Kredyt w wysokości 1 mld PLN (233 mln EUR) pomoże PKP Intercity sfinansować największy długoterminowy program inwestycyjny w historii spółki. Program pn. „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji” ma na celu poprawę jakości podróżowania koleją w całej Polsce i do sąsiednich krajów. Projekt pomaga przenieść ruch z dróg na koleje, przyczyniając się do zrównoważonego transportu.

Lepsze pociągi na lepszych torach to wygodniejsze podróżowanie. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał dzisiaj umowę z PKP Intercity o finansowanie długoterminowego programu inwestycyjnego największego przewoźnika dalekobieżnego w Polsce.

Kredyt w wysokości 1 mld PLN (233 mln EUR) pomoże spółce PKP Intercity nabyć nowy tabor i zmodernizować posiadane pojazdy. Projekt jest zgodny ze strategią spółki, która chce zostać wysokiej jakości operatorem zrównoważonego transportu kolejowego w Polsce. Szybsze i bezpieczniejsze pociągi pozwolą również usprawnić usługi przewozu transgranicznego do innych krajów w regionie, takich jak Słowacja, Czechy, Niemcy, Węgry i Austria.

Projekt ten stanowi kolejny element wsparcia Banku dla modernizacji sektora transportu w Polsce, a transportu kolejowego w szczególności. Pomoże on spółce PKP Intercity dogonić zachodnioeuropejskie standardy” - powiedział Vazil Hudak, wiceprzewodniczący Europejskiego Banku Inwestycyjnego odpowiedzialny za operacje w Polsce i innych krajach objętych polityką spójności. „Polska ma już nowoczesną sieć dróg i zamierza zbudować równie nowoczesną sieć kolejową ze sprawnymi operatorami kolejowymi. EBI w pełni wspiera tę długoterminową strategię, która ma pozytywny wpływ nie tylko na jakość obsługi, lecz także na klimat i środowisko dzięki wspieraniu przejścia z transportu drogowego na kolejowy”.

Rozwój kolei ma kluczowe znaczenie dla postępu gospodarczego Polski, a także jest odpowiedzią na coraz większą mobilność Polaków. Aby móc skutecznie realizować swoją misję, polska kolej wymagała poczynienia dużych inwestycji zarówno w infrastrukturę, jak i tabor. Pierwsze efekty naszych działań już widać - na torach i w rosnącej nieprzerwanie od 2015 roku liczbie pasażerów, prowadząc do osiągnięcia w 2018 r. liczby 46 milionów osób, które podróżowały naszymi pociągami. Nie możemy się doczekać czasu, kiedy na tory zaczną wyjeżdżać kolejne nowe lub zmodernizowane składy, zapewniając naszym pasażerom wygodną i bezpieczną podróż - mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.

Dodatkowe informacje o projekcie

W ramach finansowanego projektu planowany jest zakup lokomotyw elektrycznych, wagonów pasażerskich oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych, które dobrze się nadają do zapewnienia szybkiego i niskoemisyjnego transportu międzymiastowego, a także spalinowych lokomotyw manewrowych. Projekt obejmuje również modernizację należącego do PKP Intercity taboru używanego na potrzeby krajowych i międzynarodowych połączeń pasażerskich. Spółka posiada dużą flotę składającą się z ponad 2700 jednostek. Zmodernizowana flota umożliwi osiąganie większych prędkości oraz poprawi komfort i zapewni bezpieczeństwo. Przyczyni się też do zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów na wybranych trasach.

Jest to czwarty kredyt udzielony spółce PKP Intercity przez EBI od 2005 r. Stanowi on część bieżących działań EBI wspierających transport kolejowy w Polsce, które obejmują również przyznanie istotnego finansowania dla PLK - dostawcy infrastruktury - na modernizację sieci kolejowej.

0