PKP Intercity zakończyło modernizację bocznicy kolejowej w Kołobrzegu. Dzięki wartej ponad 10 mln zł inwestycji przewoźnik podnosi poziom utrzymania taboru i zapewnia wysoki standard podróży dla pasażerów jeżdżących z i do Kołobrzegu.

Przebudowa stacji postojowej w Kołobrzegu miała na celu podniesienie standardu utrzymania taboru. Podczas modernizacji doposażono ją w niezbędną infrastrukturę, co przyczyniło się do optymalizacji czasu obsługi pojazdów. Wykonane prace objęły m.in. przebudowę sieci trakcyjnej, oświetlenia, czy instalacji energetycznych. Zmodernizowana została także kanalizacja i instalacje wodociągowe, co przyczyni się do poprawy gospodarki wodnej obiektu. Dzięki zrealizowanej inwestycji na stacji postojowej w Kołobrzegu możliwe jest teraz kompleksowe czyszczenie taboru i przygotowanie do trasy pociągów wyjeżdżających 

z Kołobrzegu.

Inwestujemy nie tylko w tabor. Równolegle dbamy o zabezpieczenie zaplecza technicznego, co istotnie przyczynia się do zaoferowania pasażerom standardu usług na możliwie najwyższym poziomie. Zrealizowana modernizacja jest jednym z elementów naszego wieloletniego programu inwestycyjnego – mówi Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity ds. inwestycyjnych.

Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 10,6 mln zł. Została ona dofinansowana w ramach podpisanej przez PKP Intercity umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności UE, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla zadania „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnianie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”. PKP Intercity podpisało umowę na jego realizację z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w 2018 roku. Wartość dofinansowania inwestycji ze środków UE wyniesie prawie 3,25 mln zł.

Miliardowe inwestycje w tabor i infrastrukturę

Modernizacja bocznicy kolejowej w Kołobrzegu to element konsekwentnie realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii spółki. Wart 7 mld złotych program „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” zostanie wdrożony do 2023 roku, a jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży, a także modernizacja stacji postojowych.

W 2019 roku PKP Intercity realizuje ponad 76 inwestycji infrastrukturalnych w zakresie stacji postojowych i infrastruktury towarzyszącej m.in. Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Przemyślu, Lublinie, Szczecinie, Białymstoku. W tej chwili są one na różnych etapach.
W przypadku części bocznic jest lub będzie przygotowana kompleksowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Dla części zadań przygotowania dokumentacji projektowej właśnie trwają. Ponadto, niektóre inwestycje zostały już zrealizowane, a inne są na etapie robót budowlanych. W ramach infrastrukturalnego programu inwestycyjnego PKP Intercity, obejmującego modernizację i przebudowę bocznic kolejowych, do 2023 roku zaplanowano ponad 100 inwestycji na kwotę ponad 739,5 mln złotych.  

---------------------------------

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne
w kraju, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie. Każdego dnia uruchamia ponad 380 pociągów oraz realizuje największy w historii Spółki program inwestycyjny w tabor i zaplecza techniczne. W ramach strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” Spółka wyda ok 7 mld zł na wyższy komfort pasażerów. Kupi i zmodernizuje wagony, lokomotywy, składy zespolone oraz przebuduje stacje postojowe. Po zakończeniu programu pociągi PKP Intercity będą zestawione w blisko 80 proc. z nowego lub zmodernizowanego taboru.

0