Ze względu na zmniejszające się zainteresowanie przejazdami wynikające z wprowadzonych ograniczeń m.in. w zakresie działalności placówek kulturowych i oświatowych, delegacji oraz trwający stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, a także w związku z trudnościami w zapewnieniu obsługi pociągów, PKP Intercity informuje o możliwym operatywnym odwoływaniu poszczególnych połączeń realizowanych w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Prosimy o śledzenie informacji na naszej specjalnie dedykowanej stronie oraz komunikatów wygłaszanych na dworcach oraz wyświetlanych na tablicach informacyjnych.

0