż na 15 minut przed planowym odjazdem pociągu ze stacji wyjazdu wskazanej na bilecie);

c) na przejazd w Strefie Wygody – nie później niż na 60 minut przed planowanym odjazdem pociągu ze stacji wskazanej na bilecie (dotyczy zwrotu opłaty za miejsce w Strefie Wygody, natomiast zwrot opłaty za sam przejazd jest możliwy nie później niż na 15 minut przed planowym odjazdem pociągu ze stacji wyjazdu wskazanej na bilecie);

d) odcinkowego imiennego – najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie terminu ważności danego biletu;

w przypadku biletu:

- tygodniowego – nie później niż pierwszego dnia ważności;

- miesięcznego – nie później niż dziesiątego dnia ważności;

- kwartalnego – nie później niż trzydziestego dnia terminu ważności.

e) wg oferty Bilet weekendowy MAX, Bilet weekendowy – nie później niż w ciągu 2 godzin od godziny rozpoczęcia terminu ważności danego biletu

2. Dopłaty do pociągu EIP – nie później niż na 15 minut przed planowanym odjazdem pociągu ze stacji wyjazdu wskazanej na dopłacie.

3. Internetowego biletu dodatkowego – nie później niż na 15 minut przed planowanym odjazdem pociągu ze stacji wyjazdu wskazanej na bilecie dodatkowym.

W Serwisie e-IC można dokonać zwrotu za bilet w komunikacji międzynarodowej:

1. Zwrot należności za całkowicie niewykorzystane bilety internetowe można uzyskać w terminach:

a) dla pociągów kursujących na odcinku Warszawa/Gdynia – Berlin, nie później niż na 15 minut przed planowanym odjazdem pociągu ze stacji wyjazdu wskazanej na bilecie, z zastrzeżeniem pkt 4. Bilet internetowy na przejazd „tam i z powrotem” można zwrócić, nie później niż na 15 minut przed planowanym odjazdem pociągu ze stacji wyjazdu w kierunku „tam”;

b) dla pociągu „POLONEZ”, nie później niż na 6 godzin przed planowanym odjazdem pociągu ze stacji wyjazdu wskazanej na bilecie, ale nie później niż na 60 minut przed odjazdem pociągu ze stacji początkowej (biegu pociągu).

2. W przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w pkt 1, nie dokonuje się zwrotu należności za niewykorzystany bilet.

3. Częściowe odstąpienie od umowy przewozu jest możliwe tylko w przypadku biletów na przejazd „tam i z powrotem”, w zakresie rezygnacji z przejazdu powrotnego, nie później niż na 15 minut przed planowanym odjazdem pociągu ze stacji wyjazdu w kierunku „tam”, z zastrzeżeniem pkt 4.

4. Bilety internetowe wg oferty specjalnej „Berlin-Warszawa/Gdynia – Special”, nie podlegają zwrotowi.

31. Czy na odcinku objętym ofertą „Bilet Taniomiastowy” mogę skorzystać z oferty „Wcześniej”?

Oferta "Bilet Taniomiastowy" nie łączy się z ofertą "Wcześniej", wobec czego nie jest udzielany opust w przypadku wcześniejszego zakupu biletu/ biletu z rezerwacją według oferty "Bilet Taniomiastowy".

32. Co z dodatkową opłatą za wydanie w pociągu biletu dla dziecka do lat 4 (ulga 100%), biletu na przewóz rzeczy, roweru, psa, jeśli nie zakupię tych biletów w e-IC?

Osoba, która posiada bilet na przejazd zakupiony za pośrednictwem systemu e-IC i dokupuje w pociągu bilet na przewóz roweru lub bilet z ulgą 100% dla dziecka (-ci), oprócz ewentualnych opłat taryfowych uiszcza opłatę pokładową w wysokości określonej w cenniku. Natomiast, jeżeli osoba, która posiada bilet na przejazd zakupiony za pośrednictwem systemu e-IC i dokupuje w pociągu bilet na przewóz rzeczy lub psa, wówczas uiszcza wyłącznie opłatę taryfową przewidzianą w cenniku za przewóz rzeczy lub psa – opłaty pokładowej nie pobiera się.

33. Jak mogę otrzymać fakturę za bilet internetowy? Czy faktura jest przekazywana w formie elektronicznej?

Faktura zostanie wystawiona jeśli Użytkownik w trakcie kupowania biletu zaznaczy check-box „Proszę o wystawienia faktury VAT”. Jeśli dane do faktury są zapisane na koncie zostaną automatycznie przeniesione do formularza w celu wystawienia faktury (dane można każdorazowo zmienić).

Faktura może zostać przekazana w formie elektronicznej na konto Użytkownika w systemie e-IC, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur w takiej formie (zaznaczy check -box „Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną

34. Co mogę zrobić jeśli zapomniałem poprosić o fakturę?

W przypadku nie zaznaczenia w trakcie zakupu biletu pola „Proszę o wystawienie faktury VAT”, Użytkownik ma możliwość, do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowano usługę, wygenerowania faktury VAT z poziomu swojego konta. W tym celu w zakładce „Opłacone” należy użyć polecenia „Faktura VAT”.

W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa, PKP Intercity wystawia fakturę VAT na wniosek Płatnika – złożony przed upływem 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę przewozu. Wnioski o wystawienie faktury VAT do biletów w komunikacji krajowej i międzynarodowej należy składać na adres: „PKP Intercity” S.A., Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa lub za pomocą formularza.

35. W których godzinach system jest niedostępny?

Codziennie od godziny 23:45 do 0:30 w nocy w systemie e-IC trwa przerwa technologiczna, podczas której system jest niedostępny i brak jest możliwości zakupu biletu (z wyjątkiem każdego pierwszego dnia miesiąca, w którym przerwa trwa do godziny 1:00).

36. Czy mogę zakupić bilet na dowolną odległość?

W systemie internetowej sprzedaży e-IC można nabyć bilet na odległość nie mniejszą niż 20 km.

37. Czy jest możliwość zarezerwowania biletu ze zniżką 30% - Bilet Rodzinny?

Tak, istnieje taka możliwość, Bilet Rodzinny ze zniżką 30% , można nabyć po zaznaczeniu okna przy ikonie „Bilet Rodzinny”. Oferta jest ważna pod warunkiem, że przejazd będą odbywały wspólnie od 2 do 5 osób, w tym co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia. Zniżka jest naliczana tylko od ceny biletu osoby podróżującej bez prawa do ulgi. Należy pamiętać, że nie łączy się ona z przysługującymi ulgami ustawowymi oraz ofertą SUPERPROMO.

W ramach oferty można w jednej transakcji kupić bilet dla innych osób podróżujących, którym przysługują ulgi ustawowe. W tym celu należy z poniżej widocznych rozwijanych list Rodzaj ulgi wybrać odpowiednią ulgę. Istnieje możliwość zakupu biletu dla osób, którym przysługują aż dwa różne rodzaje ulg ustawowych (trzeci rodzaj ulgi stanowi zniżka 30% dla pasażerów bez uprawnień do ulgi).

38. Czy jest możliwy zakup biletu dla pracownika kolei, rodziny pracownika?

Istnieje możliwość zakupu biletu z ww. ulgami handlowymi. Podczas dokonywania zakupu biletu należy wybrać z rozwijanej listy odpowiednią ulgę. W kolejnym kroku system poprosi o podanie kodu pracodawcy, serii oraz numeru legitymacji kolejowej celem potwierdzenia prawa do nabywanej ulgi.

39. Kiedy najpóźniej mogę zakupić bilet na wybrany pociąg?

 • w kasach biletowych – najpóźniej do momentu rzeczywistego odjazdu pociągu (uwzględniając czas konieczny na dojście do miejsca odjazdu pociągu),
 • w systemie eIC – najpóźniej do 15 minut przed odjazdem pociągu,
 • przez system SkyCash, aplikację IC Mobile Navigator – najpóźniej do 5 min przed odjazdem pociągu,
 • w biletomatach – najpóźniej do godziny odjazdy pociągu (uwzględniając czas konieczny na dojście do miejsca odjazdu pociągu),
 • u konduktora – po wejściu do pociągu (nie dotyczy relacji obsługiwanych przez Express Intercity Premium). Zakup biletu u konduktora wiąże się z dodatkową opłatą za wystawienie biletu w pociągu.

40. Jak kupić bilet okresowy?

 1. Zaloguj się do systemu e-IC. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, wejdź na stronę rejestracji i zarejestruj się. Dzięki temu będziesz miał łatwy i szybki dostęp do wszystkich zakupionych biletów.
 2. Po zalogowaniu się, w menu po lewej stronie wybierz Kup bilet okresowy i wypełnij dane dotyczące poszukiwanego połączenia oraz wybierz „Dalej”
 3. Na kolejnym ekranie masz możliwość wyboru jednej z dwóch metod płatności za bilet oraz ustalenia imienia i nazwiska właściciela biletu okresowego.
 4. Po dokonaniu płatności, pojawi się możliwość wydruku zakupionego biletu oraz zapisania go na dysku. Twój bilet zostanie również wysłany na adres mailowy który podałeś podczas rejestracji. 

41. Jak pobrać nieodpłatną rezerwację miejsca do siedzenia dla biletu okresowego?

 1. Zaloguj się do systemu e-IC i zanotuj nr biletu okresowego dla którego chcesz pobrać nieodpłatną rezerwację miejsca. W kolejnych krokach niezbędny będzie siedmiocyfrowy numer biletu (bez przedrostka „eIC”).   
 2. W wyszukiwarce połączeń kolejowych, znajdź połączenie którym planujesz podróżować z opcją rezerwacji miejsca.
 3. W opcjach wybranego konkretnego połączenia:
  • Zmień „Liczbę osób wg oferty normalnej” na 0,
  • Zmień „Liczbę osób wg oferty ulgowej” na 1.
  • W opcjach danego połączenia, w polu wyboru „Rodzaj ulgi”, wybierz „Bilet okresowy – miejscówka”,
  • Wybierz rodzaj pociągu zgodną z zakupionym biletem okresowym, klasę wagonu oraz usytuowanie miejsca.
  • Wybierz dalej
 4. Na następnym ekranie pojawi się pole z Twoim imieniem i nazwiskiem podanym podczas rejestracji oraz pole w którym należy podać numer biletu (z kroku nr 1).
 5. Następnie naciśnij „wybierz” przy polu „Bilet dodatkowy”.
 6. Na kolejnym ekranie pojawi się numer przydzielonego miejsca oraz wagonu w wybranej relacji wraz z Twoim imieniem i nazwiskiem. Jeśli dane są prawidłowe wybierz „potwierdź”.
 7. Na ekranie systemu eIC, pojawi się lista zakupionych biletów oraz pobrane rezerwacje miejsc (zobacz wzór „miejscówki"). Potwierdzenie pobranej miejscówki będzie wysłane również na Twój adres mailowy.  

42. Praca w systemie e-IC została już rozpoczęta w innej karcie przeglądarki.

Komunikat taki świadczy o tym, że w aktualnie używanej przeglądarce otwarte są minimum dwie karty. Aby bezproblemowo korzystać z internetowego systemu sprzedaży e-IC należy zamknąć wszystkie karty na których pojawił się komunikat. W przypadku, kiedy komunikat nadal się wyświetla należy wyłączyć a następnie włączyć przeglądarkę. W skrajnych przypadkach, kiedy wyłączenie i włączenie przeglądarki nie da pożądanego rezultatu należy wyczyścić cache przeglądarki.

Sprawdź jak wyczyścić cache:

43. Jestem osobą z niepełnosprawnością i chcę aby podróż minęła bezpiecznie i komfortowo, co muszę wiedzieć?

Nieodpłatna pomoc osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się zapewniana jest w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości, jeżeli o potrzebie jej udzielenia PKP IC zostanie poinformowana z przynajmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem przed planowanym wyjazdem.

Jeżeli Klient nie powiadomi PKP IC o planowanym przejeździe w terminie, o którym mowa wyżej, Przewoźnik podejmie racjonalne działania dla zapewnienia pomocy w taki sposób, aby osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej, mogła odbyć podróż lub przesiąść się do skomunikowanego pociągu.

W przypadku braku możliwości zorganizowania pomocy na warunkach gwarantujących bezpieczeństwo podróżnego lub personelu uczestniczącego w procesie organizowania pomocy, PKP IC może wskazać alternatywny sposób realizacji zgłoszenia lub w uzasadnionych przypadkach odmówić udzielenia pomocy.

W jaki sposób zgłosić chęć podróży?

 • za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego oraz w godzinach pracy Centrum Obsługi Klienta
 • telefonicznie przez konsultantów Infolinii PKP Intercity, nr: 42 205 45 31 Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.
 • telefonicznie przez konsultantów Infolinii PKP Intercity, nr: 703 200 200 (Infolinia dla abonentów krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych). Opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto. Usługę świadczy „PKP Intercity” S.A.
 • telefonicznie (dla połączeń realizowanych z zagranicznych sieci telekomunikacyjnych) - +48 22 391 97 57 Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

JAK MOGĘ ODBLOKOWAĆ POŁĄCZENIA NA NUMER 703 200 200 ?

Jeżeli próbujesz połączyć się z Infolinią IC, a numer z którego dzwonisz to Twój własny numer (czyli samodzielnie opłacasz za niego abonament) skontaktuj się z infolinią Twojego Operatora w celu odblokowania realizacji połączeń na numery 703. Możesz też skorzystać z aplikacji mobilnych lub strony www Operatora.

Jeżeli próbujesz połączyć się z Infolinią IC, a numer z którego dzwonisz to Twój numer służbowy (czyli to Twój pracodawca opłaca abonament) to skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za telefony w celu odblokowania połączeń z numerami 703.

44. Jestem osobą z niepełnosprawnością ,na jaki zakres pomocy mogę liczyć z Państwa strony?

Przez pomoc osobie z niepełnosprawnością oraz osobie o ograniczonej sprawności ruchowej organizowanej przez PKP IC należy rozumieć czynności podejmowane przez Spółkę umożliwiające dostęp do takich samych usług dla wszystkich podróżnych, do których zaliczamy między innymi:

 • znalezienie połączenia obsługiwanego przez pociąg posiadający udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej – za pośrednictwem Infolinii PKP IC, strony internetowej PKP IC, w kasie biletowej lub w pociągu;
 • pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z pociągu uruchamianego przez PKP IC;
 • wskazanie miejsca w pociągu i pomoc w jego zajęciu;
 • wniesienie/wyniesienie bagażu (masa bagażu nie może przekraczać 20 kg);
 • umożliwienie skorzystania z usług cateringu (o ile jest dostępny w pociągu);
 • wskazanie zakresu udogodnień i zasad bezpieczeństwa, pozwalających ww. osobom na sprawne i bezpieczne poruszanie się po pociągu;
 • informowanie o położeniu pociągu i stacji docelowej;
 • pomoc w dostaniu się do komunikacji zastępczej przy planowanej lub awaryjnej zmianie organizacji ruchu pociągów, odwołaniu pociągu (przez komunikację zastępczą należy rozumieć inny pociąg lub autobus).

Po dalszą część informacji nt. zakresu asysty zapraszamy na stronę opisującą zasady i zakres organizowanej pomocy w podróży.

0