W okresie od 23 listopada - 2 grudnia 2017 r., niżej wymienione pociągi będą kursowały w skróconych relacjach, tj. do/z stacji Warszawa Wschodnia:

 1. pociąg nr 10102/3 - kursuje w rel. Warszawa Wschodnia – Białystok,
 2. pociąg nr 10112/3 - kursuje w rel. Białystok - Warszawa Wschodnia,
 3. pociąg nr 11102/3 - kursuje w rel. Terespol - Warszawa Wschodnia,
 4. pociąg nr 11104/5 - kursuje w rel. Warszawa Wschodnia – Terespol,
 5. pociąg nr 11114/5 - kursuje w rel. Terespol - Warszawa Wschodnia,
 6. pociąg nr 12106/7 - kursuje w rel. Warszawa Wschodnia – Lublin,
 7. pociąg nr 12116/7 - kursuje w rel. Warszawa Wschodnia – Lublin,
 8. pociąg nr 13108/9 - kursuje w rel. Warszawa Wschodnia – Przemyśl Gł.,
 9. pociąg nr 21107/6 - kursuje w rel. Lublin - Warszawa Wschodnia,
 10. pociąg nr 21117/6 - kursuje w rel. Lublin - Warszawa Wschodnia,
 11. pociąg nr 31108/9 - kursuje w rel. Przemyśl Gł. - Warszawa Wschodnia,
 12. pociąg nr 51102/3 - kursuje w rel. Gdynia Gł. - Warszawa Wschodnia.

Osobom zamierzającym skorzystać z przejazdu ww. pociągami do/z stacji Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia – w kasach biletowych będą wystawiane bilety na przejazd w relacji do/z stacji Warszawa Wschodnia, na których dodatkowo kasjer zamieści adnotację w brzmieniu: „Ważny na przejazd do/z stacji Warszawa Centralna albo Zachodnia”, poświadczoną podpisem i stemplem.

Podróżni z biletami na przejazd ww. pociągami zakupionymi w kanałach samoobsługowych (biletomat, Serwis e-IC, SkyCash), którzy:

 • zamierzają kontynuować przejazd do stacji Warszawa Centralna/Zachodnia, poświadczenia biletu o ważności na ten przejazd dokonuje drużyna konduktorska, w trakcie kontroli biletów w pociągu,
 • będą chcieli rozpocząć podróż od stacji Warszawa Zachodnia/Centralna i kontynuować ją od stacji Warszawa Wschodnia na podstawie posiadanego biletu – muszą zgłosić zamiar takiego przejazdu drużynie konduktorskiej, która dokona stosownego poświadczenia biletu.

Poświadczony bilet, bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat, będzie uprawniał podróżnego odpowiednio:

 • do przejazdu ze stacji Warszawa Zachodnia/Centralna do stacji Warszawa Wschodnia każdym pociągiem TLK, IC (w wagonie z miejscami do siedzenia), EIC i dalej od stacji Warszawa Wschodnia, zgodnie ze wskazaniami na bilecie albo
 • do kontynuowania przejazdu od stacji Warszawa Wschodnia do stacji Warszawa Centralna/Zachodnia innym pociągiem TLK, IC (w wagonie z miejscami do siedzenia), EIC.

Podróżni z poświadczonym biletem, na przejazd na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Centralna/Zachodnia (lub odwrotnie) mogą zająć w pociągu TLK, IC, EIC wolne miejsce do siedzenia do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca.

0