PKP Intercity informuje, że w związku z modernizacją odcinka Kutno - Poznań na linii nr 3 od 11 czerwca 2017 roku do odwołania obowiązują następujące postanowienia:

 • bilety kupione przed 11 czerwca br. ważne na przejazd(-y) w dniu 11 czerwca br. lub później pociągami PKP Intercity zachowują ważność zgodnie z warunkami obowiązującymi w dniu ich zakupu,
 • posiadacze biletów, o których mowa wyżej, którzy w związku ze zmianą rozkładu jazdy zrezygnują z przejazdu(-ów) pociągiem, są uprawnieni do otrzymania zwrotu należności za niewykorzystany bilet, bez potrącania odstępnego (za bilety okresowe odcinkowe zwrotu dokonuje się proporcjonalnie do czasu w jakim nie mogły one zostać wykorzystane),
 • za niewykorzystane bilety okresowe odcinkowe kupione w kasie biletowej, w odstępstwie od postanowień § 20 ust. 7 RPO-IC, zwrotu należności dokonują kasy biletowe,
 • za niewykorzystane bilety internetowe w komunikacji krajowej (jednorazowe, okresowe odcinkowe), zakupione w serwisie e-IC, zwrotu należności dokonuje się na podstawie wniosku, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu e-IC,
 • osoby, które przed 11 czerwca br. kupiły bilety w relacjach zawierających odcinek Kutno - Poznań (lub odwrotnie) na przejazd(-y) pociągiem TLK, IC drogą przez Inowrocław Rąbinek (zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym od 11 czerwca 2017r.) są uprawnione do otrzymania zwrotu różnicy należności między posiadanym biletem i takim samym biletem na analogiczny przejazd, ale wydanym drogą przez Kutno, Wrześnię, w przypadku:
  1) biletów jednorazowych - po odbytym przejeździe,
  2) biletów okresowych odcinkowych - po zakończeniu terminu ważności biletu.
  Nadpłacone należności zwraca się bez potrącania odstępnego.
0