We wtorek, 12 grudnia 2017 roku, w Idzikowicach odbyło się uroczyste oddanie hali produkcyjnej wraz z warsztatami specjalistycznymi Zakładu Usług Taborowych REMTRAK. Nowe obiekty są efektem zakończenia drugiego etapu modernizacji zaplecza technicznego PKP Intercity, którego koszt wyniósł 9 mln zł. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel, przedstawiciele władz lokalnych, członkowie Zarządu PKP Intercity i ZUT REMTRAK.

Nowa hala i specjalistyczne warsztaty

Celem drugiego etapu inwestycji było podniesienie jakości napraw poprzez budowę i wyposażenie specjalistycznych warsztatów i zapleczy technicznych. W nowo wybudowanej hali produkcyjnej znalazło się urządzenie do badania nacisków kół na szynę taboru trakcyjnego i wagonów pasażerskich, a także stanowisko do prób oraz badań wszystkich rodzajów napięć w wagonie wraz z wygrzewaniem. W specjalistycznych warsztatach umieszczono stanowiska do diagnostyki i naprawy elementów wyposażenia pojazdów kolejowych, takich jak WC w systemie zamkniętym, tablice pneumatyczne czy zderzaki. Ponadto została przeprowadzona pełna naprawa układu torowego wraz z infrastrukturą pomocniczą.

Przeprowadzone do tej pory inwestycje pozwalają zwiększyć liczbę wykonywanych napraw na 4 poziomie utrzymania* z 210 do 260 rocznie oraz okresowych napraw lokomotyw. Zakończony kolejny etap prac, dzięki dalszemu uniezależnieniu od podmiotów zewnętrznych, przyczyni się do przyspieszenia procesu napraw, a także zwiększenia zatrudnienia w regionie o kolejne 70 osób. Zrealizowane inwestycje bez wątpienia przełożą się na wyższy komfort podróżowania naszymi pociągami – zapewnia Marek Chraniuk, Prezes PKP Intercity.

Modernizacja w trzech częściach

Wmurowanie kamienia węgielnego pod modernizację zakładu w Idzikowicach odbyło się 13 czerwca 2016 roku. W ramach pierwszego etapu inwestycji w Idzikowicach wybudowano nową halę naprawczą wagonów pasażerskich, podzieloną na 5 oddzielnych stanowisk wraz z warsztatami pomocniczymi. Powstała także nowoczesna lakiernia. Wartość wówczas przeprowadzonych prac sięgnęła 10 mln zł. Uroczyste zakończenie tej części modernizacji odbyło się w listopadzie ubiegłego roku. Drugi etap prac zwieńczyło oddanie we wtorek, 12 grudnia 2017 roku, hali produkcyjnej ze specjalistycznymi warsztatami. W połowie przyszłego roku planowane jest rozpoczęcie ostatniego etapu modernizacji. Obejmie on  dalszą rozbudowę nowego zakładu do naprawy wózków i zestawów kołowych w wagonach i lokomotywach. Łączna wartość inwestycji w Zakładzie Usług Taborowych Remtrak, oddział w Idzikowicach, wyniosła 19 mln zł, dzięki czemu potencjał wykonywania napraw P4 wzrósł do poziomu 260 rocznie, co pozwoliło na utworzenie w sumie 170 dodatkowych miejsc pracy w regionie.

Diament polskiej jakości

Zakład Usług Taborowych REMTRAK otrzymał Diament Polskiej Jakości 2017 – nagrodę przyznawaną w ramach programu „Sylwetki i marki polskiej gospodarki” przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl. Nagroda promuje najwyższą jakość w gospodarce, a otrzymują ją firmy prowadzące działalność w oparciu o najwyższe standardy.

O REMTRAKU

Zakład Usług Taborowych REMTRAK, należący do PKP Intercity, zajmuje się przede wszystkim naprawą, konserwacją oraz remontami taboru kolejowego i sprzętu transportowego. REMTRAK posiada zakłady w Toruniu, Idzikowicach, Warszawie i Piotrkowie Trybunalskim. Przeprowadzona modernizacja zaplecza technicznego w Idzikowicach pozwoli na stworzenie ok. stu nowych miejsc pracy na stanowiskach m.in.: mechanik, elektryk, tokarz czy magazynier.

 

*Pięć poziomów utrzymania pojazdów kolejowych
Pojazdy kolejowe w Polsce serwisowane są na pięciu poziomach od P1 do P5. Przeglądy oraz naprawy poziomów P1-P3 prowadzone są na co dzień czy w miarę zużycia część. Naprawy typu P4 obywają się co 3-5 lat. Sprawdzany jest wówczas dokładnie stan techniczny pojazdu, następuje planowa wymiana podzespołów oraz zespołów. Natomiast naprawy najwyższego poziomu wykonywane są co 12-20 lat i mają na celu modernizację pojazdu. Wymianie są praktycznie wszystkie podzespoły, nadwozia oraz podwyższany jest standard, np. poprzez wprowadzenie gniazdek elektrycznych czy toalet z zamkniętym obiegiem.

0