Przez cały marzec wybrane pociągi PKP Intercity S.A. prowadzić będzie nowa lokomotywa Gama 111Ed Marathon. Wyprodukowany przez bydgoską PESĘ pojazd poprowadzi 8 składów przewoźnika. Inauguracyjny przejazd odbędzie się 1 marca na odcinku Warszawa – Kraków.
Przez cały marzec wybrane pociągi PKP Intercity S.A. prowadzić będzie nowa lokomotywa Gama 111Ed Marathon. Wyprodukowany przez bydgoską PESĘ pojazd poprowadzi 8 składów przewoźnika. Inauguracyjny przejazd odbędzie się 1 marca na odcinku Warszawa – Kraków.
Eksploatacja sprzętu przez PKP Intercity pozwoli firmie PESA uzyskać  dla lokomotywy świadectwo bezterminowe. Dokument wydawany jest w momencie zrealizowania przez producenta kolejnego etapu eksploatacji nadzorowanej, w tym przypadku pokonania przez lokomotywę założonej liczby kilometrów w obsłudze pociągów pasażerskich i towarowych. Taką możliwość zapewni bydgoskiej firmie m.in. współpraca z PKP Intercity.
Lokomotywa z platformy Gama zostanie udostępniona przewoźnikowi na zasadzie transakcji wiązanej tzn. bez żadnych świadczeń finansowych.
Przez najbliższy miesiąc 14 naszych maszynistów będzie obsługiwało nową lokomotywę z serii Gama. Pojazd poprowadzi 8 składów. Inauguracyjny przejazd odbędzie się 1 marca pociągiem TLK 53106 „Norwid” na odcinku Warszawa Wschodnia-Kraków Główny - powiedziała Zuzanna Szopowska, rzecznik PKP Intercity S.A.
Gama Marathon to pierwsza lokomotywa z wielosystemowej platformy Gama, wyprodukowana przez PESA Bydgoszcz S.A. Oficjalnie została zaprezentowana na targach Innotrans 2012 w Berlinie. W skład rodziny pojazdów wejdą lokomotywy spalinowe o mocy 2.200 kW i prędkości 140 km/h, lokomotywy elektryczne wielonapięciowe i zasilane napięciem 3 kV DC rozwijające prędkość
140 km/h w ruchu towarowym i 190 km/h w ruchu pasażerskim. Lokomotywa testowana przez
PKP Intercity będzie mogła osiągnąć max. prędkość 160 km/h. Koncepcja wnętrza kabiny maszynisty została przygotowana po uwzględnieniu opinii przedstawicieli Zawiązku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.
Jest to pierwsza tego typu realizacja. Jeżeli potrzeby rynku ulegną w przyszłości zmianie, dostarczone lokomotywy można zrekonfigurować w celu dostosowania do pracy w innych krajach
 i z powodzeniem wykorzystywać jako lokomotywę do przewozów transgranicznych
– powiedział Michał Żurowski, rzecznik prasowy firmy PESA.
Gama to elektryczna lokomotywa czteroosiowa o mocy 5600 kW zasilana napięciem 3kV DC
o oznaczeniu 111E. Dzięki dodatkowemu agregatowi spalinowemu Marathon, lokomotywa wykonuje prace manewrowe na odcinkach niezelektryfikowanych bez konieczności użycia dodatkowej lokomotywy. Pojazd jest wyposażony w dwie równorzędne klimatyzowane kabiny sterownicze usytuowane na obu końcach. Do każdej kabiny prowadzi dwoje drzwi zewnętrznych, a do przedziału maszynowego drzwi wewnętrzne.
W trakcie testów lokomotywa będzie prowadziła następujące pociągi:
  • TLK 53106 „Norwid” na odcinku Warszawa Wschodnia-Kraków Główny
  • TLK 31100 „Smok Wawelski” na odcinku Kraków Główny – Warszawa Wschodnia
  • TLK 15103 „Kaszub” na odcinku Warszawa Wschodnia - Gdynia Główna
  • TLK 51102 „Kaszub” na odcinku Gdynia Główna - Warszawa Wschodnia
  • EIC 1803 „Chrobry” na odcinku Warszawa Wschodnia - Poznań Główny
  • EIC 8102 „Chrobry” na odcinku Poznań Główny - Warszawa Wschodnia
  • EIC 1601 „Panorama” na odcinku Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny
  • EIC 6101 „Panorama” na odcinku Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia
0