Rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w Konkursie - InNOWacje - #kolej2023. W jego ramach przedstawiciele startupów będą mogli zgłosić swoje nowoczesne rozwiązania w odpowiedzi na konkretne oczekiwania spółek z Grupy PKP S.A. Jury konkursowe złożone z przedstawicieli czterech spółek kolejowych oraz funduszy Venture Capital wyłoni zwycięzców, na których czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Organizatorzy konkursu to Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i spółki Grupy PKP: PKP S.A. PKP Intercity S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Cargo S.A. Konkurs odbywa się w formule ARP Innovation Pitch.

Kolejarze będą szukać nowoczesnych rozwiązań w czterech kategoriach: Kolej dla Pasażera, Innowacyjna Technika Kolejowa, Nowoczesny Marketing i Sprzedaż oraz Ekologia, Elektrooszczędność, Elektromobilność. Do konkursu będą mogli zgłosić się przedstawiciele startupów tj. mikroprzedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju działalności, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jednostek naukowo-badawczych, których zadaniem będzie przygotowanie innowacyjnego rozwiązania w wybranej kategorii.

Konkurs „inNOWacje - #kolej2023” odbywa się w formule ARP Innovation Pitch, czyli cyklicznych spotkań, których celem jest stworzenie warunków do współpracy dużych spółek z sektorem MŚP. Oprócz spółek z Grupy PGNiG brały w nich udział m.in. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, URSUS, Grupa Azoty, Synhos. Efektem dotychczasowych XXVII edycji było ponad 400 zgłoszeń, z których około sto było prezentowanych bezpośrednio przed organizatorami.

W ramach InNOWacje - #kolej2023 - ARP Innovation Pitch poszukujemy rozwiązań z obszarów:

  1. Kolej dla Pasażera - rozwiązania techniczne, elektroniczne i funkcjonalne poprawiające komfort, bezpieczeństwo pasażera kolei.
  2. Innowacyjna Technika Kolejowa.
  3. Nowoczesny Marketing i Sprzedaż.
  4. Ekologia, Energooszczędność, Elektromobilność.

Poza nagrodą finansową twórcy wyjątkowo ciekawych rozwiązań mogą uzyskać szansę przeprowadzenia wdrożenia pilotażowego w ramach infrastruktury Grupy PKP. Może być to wyjątkowa szansa na przetestowanie produktu i zdobycie doświadczenia współpracy z dużym odbiorcą technologii.

Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 11 stycznia 2019 roku.

Więcej informacji nt. konkursu na stronie: ptt.arp.pl/innowacje-kolej2023

0