Aktualizacja: 23.03.2018

PKP Intercity S.A. informuje, że w związku z modernizacją prowadzoną przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Koleje S.A., od 11 marca do 9 czerwca 2018 r.:

A. pociągi:

 • 6300/1 Wyspiański rel. Wrocław – Przemyśl,
 • 13100/1 Malinowski rel. Warszawa – Przemyśl/ Krynica,
 • 7300/1 Siemiradzki rel. Poznań/Zielona Góra – Przemyśl,
 • 3810/1 Matejko rel. Przemyśl – Świnoujście,
 • 3804/5 Hetman rel. Przemyśl/ Hrubieszów – Szczecin/Jelenia Góra,
 • 8308/9 Mehoffer rel. Szczecin (Gorzów Wlkp.) – Przemyśl,
 • 3808/9 Mehoffer rel. Przemyśl – Szczecin (Gorzów Wlkp.)

kursowały będą drogą okrężną, z całkowitym pominięciem stacji w Krakowie;

B. wybrane pociągi będą kursowały tylko do stacji Kraków Płaszów, z pominięciem postoju handlowego Kraków Główny.

W związku z powyższym obowiązują poniższe zasady odprawy.

1. Osobom zmierzającym do/z Krakowa pociągami wskazanymi w lit. A.:

a) z kierunku od/do Warszawy, Wrocławia albo Szczecina – wydawane są bilety w relacji do/z stacji Miechów.

Bilety te:

 • zachowują ważność na przejazd na odcinku Miechów - Kraków Gł./Kraków Płaszów innym pociągiem uruchamianym przez PKP IC (z wyjątkiem pociągów kategorii EIP),
 • są honorowane - na odcinku Miechów – Kraków Gł./Kraków Płaszów
  • w pociągach uruchamianych przez Spółkę Koleje Małopolskie (w obu kierunkach)
  • w pociągu REGIO nr 23314/5 (godz. odjazdu z Miechowa 11:49), uruchamianym przez Spółkę Przewozy Regionalne,
 • są honorowane – na odcinku Kraków Płaszów – Kraków Gł.
  • w pociągach uruchamianych przez Spółkę Koleje Małopolskie;
  • w pociągach REGIO uruchamianych przez Spółkę Przewozy Regionalne;
  • w pojazdach komunikacji miejskiej ZIKiT w Krakowie:
   - w tramwajach po trasie linii 3 na odcinku Dworcowa- Dworzec Główny Zachód
   - w tramwajach po linii 50 na odcinku Dworzec Płaszów Estakada- Dworzec Główny Tunel

bez konieczności ponoszenia przez podróżnych dodatkowych opłat;

b) z kierunku od/do Przemyśla – wydawane są bilety w relacji do/z stacji Bochnia.

Bilety te:

 • zachowują ważność na przejazd na odcinku Bochnia - Kraków Gł. w Zastępczej Komunikacji Autobusowej, uruchamianej przez PKP IC oraz na przejazd na odcinku Kraków Gł. - Kraków Płaszów innym pociągiem uruchamianym przez PKP IC (z wyjątkiem pociągów kategorii EIP),
 • są honorowane – na odcinku Kraków Płaszów – Kraków Gł.
  • w pociągach uruchamianych przez Spółkę Koleje Małopolskie
  • w pociągach REGIO uruchamianych przez Spółkę Przewozy Regionalne,
  • w pojazdach komunikacji miejskiej ZIKiT w Krakowie:
   - w tramwajach po trasie linii 3 na odcinku Dworcowa- Dworzec Główny Zachód
   - w tramwajach po linii 50 na odcinku Dworzec Płaszów Estakada- Dworzec Główny Tunel

bez konieczności ponoszenia przez podróżnych dodatkowych opłat.

2. Osobom zmierzającym do/z Krakowa Gł. pociągami, o których mowa w lit. B. – wydawane są bilety w relacji do/z stacji Kraków Płaszów.

Bilety te:

 • zachowują ważność na przejazd na odcinku Kraków Gł. - Kraków Płaszów innym, pociągiem uruchamianym przez PKP IC (z wyjątkiem pociągów kategorii EIP),
 • są honorowane na odcinku Kraków Gł. – Kraków Płaszów:
  • w pociągach uruchamianych przez Spółkę Koleje Małopolskie;
  • w pociągach REGIO uruchamianych przez Spółkę Przewozy Regionalne;
  • w pojazdach komunikacji miejskiej ZIKiT w Krakowie:
   - w tramwajach po trasie linii 3 na odcinku Dworcowa- Dworzec Główny Zachód
   - w tramwajach po linii 50 na odcinku Dworzec Płaszów Estakada- Dworzec Główny Tunel

bez konieczności ponoszenia przez podróżnych dodatkowych opłat.

Na odwrocie ww. biletów jednorazowych wydawanych w kasie biletowej lub w pociągu, kasjer lub konduktor zamieszcza odpowiednio adnotację w brzmieniu: „Ważny na przejazd do/z stacji Kraków Główny albo Ważny na przejazd do/z Kraków Płaszów”, którą jest zobowiązany poświadczyć podpisem i stemplem.

Podróżnym z ww. biletami zakupionymi w kanałach samoobsługowych (np. biletomat, Serwis e-IC, SkyCash, Bilkom2), którzy zmierzają do stacji w Krakowie, poświadczenia posiadanego biletu dokonuje w trakcie kontroli drużyna konduktorska pociągu, którym podróżny zmierza na przesiadkę odpowiednio w Miechowie lub w Bochni.

Jednocześnie informujemy, że bilety jednorazowe wydane w relacji do/z stacji Kraków Główny albo Kraków Płaszów na pociągi uruchamiane przez PKP IC, uprawniają w dniu ich ważności do przejazdu na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów:

 1. innym niż wskazany na bilecie pociągiem Spółki (z wyjątkiem pociągów kategorii EIP);
 2. wybranym przez podróżnego pociągiem uruchamianym przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. lub Przewozy Regionalne sp. z o.o.;
 3. w pojazdach komunikacji miejskiej ZIKiT w Krakowie:
  - w tramwajach po trasie linii 3 na odcinku Dworcowa- Dworzec Główny Zachód
  - w tramwajach po linii 50 na odcinku Dworzec Płaszów Estakada- Dworzec Główny Tunel

Powyższe zasady odprawy dotyczą również przejazdów na podstawie biletów abonamentowych.

Bilety odcinkowe, osobom korzystającym z przejazdów w relacjach do/z Krakowa Gł. albo do/z Krakowa Płaszowa, należy wydawać na dotychczasowych zasadach.

Ponadto bilety odcinkowe, weekendowe i sieciowe są na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów:

 • uznawane za ważne w każdym pociągu Spółki (z wyjątkiem EIP – wyłączenie dotyczy tylko biletów standardowo nieobowiązujących w tej kategorii),
 • honorowane w pociągach Spółki Koleje Małopolskie i Spółki Przewozy Regionalne,
 • w pojazdach komunikacji miejskiej ZIKiT w Krakowie:
  - w tramwajach po trasie linii 3 na odcinku Dworcowa- Dworzec Główny Zachód
  - w tramwajach po linii 50 na odcinku Dworzec Płaszów Estakada- Dworzec Główny Tunel

Honorowanie biletów na odcinkach Miechów – Kraków Gł./Płaszów oraz Kraków Gł. – Kraków Płaszów obejmuje także bilety międzynarodowe.

0