„PKP Intercity” S.A. informuje, że w celu zapewnienia Pasażerom z Opoczna i okolic możliwości powrotu z Warszawy w godzinach popołudniowych, w okresie od 9 grudnia 2018 roku do 31 sierpnia  2019 roku, Podróżni posiadający ważne bilety odcinkowe imienne, wydane na przejazdy w relacjach obejmujących odcinek Warszawa - Opoczno Południe, będą mogli na tym odcinku skorzystać również z przejazdów w klasie 2 pociągów EIC 1324/5 Krakus oraz EIC 1354/5 Lajkonik, w terminach ich kursowania.

Podróżni, o których mowa wyżej, nie będą uprawnieni do pobrania rezerwacji miejsca do siedzenia. Będą natomiast mogli zająć wolne miejsce do siedzenia, ale tylko do czasu zgłoszenia się osoby ze wskazaniem tego miejsca.

Dodatkowo informujemy, że w składzie pociągu EIC 1324/5 Krakus (w terminach jego kursowania) oraz w składzie pociągu EIC 1354/5 Lajkonik (w każdy piątek) kursował będzie dodatkowy wagon klasy 2, który nie będzie objęty rezerwacją miejsc do siedzenia. Wagon ten będzie znajdował się na początku składu pociągu i oznaczony będzie nr 9.

0