Na terenie oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach wmurowany został kamień węgielny pod III etap modernizacji zakładu. W uroczystości wzięli udział członkowie zarządów PKP Intercity i PKP Intercity Remtrak, a także przedstawiciele władzy samorządowej, służb mundurowych i duchowieństwa.

Umowa na III etap modernizacji oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach została podpisana 13 września 2019 r. Zadanie inwestycyjne, o wartości 135 mln zł brutto, wykona konsorcjum firm, w którym liderem jest Przedsiębiorstwo AGAT S.A., a partnerem Hochtief Polska S.A. Po trzech tygodniach od zawarcia kontraktu, 4 października 2019 r. na terenie zakładu doszło do wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję.

W uroczystości wzięli udział m.in. Prezes Zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk, Członek Zarząd PKP Intercity Adam Laskowski, Prezes Zarządu PKP Intercity Remtrak Zbigniew Ciemny, poseł na Sejm RP Robert Telus, Prezes Przedsiębiorstwa Agat S.A. Zbigniew Winkiel, dyrektor HOCHTIEF Polska S.A. Oddział w Poznaniu Robert Grek, a także przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa i lokalnych służb mundurowych. Goście specjalni uroczystości podpisali akt erekcyjny, który następnie został zamknięty w specjalnej tubie i wmurowany w fundament mającej się wkrótce rozpocząć budowy. Wydarzeniu towarzyszył występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Drzewicy koło Idzikowic.

Z korzyścią dla kolei i rynku pracy

Celem trzeciego etapu rozbudowy zakładu PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach jest dalsze podnoszenie jakości wykonywanych napraw taboru kolejowego i usług świadczonych w tym zakresie dla PKP Intercity S.A. Rozbudowa zakładu ma przynieść realne korzyści kolejowej spółce, jak i lokalnym mieszkańcom - inwestycja w oddział oznacza perspektywę zwiększenia zatrudnienia o ponad 400 osób, docelowo gwarantując pracę dla ponad 800 osób.

Oddział w Idzikowicach ma za sobą już dwa etapy rozbudowy, zakończone odpowiednio w 2017 i 2018 roku. Wówczas zakład powiększył się o nową halę produkcyjną wyposażoną w wiele specjalistycznych stanowisk naprawczych. Pozwoliło to m.in. usprawnić proces naprawy wagonów i zwiększyć efektywność.

Nowe hale już w 2021 roku

Realizacja III etapu rozbudowy zakładu PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach zajmie 19 miesięcy. Zakończenie prac zaplanowano na styczeń 2021 roku. Inwestycja, pod którą dokonano wmurowania kamienia węgielnego, obejmuje budowę dwóch hal naprawczych – stworzonych z myślą o wykonywaniu  napraw zestawów kołowych i wózków oraz o realizacji napraw lokomotyw i wagonów. Zadanie inwestycyjne obejmuje również budowę dodatkowych budynków i pomieszczeń: budynku warsztatowo-socjalno-administracyjno-diagnostycznego, akumulatorowni, portierni, magazynów na podzespoły, części, materiały, gazy techniczne, oleje i smary. Przebudowana i rozbudowana zostanie również zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura techniczna oraz istniejący układ torowy.

Inwestycja w sprawniejszą pracę

Nowe hale będą dysponowały szeregiem specjalistycznych stanowisk, na przykład do naprawy zestawów kołowych. Zostaną zamontowane m.in. tokarki do regeneracji profili kół, prasy do zestawów czy linie do naprawy maźnic.

Do naprawy wózków pojazdu (układu biegowego) będą służyły stanowiska tworzące ciąg technologiczny do obsługi poziomu utrzymania P4 i P5, czyli od rozbiórki, poprzez mycie, pomiary i weryfikację, po montaż, regulację i próby wstępnych nacisków zmontowanych wózków. W razie konieczności posłużą również naprawie, regeneracji lub wymianie na nowe.

Zakończenie procesu modernizacji oddziału w Idzikowicach pozwoli znacząco zwiększyć liczbę wykonywanych przez PKP Intercity Remtrak przeglądów na 4. i 5. poziomie utrzymania. Stały rozwój zakresu prac świadczonych przez zakład umożliwi zaspokojenie  około 90% potrzeb PKP Intercity w zakresie przeglądów P4 i do 25% przeglądów P5 wagonów, jak również około 60% przeglądów okresowych lokomotyw elektrycznych oraz niemal wszystkich prac przy zestawach kołowych. PKP Intercity będzie w coraz mniejszym stopniu uzależnione od podmiotów zewnętrznych, co pozwoli szybko, elastycznie, a także efektywnie kosztowo reagować na bieżące potrzeby taborowe. Przełoży się to bezpośrednio na sprawną obsługę stale rosnącej liczby pasażerów przewoźnika.


*Pięć poziomów utrzymania pojazdów kolejowych

Pojazdy kolejowe w Polsce serwisowane są na pięciu poziomach od P1 do P5. Przeglądy oraz naprawy poziomów P1-P3 prowadzone są na co dzień czy w miarę zużycia części. Naprawy typu P4 obywają się co 3-5 lat. Sprawdzany jest wówczas dokładnie stan techniczny pojazdu, następuje planowa wymiana podzespołów oraz zespołów. Natomiast naprawy najwyższego poziomu wykonywane są co 12-20 lat i mają na celu modernizację pojazdu. Wymieniane są praktycznie wszystkie podzespoły, nadwozia oraz podwyższany jest standard, np. poprzez wprowadzenie gniazdek elektrycznych czy toalet z zamkniętym obiegiem.

** Na Oddział w Idzikowicach przypada większość zatrudnienia PKP Intercity Remtrak, jednak nie jest to jedyny ośrodek spółki. Jej centrala mieści się w Toruniu. Tam znajduje się m.in. warsztat, który wykonuje specyficzne elementy, głównie na potrzeby Oddziału w Idzikowicach. W Oddziale na Olszynce Grochowskiej w Warszawie realizowane są m.in. naprawy wagonów osobowych na poziomie utrzymania P4, przeglądy P3, naprawy awaryjne oraz wykonywane są modernizacje WC. W warszawskim oddziale wykonywane są także naprawy wózków wagonowych i zestawów kołowych, lecz skala prac jest znacznie mniejsza niż w Idzikowicach.

0