„PKP Intercity” S.A. informuje, że wprowadziła zmianę zasad ustalania opłat za przejazd pociągami pospiesznymi Twoje Linie Kolejowe (TLK) oraz InterCity (IC) w relacjach obejmujących odcinek Warszawa-Radom (w obu kierunkach).

W związku z powyższym, przy przejazdach w wagonach klasy 1 i 2 bezpośrednimi pociągami:

1) IC 5326/7, 3526/7 Sienkiewicz relacji Olsztyn Gł. – Kraków Gł. – Olsztyn Gł.,

2) IC 5320/1, 3520/1 Żeromski relacji Olsztyn Gł. – Kraków Gł. – Olsztyn Gł.,

3) IC 5322/3, 3522/3 Kolberg relacji Olsztyn Gł. – Kraków Gł. – Olsztyn Gł.,

4) IC 5324/5, 3524/5 Orłowicz relacji Olsztyn Gł. – Kraków Gł. – Olsztyn Gł.

5) IC 13104/5, 31104/5 Banach relacji Warszawa Wschodnia – Przemyśl Gł. – Warszawa Wschodnia,

6) TLK 13110/1, 31110/1 Witos relacji Warszawa Wschodnia – Przemyśl Gł. – Warszawa Wschodnia

kursującymi drogą przez Idzikowice (zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy pociągów), odległość taryfowa przewozu na ww. odcinku, ustalana będzie drogą krótszą, tj. przez stację Warka.

Powyższy tryb, stosowany będzie przy odprawie na podstawie biletów:

-        jednorazowych,

-        abonamentowych,

-        okresowych odcinkowych (np. tygodniowych lub miesięcznych imiennych).

Zmiana ta jest odstępstwem od ogólnych zasad ustalania opłat za przejazdy pociągami TLK i IC, ustalonymi w Taryfie przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC) i w wybranych przypadkach spowoduje obniżenie ceny biletu.

Wobec powyższego informujemy, że osoby, które nabyły bilety w relacjach zawierających odcinek Warszawa - Radom (lub odwrotnie) na przejazd(-y) ww. pociągami TLK, IC drogą przez Idzikowice (zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy pociągów) są uprawnione do otrzymania zwrotu różnicy należności między ceną posiadanego biletu i ceną takiego samego biletu na analogiczny przejazd, ale wydanego drogą przez Warkę.

1. W przypadku:

1)      biletów jednorazowych - zwrot nadpłaconych należności następuje po odbytym przejeździe w kasie biletowej,

2)      biletów abonamentowych oraz okresowych odcinkowych - o zwrot nadpłaconych należności należy wystąpić z wnioskiem na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC), odpowiednio po wykorzystaniu lub zakończeniu terminu ważności biletu

z zastrzeżeniem pkt 2.

2. W przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem:

1)      Serwisu e-IC - o zwrot nadpłaconych należności należy wystąpić z wnioskiem na zasadach określonych w Regulaminie internetowej sprzedaży „PKP Intercity” (Regulamin e-IC);

2)       Serwisu Bilkom2 oraz aplikacji mobilnej BILKOM2 - o zwrot nadpłaconych należności należy wystąpić z wnioskiem na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży biletów Bilkom2 - „PKP Intercity” S.A. (Regulamin Bilkom2 – IC);

3)      aplikacji mobilnych SkyCash oraz IC Navigator - o zwrot nadpłaconych należności należy wystąpić z wnioskiem na zasadach określonych w Regulaminie usługi „Bilet przez aplikację mobilną” w „PKP Intercity” Spółka Akcyjna.

Zwrot nadpłaconych należności dokonywany będzie bez potrącania odstępnego.

Zasady, o których mowa powyżej obowiązują do odwołania.

0