Informujemy, że do 31 października 2019 roku w pociągach „PKP Intercity” S.A. dzieci i młodzież* mogą potwierdzić swoje uprawnienia do ulgowych przejazdów także za pomocą, wydanego przez szkołę, zaświadczenia poświadczającego status ucznia.


*dzieci i młodzież (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia) w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do jej ukończenia lub do ukończenia szkoły ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.

0