PKP Intercity podpisało umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT)
na dofinansowanie projektu „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”. Spółka otrzymała dotację w wysokości 251 mln zł. Pozyskane w konkursach środki to kolejny z elementów zbliżających PKP Intercity do realizacji największego programu inwestycyjnego w historii przewoźnika.

„Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” (P2) to kolejny ze strategicznych projektów inwestycyjnych PKP Intercity, który w ostatnim czasie otrzymał unijne dofinansowanie. Przewoźnik zgłosił do konkursu Centrum Unijnych Projektów Transportowych dwa projekty. Umowa na dotację dla pierwszego, pod nazwą „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” (P1) została podpisana 4 kwietnia. Łącznie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało ponad 653 mln złotych dotacji dla projektów wartych blisko 2 mld złotych brutto. Dzięki temu przewoźnik zmodernizuje i zakupi 335 wagonów oraz 53 lokomotywy, a także zainwestuje w stacje postojowe.

Wagony i lokomotywy – inwestycje w komfort naszych pasażerów

W ramach dwóch projektów objętych dofinansowaniem ze środków unijnych PKP Intercity podpisało umowy na realizację poszczególnych zadań z wykonawcami:

 1. Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych (AB) (z opcją 20 sztuk) (3 przedziały I klasy + 2 klasa bezprzedziałowa - układ 2+2)" – wykonawca PESA Bydgoszcz S.A.
  • Wartość zamówienia: 165,mln zł brutto
  • Z prawem opcji: 248,3 mln zł brutto
 2. Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych (COMBI z wymianą wózka - miejsca dla osób niepełnosprawnych, miejsce do przewozu rowerów, przedział konduktorski, miejsce dla dzieci, maszyna vendingowa) (z opcją 20 sztuk) – wykonawca PESA Bydgoszcz S.A.
  • Wartość zamówienia: 207,6 mln zł brutto
  • Z prawem opcji: 311,4 mln zł brutto
 3. Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 60 wagonów osobowych (z opcją na 30 szt.) (II klasy przedziałowe z wymianą wózka)" – wykonawca H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu
  • Wartość zamówienia: 273,1 mln zł brutto
  • Z prawem opcji: 409,6 mln zł brutto
 4. Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 83 wagonów osobowych (z opcją na 42 szt.) (II klasy bezprzedziałowe)" – wykonawca PESA Bydgoszcz S.A.
  • Wartość zamówienia: 312 mln zł brutto
  • Z prawem opcji: 470 mln zł brutto

Zmodernizowane wagony będą wyposażone w klimatyzację, wygodne fotele, gniazdka elektryczne oraz bezprzewodowy internet. Modernizacja wagonów obejmie również monitoring, wzmacniacze sygnału GSM/LTE oraz toalety z zamkniętym układem. Z myślą o komforcie podróży pojazdy zostaną wyciszone, a także w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością. Numery foteli zostaną oznaczone dodatkowo alfabetem Braille`a.

Przewoźnik realizuje również konsekwentnie swoje plany inwestycyjne w zakresie zakupu i modernizacji lokomotyw:

 1. Dostawa 20 lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania (z opcją na 10 szt.) – wykonawca NEWAG S.A.
  • Wartość zamówienia: 368 mln zł brutto
  • Z prawem opcji: 551,4 mln zł brutto
 2. Wykonanie naprawy okresowej na 5 – tym poziomie utrzymania 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP 07 połączonej z modernizacją zwiększającą prędkość do 160 km/h – trwa postępowanie przetargowe, którego rozstrzygnięcie przewidziane jest na przełomie III i IV kwartału br.;
 3. Wykonanie naprawy okresowej na 5 - tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją
  9 lokomotyw spalinowych serii SM42  (z opcją 4 szt.) – 18 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert i jako jedyny zgłosił się H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Aktualnie trwa ocena i badanie propozycji poznańskiego przedsiębiorstwa. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi już wkrótce.

Nowe lokomotywy Griffin produkcji nowosądeckiego NEWAGU oraz zmodernizowane lokomotywy EU/EP 07 będą rozwijać prędkość 160 km/h, pozwolą więc efektywnie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe.

Konsekwentnie realizujemy największy w historii Spółki program inwestycyjny na kwotę ok 7 mld złotych pn. „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, w ramach którego istotny udział stanowią zadania realizowane w ramach projektów objętych dofinansowaniami ze środków europejskich. Po roku 2023 blisko 80 proc. uruchamianych przez nas połączeń będzie zestawianych z nowego lub zmodernizowanego taboru, a pierwsze efekty modernizacji wagonów powinny być widoczne w czwartym kwartale bieżącego roku.podkreśla Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Największy program taborowy w historii PKP Intercity

Przewoźnik realizuje obecnie największy program inwestycyjny w swojej historii pod nazwą „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, którego celem jest m.in. zakup i modernizacja taboru oraz dalsza poprawa doświadczeń pasażerów. Na zakup nowych wagonów i lokomotyw oraz modernizację pojazdów już posiadanych, a także przebudowę stacji postojowych PKP Intercity przeznaczy do 2023 roku około 7 mld zł.

Polacy wracają na kolej: z roku na rok coraz więcej osób decyduje sią na podróż pociągami PKP Intercity. Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna. Każda kolejna podpisana umowa na realizację inwestycji i na jej dofinansowanie przybliża nas do tego celu. Szczególnie istotne jest korzystanie ze środków unijnych w tak dużym programie inwestycyjnym, jaki PKP Intercity prowadzi. Polska jest liderem wykorzystywania środków unijnych na inwestycje transportowe. Mam nadzieję, że dzięki temu już niedługo zobaczymy na polskich torach nowy lub gruntownie zmodernizowany tabor Spółki.mówi Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

„Kolej Dużych Inwestycji” doskonale wpisuje się w całościowy szereg działań modernizacyjnych realizowanych przez spółki Grupy PKP. W sumie do 2023 roku przeznaczonych zostanie 100 mld złotych na inwestycje kolejowe prowadzone przez PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Intercity. W efekcie podróżni będą mogli korzystać z nowoczesnych i bezpiecznych składów, funkcjonalnych dworców, a przejazdy będą odbywać się na zmodernizowanych liniach kolejowych, w wyniku czego ich czas będzie krótszy. Bardzo ważnym źródłem finansowania tych prac są środki pozyskane z Unii Europejskiej – zaznacza Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP S.A.

Projekty PKP Intercity objęte dofinansowaniem ze środków unijnych

Projekt pn. „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” – Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-0022/17-00 zawarta 4 kwietnia 2018 r

Projekt pn. „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” – Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-0023/17-00 zawarta 22 czerwca b.r.

 • Całkowita wartość obu projektów w PLN (brutto) 1,9 mld zł
 • Wartość obu projektów w PLN (netto) 1,6 mld zł
 • Wartość dofinansowania UE łącznie w PLN 653,8 mln zł

Informacje o projektach PKP Intercity dofinansowanych ze środków UE można znaleźć na stronie: https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/o-firmie/ue-dla-pkp-ic/trwajace-inwestycje.html

Centrum Unijnych Projektów Transportowych istnieje od 2007 r. Pełniąc funkcję instytucji pośredniczącej, CUPT odpowiada za nabór i ocenę projektów oraz proces udzielania i rozliczania dotacji w sektorze transportu w programach operacyjnych Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Polska Wschodnia (POPW), a także w ramach instrumentu Łącząc Europę (CEF). Jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu ds. transportu – zarządzającą funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie inwestycji infrastrukturalnych w obszarze transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, miejskiego, morskiego, śródlądowego, intermodalnego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kolejna podpisana z PKP Intercity umowa o Unijne dofinansowanie to kontynuacja wspierania Beneficjenta w realizacji projektu. Przewoźnik podjął się historycznego wyzwania w zakresie rozbudowy parku taborowego. Pasażerowie chętnie będą korzystać z usług PKP Intercity, zauważając działania, jakie podejmowane są dla polepszania komfortu i bezpieczeństwa podróży - mówi Przemysław Gorgol, Dyrektor CUPT.

Kontakt dla mediów: Zespół Prasowy PKP Intercity S.A. rzecznik@intercity.pl, T:   505 554 384

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie. Każdego dnia uruchamia około 360 pociągów oraz realizuje największy w historii Spółki program inwestycyjny w tabor i zaplecza techniczne. W ramach strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” Spółka wyda ok 7 mld zł na wyższy komfort pasażerów. W ramach strategii Spółka kupi i zmodernizuje wagony, lokomotywy, składy zespolone oraz przebuduje stacje postojowe. Po zakończeniu programu pociągi PKP Intercity będą zestawione w blisko 80 proc. z nowego lub zmodernizowanego taboru.

0