Bilety jednorazowe

1. Bilety jednorazowe w komunikacji krajowej i międzynarodowej (w tym bilety abonamentowe i bilety bezzwrotne):

a) zakupione do 4 marca 2020 r., których termin ważności się nie rozpoczął – można zwracać bez potrącenia odstępnego.

b) zakupione do 4 marca 2020 r. na przejazdy od 5 do 13 marca 2020 r. i niewykorzystane –  można zwracać wyłącznie w drodze reklamacji bez potrącenia odstępnego.

2. Podróżni, którzy w dniach od 5 do 13 marca 2020 r. zwracali bilety zakupione do 4 marca 2020 r. i przy zwrocie należności zostało im potrącone odstępne – mogą w drodze reklamacji wnieść o zwrot pobranego odstępnego.

Bilety odcinkowe

1. Bilety odcinkowe zakupione do 4 marca 2020 r.uprawniające do przejazdów w dniu 5 marca 2020 r. i później – można zwracać bez potrącenia odstępnego.

2. Należności będą zwracane proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych dni i w odstępstwie od terminów wskazanych odpowiednio w § 20 RPO-IC.

3. Podróżni, którzy w dniach od 5 do 13 marca 2020 r. zwracali bilety zakupione do 4 marca 2020 r. i przy zwrocie należności zostało im potrącone odstępne – mogą w drodze reklamacji wnieść o zwrot pobranego odstępnego.

Bilety weekendowe (Bilety weekendowe, Bilety weekendowe MAX, Razem w Polskę)

1. Bilety weekendowe zakupione do 4 marca 2020 r.na przejazdy w weekendy od 13 marca 2020 r. – można zwracać bez potrącenia odstępnego.

2. Należności za niewykorzystane bilety weekendowe wydane na weekend od 6 do 9 marca 2020 r. – zwracane będą w drodze reklamacji.

3. Podróżni, którzy w dniach od 5 do 13 marca 2020 r. zwracali bilety zakupione do 4 marca 2020 r. i przy zwrocie należności zostało im potrącone odstępne - mogą w drodze reklamacji wnieść o zwrot pobranego odstępnego.

Bilety sieciowe

1. Karty INTERCITY zakupione do 4 marca 2020 r. – można zwracaćw drodze reklamacji bez potrącenia odstępnego.

2. Bilety sieciowe z ulgową usługą transportową zakupione do 4 marca 2020 r. – można zwracaćw drodze reklamacji bez potrącenia odstępnego.

3. Należności za częściowo niewykorzystane bilety sieciowe będą zwracane proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych dni i w odstępstwie od terminów wskazanych w § 20 RPO-IC oraz ust. 20 pkt 2 Zasad odprawy UUT.

4. Podróżni, którzy w dniach od 5 do 13 marca 2020 r. zwracali bilety zakupione do 4 marca 2020 r. i przy zwrocie należności zostało im potrącone odstępne, mogą w drodze reklamacji wnieść o zwrot pobranego odstępnego.

 

Informujemy, że zwroty biletów zakupionych po 4 marca 2020 r. dokonywane są na warunkach określonych w regulaminach.

0