W dniu 21 kwietnia 2017 roku z przyczyn technicznych pociąg IC 10110 Słonimski relacji Białystok - Łódź Fabryczna jest obsługiwany zastępczym składem wagonowym w zestawieniu: jeden wagon klasy pierwszej oraz pięć wagonów klasy drugiej (w tym wagon przystosowany dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach). Brak wagonu barowego.

0