Już dziś maszyniści PKP Intercity mogą korzystać z nowoczesnego symulatora jazdy lokomotywą. To kolejny projekt Grupy PKP wpływający na poprawę bezpieczeństwa na kolei. Wartość inwestycji to prawie 5,4 mln zł. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim woj. mazowieckiego oraz Instytutem Kolejnictwa.

Poprawa bezpieczeństwa na kolei to jeden z głównych priorytetów Grupy PKP. 2014 rok był najbezpieczniejszy w historii. W ciągu ostatnich trzech lat liczba wypadków spadła o 25%, a liczba poszkodowanych o 44%.

W ostatnich latach Grupa PKP inwestuje miliardy złotych w bezpieczeństwo. Dodatkowe szkolenia z wykorzystaniem symulatorów dla maszynistów, a jesienią także dla dyżurnych ruchu, modernizacja torów i urządzeń sterowania, remont i zakup nowego taboru, audyty, kontrole i stały monitoring ruchu kolejowego - sprawiają, że z roku na rok polska kolej jest coraz bardziej bezpieczna – podkreśla Andrzej Pawłowski, wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odpowiadający za bezpieczeństwo w Grupie PKP.

Symulator kupiony przez PKP Intercity służy przede wszystkim celom szkoleniowym. W scenariuszach jazdy można ująć zdarzenia realnie występujące na trasach np. złe warunki pogodowe, uszkodzenie hamulca, czy przeszkody w postaci powalonego drzewa. Urządzenie może być również wykorzystane do badań pracowników, którzy brali udział w wypadkach kolejowych, szczególnie pod kątem ewentualnych zaburzeń psychomotorycznych będących skutkiem przeżytego stresu.

Szkolenia w symulatorze mają podnieść kwalifikacje naszych maszynistów, a przez to poprawiać ich komfort jazdy oraz bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Zaletą projektu jest możliwość budowy różnych scenariuszy, obejmujących zarówno sytuacje standardowe, jak i związane z ekstremalnymi warunkami pogodowymi czy nietypowymi awariami – mówi Piotr Rybotycki, członek zarządu PKP Intercity ds. operacyjnych.

Symulator jest zlokalizowany na zapleczu technicznym PKP Intercity na warszawskiej Olszynce Grochowskiej. Instalacja została podzielona na trzy strefy. W pierwszej znajduje się ruchoma platforma z wymiennymi kabinami imitującymi dwa rodzaje lokomotyw – EP09 oraz EU44 (Husarz). W drugiej umiejscowione zostało stanowisko dla operatora urządzenia, natomiast w trzeciej, dzięki  kamerom, maszyniści i instruktorzy mogą obserwować  osoby szkolone.

Prace nad projektem rozpoczęły się w 2012 roku i zostały podzielone na  trzy etapy. Dwa pierwsze obejmowały części przygotowawczą oraz badawczą, realizowaną wraz z Instytutem Kolejnictwa. Ostatnim etapem była część wdrożeniowa projektu, w ramach której PKP Intercity kupiło symulator opracowany zgodnie ze specyfikacją opartą na wynikach fazy badawczej.

Instytut Kolejnictwa uczestniczy od początku w projekcie symulatora dla maszynistów PKP Intercity SA. Szkolenie na symulatorach jest obecnie standardem w całej Europie, stąd z dużym zaangażowaniem włączyliśmy się w proces przygotowywania założeń technicznych, które w najlepszy sposób pozwoliłyby odzwierciedlić warunki na polskich kolejach. Współpraca pracowników naukowo-badawczych z kolejarzami jest bardzo cenna, ponieważ pozwala połączyć wiedzę teoretyczną z oczekiwaniami praktyków. Powstanie symulatora wyznacza nowy standard bezpieczeństwa i jakości obsługi, znakomicie podnosząc umiejętności osób zaangażowanych w prowadzenie pociągów PKP Intercity – mówi Andrzej Żurkowski, dyrektor Instytutu Kolejnictwa.

W listopadzie 2013 roku do przewoźnika wpłynęły trzy oferty. Wygrała polska firma Autocomp Management. Prace testowe trwały od listopada 2014 roku. Maszyniści PKP Intercity rozpoczęli szkolenia w kwietniu tego roku.

Symulator jazdy 1 - fot.PKP IC_B.Banaszak.jpg
Symulator jazdy 2 - fot.PKP IC_B.Banaszak.jpg
Symulator jazdy 3 - fot.PKP IC_B.Banaszak.jpg
Symulator jazdy 4 - fot.PKP IC_B.Banaszak.jpg
Symulator jazdy 5 - fot.PKP IC_B.Banaszak.jpg
Symulator jazdy 6 - fot.PKP IC_B.Banaszak.jpg

***

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wkład funduszy europejskich to ponad 1,2 mln zł (1 249 500 zł). Cały projekt kosztował 4 386 498,00 zł netto (5 395 392, 54 zł brutto). 

0