PKP Intercity informuje, że w okresie 25 października – 8 grudnia 2017 r. w pociągu TLK 37170 UZNAM w wagonach klasy 2 na odcinku Kraków Gł. - Trzebinia oraz pomiędzy wszystkimi stacjami tego odcinka, będą honorowane wszystkie ważne bilety na przejazd pociągami „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na tym odcinku.

Podróżnym z ważnymi biletami wydanymi na przejazdy pociągami uruchamianymi przez Przewozy Regionalne nie będą wydawane nieodpłatne bilety dodatkowe ze wskazaniem miejsca do siedzenia. Podróżni ci będą mogli w pociągu TLK w wagonie kl. 2 z miejscami do siedzenia zająć wolne miejsce do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca.

Przewóz rzeczy, rowerów i zwierząt przez podróżnych z ważnymi biletami i uprawnieniami będzie odbywać się zgodnie z postanowieniami Taryfy przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC) na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC) pod rygorem obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej według zasad obowiązujących w RPO-IC oraz w wysokości wskazanej w Cenniku usług przewozowych Spółki „PKP Intercity”.

 

0