PKP Intercity informuje, że w okresie 11 czerwca - 9 grudnia 2017 roku w pociągu TLK 21100 relacji Lublin - Warszawa Zachodnia w wagonach klasy 2 na odcinku Lublin - Lubartów Słowackiego oraz pomiędzy wszystkimi stacjami tego odcinka będą honorowane wszystkie ważne bilety na przejazd pociągami Przewozy Regionalne sp. z o.o. na tym odcinku.

Podróżni z ważnymi biletami wydanymi na przejazdy pociągami uruchamianymi przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. mogą w pociągu TLK 21100 w wagonie klasy 2 z miejscami do siedzenia zająć wolne miejsce do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca (osobom tym nie wydaje się nieodpłatnych biletów dodatkowych ze wskazaniem miejsca do siedzenia).

W przypadku, gdy Podróżni z ważnymi biletami wydanymi na przejazdy pociągami uruchamianymi przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. zamierzają pociągiem TLK 21100 przewieźć bagaż, rower lub psa (albo inne zwierzęta), są zobowiązani nabyć odpowiedni bilet na taki przewóz, zgodnie z postanowieniami Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC), na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC), pod rygorem obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

0