Ze względu na zmniejszające się zainteresowanie przejazdami wynikające z wprowadzonych ograniczeń m.in. w zakresie działalności placówek kulturowych i oświatowych, delegacji oraz trwający stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, a także w związku z trudnościami w zapewnieniu obsługi pociągów, PKP Intercity informuje o tymczasowym ograniczeniu oferty przewozowej i zmniejszeniu częstotliwości kursowania niektórych pociągów, w tym połączeń realizowanych w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Sytuacja jest stale monitorowana a wszelkie decyzje Spółki są podejmowane w oparciu o analizy frekwencji w pociągach przewoźnika.

Pociągi zawieszone w całej relacji od dnia 17 marca 2020 r.:

 • Pociąg EIP 1306 rel. Warszawa Wsch. – Kraków Gł.
 • Pociąg EIP 1602/6102 rel. Warszawa Wsch. – Wrocław Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIP 1600/6100 rel. Warszawa Wsch. – Wrocław Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIP 1500 rel. Warszawa Zach. – Gdynia Gł.
 • Pociąg EIP 3504/5304 rel. Kraków Gł. – Gdynia Gł. – Kraków Gł.
 • Pociąg EIP 3100 rel. Kraków Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIP 1302 rel. Warszawa Wsch. – Kraków Gł.
 • Pociąg EIP 5404 rel. Gdynia Gł. – Gliwice
 • Pociąg EIP 5308 rel. Gdynia Gł. – Kraków Gł.
 • Pociąg EIP 3500 rel. Kraków Gł. – Gdynia Gł.
 • Pociąg EIP 3104 rel. Kraków Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIP 5104/1504 rel. Gdynia Gł. - Warszawa Zach. – Gdynia Gł.
 • Pociąg EIC 1800 CHROBRY  rel. Warszawa Wsch. – Szczecin Gł.
 • Pociąg EIC 1310/ 3110 KRAKUS rel. Warszawa Wsch. – Kraków Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIC 7102 LECH rel. Poznań Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIC 1510/5110 NEPTUN rel. Warszawa Zach. – Gdynia Gł. – Warszawa Zach.
 • Pociąg EIC 1312/3112 NORWID rel. Warszawa Wsch. – Kraków Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIC 1410 ONDRASZEK rel. Warszawa Wsch. – Bielsko Biała Gł.
 • Pociąg EIC 1700/7100 PADEREWSKI rel. Warszawa Wsch. – Poznań Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIC 1610 ŚLĘŻA rel. Warszawa Wsch. – Wrocław Gł.
 • Pociąg TLK 57108/9 „Lednica” kursujący w rel. Gdynia Gł. – Poznań Gł.  

Pociągi zawieszone w całej relacji od dnia 18 marca 2020 r.:

 • Pociąg EIP 3106 rel. Kraków Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIP 4506 rel. Gliwice – Gdynia Gł.
 • Pociąg EIP 3508 rel. Kraków Gł. – Gdynia Gł.
 • Pociąg EIP 5300 rel. Gdynia Gł. – Kraków Gł.
 • Pociąg EIC 8100 CHROBRY rel. Szczecin Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIC 4110 ONDRASZEK rel. Bielsko Biała Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIC 6110 ŚLĘŻA rel. Wrocław Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIP 1300/1 kursujący w rel. Warszawa Wsch.- Kraków Gł.
 • Pociąg EIP 3502/3 kursujący w rel. Kraków Gł.- Gdynia Gł.
 • Pociąg EIP 1304/5 kursujący w rel. Warszawa Wsch.- Kraków Gł.
 • Pociąg EIP 3800/1 kursujący w rel. Kraków Gł.- Kołobrzeg.
 • Pociąg EIP 1604/5 kursujący w rel. Warszawa Wsch.- Wrocław Gł.
 • Pociąg EIP 5306/7 kursujący w rel. Warszawa Wsch.- Rzeszów Gł.
 • Pociąg EIP 1502/3 kursujący w rel. Warszawa Wsch.- Gdynia Gł.
 • Pociąg EIP 5406/7 kursujący w rel. Gdynia Gł. - Bielsko Biała Gł.
 • Pociąg EIC 17008/9 „VARSOVIA” kursujący w rel. Warszawa Wsch. - Poznań Gł.
 • Pociąg EIC 17004/5 „ODRA/ODER” kursujący w rel. Warszawa Wsch. - Poznań Gł.
 • Pociąg EIC 71004/5 „ODRA/ODER” kursujący w rel. Poznań Gł. - Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIC 17006/7 „SPREE/SPREWA” kursujący w rel. Warszawa Wsch. - Poznań Gł.
 • Pociąg IC 57110/1 „DRWĘCA” kursujący w rel. Olsztyn Gł. – Poznań Gł.
 • Pociąg IC 85108/9 „STAŃCZYK” kursujący w rel. Szczecin Gł. – Olsztyn Gł.
 • Pociąg IC 58108/9 „STAŃCZYK” kursujący w rel. Olsztyn Gł. – Szczecin Gł.
 • Pociąg IC 14004 „BATORY” kursujący w rel. Terespol – Warszawa Zach.
 • Pociąg TLK 11104/5 „NAREW” kursujący w rel. Warszawa Zach. – Białystok
 • Pociąg TLK 15110/1 „ŻUBR” kursujący w rel. Białystok – Bydgoszcz Gł.
 • Pociąg IC 62100 „SZTYGAR” kursujący w rel. Wrocław Gł. – Lublin Gł.
 • Pociąg IC 64104 „KORFANTY” kursujący w rel. Wrocław Gł. – Katowice
 • Pociąg IC 6500/1 „PIAST” kursujący w rel. Wrocław Gł. – Gdynia Gł.
 • Pociąg IC 3604/5 „SIEMIRADZKI” kursujący w rel. Przemyśl Gł. – Jelenia Góra
 • Pociąg IC 63100/1 „KOSSAK” kursujący w rel. Wrocław Gł. – Kraków Gł.
 • Pociąg IC 36100/1 „KOSSAK” kursujący w rel. Kraków Gł. – Wrocław Gł.
 • Pociąg IC 64106 „DAMROT” kursujący w rel. Wrocław Gł. - Katowice
 • Pociąg IC 46107 „DAMROT” kursujący w rel. Katowice – Wrocław Gł.
 • Pociąg IC 6504/5 „HEWELIUSZ” kursujący w rel. Wrocław Gł. – Gdynia Gł.
 • Pociąg IC 64102 „ZEFIR” kursujący w rel. Wrocław Gł. – Katowice (łącznik od Pociąg 83102 „Zefir” rel. Kołobrzeg – Kraków Gł.)
 • Pociąg IC 5126/7 ”KOPERNIK” kursujący w rel. Bydgoszcz Gł. - Warszawa Wsch.
 • Pociąg IC 1526/7  „KOPERNIK” kursujący w  rel. Warszawa Wsch. - Bydgoszcz Gł.
 • Pociąg IC 15102/3 „KORMORAN” kursujący w rel. Warszawa Zach. - Olsztyn Gł.
 • Pociąg IC 9109/8 „ŁĘCKA” kursujący w rel. Łódź Fabr. - Warszawa Wsch.
 • Pociąg IC 3128/9 „ŁOKIETEK” kursujący w rel. Kraków Gł. - Warszawa Wsch.  
 • Pociąg IC 5128/9 „MONIUSZKO” kursujący w rel. Bydgoszcz Gł. - Łódź Fabr.
 • Pociąg IC 1528/9 „MONIUSZKO” kursujący w rel. Warszawa Zach. - Bydgoszcz Gł.
 • Pociąg IC 5020 „POWIŚLE” kursujący w rel. Gdynia Gł. - Bydgoszcz Gł.
 • Pociąg IC 1906/7 „PRZĄŚNICZKA” kursujący w rel. Warszawa Wsch. - Łódź Fabr.
 • Pociąg IC 1530/1 „REJEWSKI” kursujący w rel. Warszawa Wsch. - Bydgoszcz Gł.
 • Pociąg IC 5130/1 „REJEWSKI” kursujący w rel. „Bydgoszcz Gł. - Warszawa Wsch.
 • Pociąg IC 3522/3 „SIENKIEWICZ” kursujący w rel. Kraków Gł. - Olsztyn Gł.
 • Pociąg IC 5322/3 „SIENKIEWICZ” kursujący w rel. Olsztyn Główny - Kraków Gł.
 • Pociąg IC 5328/9 „WARMIA” kursujący w rel. Olsztyn Gł. - Kraków Gł.
 • Pociąg IC 9103/2 „BORYNA” kursujący w rel. Łódź Fabr. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg IC 1902/3 „BORYNA” kursujący w rel. Warszawa Wsch. – Łódź Fabr.
 • Pociąg IC 4122/3 „KMICIC” kursujący w rel. Częstochowa – Warszawa Wsch.
 • Pociąg IC 1914/5 „LEŚMIAN” kursujący w rel. Warszawa Wsch. – Łódź Fabr.
 • Pociąg IC 1658/9 „NAŁKOWSKA” kursujący w rel. Białystok – Wrocław Gł.
 • Pociąg IC 6159/8 „NAŁKOWSKA” kursujący w rel. Wrocław Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg IC 1130/1 „OLEŃKA” kursujący w rel. Warszawa Zach. – Białystok
 • Pociąg IC 9113/2 „RUBINSTEIN” kursujący w rel. Łódź Fabr. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg IC 1910/1 „SŁONIMSKI” kursujący w rel. Warszawa Wsch. – Łódź Fabr.
 • Pociąg IC 1626/7 „SŁOWACKI” kursujący w rel. Warszawa Wsch. – Wrocław Gł.
 • Pociąg IC 1900/1 „WOKULSKI” kursujący w rel. Warszawa Wsch. – Łódź Fabr.
 • Pociąg IC 10154/5 „ZAMENHOF” kursujący w rel. Białystok – Warszawa Zach.
 • Pociąg IC 10104/5 „ZAMENHOF” kursujący w rel. Warszawa Zach. – Białystok
 • Pociąg IC 9121/0 kursujący w rel. Łódź Fabr. – Warszawa Lotnisko Chopina
 • Pociąg IC 9127/6 kursujący w rel. Łódź Fabr. – Warszawa Lotnisko Chopina
 • Pociąg IC 9131/0 kursujący w rel. Łódź Fabr. – Warszawa Lotnisko Chopina
 • Pociąg IC 9129/8 kursujący w rel. Łódź Fabr. – Warszawa Lotnisko Chopina
 • Pociąg IC 9123/2 kursujący w rel. Łódź Fabr. – Warszawa Lotnisko Chopina
 • Pociąg IC 9125/4 kursujący w rel. Łódź Fabr. – Warszawa Lotnisko Chopina
 • Pociąg IC 1931/0 kursujący w rel. Warszawa Lotnisko Chopina – Łódź Fabr.
 • Pociąg IC 1928/9 kursujący w rel. Warszawa Lotnisko Chopina – Łódź Fabr.
 • Pociąg IC 1922/3 kursujący w rel. Warszawa Lotnisko Chopina – Łódź Fabr.
 • Pociąg IC 1924/5 kursujący w rel. Warszawa Lotnisko Chopina – Łódź Fabr.
 • Pociąg IC 1926/7 kursujący w rel. Warszawa Lotnisko Chopina – Łódź Fabr.
 • Pociąg IC 1920/1 kursujący w rel. Warszawa Lotnisko Chopina – Łódź Fabr.
 • Pociąg TLK 13106/7 „SAN” kursujący w rel. Warszawa Zach. – Przemyśl
 • Pociąg TLK 37100/1 ”WIELKOPOLANIN” kursujący w rel. Kraków Gł. – Poznań Gł.
 • Pociąg TLK 42100/1 – 24100/1 „ROZTOCZE” kursujący w rel. Katowice – Chełm  - Katowice
 • Pociąg TLK 20112/3 – 22112/3 „ROZTOCZE” kursujący w rel. Stalowa Wola Rozw. – Zamość – Stalowa Wola Rozw. (łącznik z Pociąg 42100/1 i  do Pociąg 24100/1)
 • Pociąg TLK 12122/3 – 21122/3 „TUWIM” kursujący w rel. Warszawa Zach. – Lublin – Warszawa Zach.
 • Pociąg TLK 45100/1 „DOKER” kursujący w rel. Katowice – Gdynia Gł.
 • Pociąg TLK 58112/3 „KOCIEWIE” kursujący w rel. Gdynia Gł. – Gorzów Wlkp.
 • Pociąg TLK 10106/7 „ŻUBR” kursujący w  rel. Warszawa Zach. – Białystok
 • Pociąg TLK 34100/1 „MATEJKO” kursujący w rel. Przemyśl Gł. – Bielsko-Biała Gł.
 • Pociąg TLK 43100/1 „MATEJKO” kursujący w rel. Bielsko-Biała Gł. – Przemyśl Gł.
 • Pociąg TLK 61102/3 „FREDRO” kursujący w rel. Wrocław Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg TLK 57100/1 „STOCZNIOWIEC” kursujący w rel. Gdynia Gł. – Zielona Góra
 • Pociąg TLK 75104/5 „UKIEL” kursujący w rel. Zielona Góra – Olsztyn Gł.
 • Pociąg TLK 33166/7 „POGÓRZE” kursujący w rel. Zagórz – Stróże (łącznik do Pociąg 33168/9)
 • Pociąg TLK 75108/9 „LEDNICA” kursujący w rel. Poznań Gł. - Gdynia Gł. 

Pociągi zawieszone w całej relacji od dnia 18/19 marca 2020 r.:

 • Pociąg TLK 18170/1 „UZNAM” kursujący w rel. Warszawa Wsch. – Świnoujście
 • Pociąg TLK 38170/1 „USTRONIE” kursujący w rel. Kraków Gł. – Kołobrzeg
 • Pociąg TLK 63170/1 „POGÓRZE” kursujący w rel. Wrocław Gł. – Przemyśl Gł.
 • Pociąg TLK 30166/7 „POGÓRZE” kursujący w rel. Stróże – Zagórz (łącznik od Pociąg 30170/1)

Pociągi zawieszone w całej relacji od dnia 19 marca 2020 r.:

 • Pociąg EIP 5400/1 kursujący w rel. Gdynia Gł. - Gliwice
 • Pociąg EIP 8300/1 kursujący w rel. Kołobrzeg - Warszawa Zach.
 • Pociąg EIP 6104/5 kursujący w rel. Wrocław Gł. - Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIP 3506/7 kursujący w rel. Rzeszów Gł. - Gdynia Gł.
 • Pociąg EIP 5102/3 kursujący w rel. Gdynia Gł. - Warszawa Zach.
 • Pociąg EIP 4504/5 kursujący w rel. Bielsko Biała  Gł. - Gdynia Gł.
 • Pociąg EIP 4500/1 kursujący w rel. Bielsko Biała  Gł. - Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIP 5100/1 kursujący w rel. Gdynia Gł. - Warszawa Zach.
 • Pociąg EIC 71008/9 „VARSOVIA” kursujący w rel. Poznań Gł. - Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIC 71006/7 „SPREE/SPREWA” kursujący w rel. Poznań Gł. - Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIP 3102/3 kursujący w rel. Kraków Gł. - Warszawa Wsch.
 • Pociąg IC 75110/1 „DRWĘCA” kursujący w rel. Poznań Gł. – Olsztyn Gł.
 • Pociąg IC 51110/1 „BRDA” kursujący w rel. Bydgoszcz Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg IC 26100 „SZTYGAR” kursujący w rel. Lublin Gł. – Wrocław Gł.
 • Pociąg IC 46105 „KORFANTY” kursujący w rel. Katowice – Wrocław Gł.
 • Pociąg IC 5602/3 „POMORZANIN” kursujący w rel. Gdynia Gł. – Wrocław Gł.
 • Pociąg IC 6304/5 „SIEMIRADZKI” kursujący w rel. Jelenia Góra – Przemyśl Gł.
 • Pociąg IC 5604/5 „HEWELIUSZ” kursujący w rel. Gdynia Gł. – Wrocław Gł.
 • Pociąg IC 46103 „ZEFIR” kursujący w rel. Katowice – Wrocław Gł.- łącznik do Pociąg 38102 „Zefir” rel. Kraków Gł. – Kołobrzeg
 • Pociąg IC 51102/3  "KORMORAN” rel. Olsztyn Gł. - Warszawa Zach.
 • Pociąg IC 5521 „POWIŚLE” kursujący w rel. Bydgoszcz Gł. - Gdynia Gł.
 • Pociąg IC 1520/1 „WARMIA” kursujący w rel. Warszawa Zach. - Olsztyn Gł.
 • Pociąg IC 1422/3 „KMICIC” kursujący w rel. Białystok – Częstochowa
 • Pociąg IC 9111/0 „SŁONIMSKI” kursujący w rel. Łódź Fabr. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg IC 1620/1 „PANORAMA” kursujący w rel. Warszawa Wsch. – Wrocław Gł.
 • Pociąg TLK 31106/7 ”SAN” kursujący w rel. Przemyśl Gł. – Warszawa Zach.
 • Pociąg TLK 73100/1 ”WIELKOPOLANIN” kursujący w rel. Poznań Gł. -  Kraków Gł.
 • Pociąg TLK 37104/5 „PUŁASKI” kursujący w rel. Kraków Gł. – Poznań Gł.
 • Pociąg TLK 73104/5 „PUŁASKI” kursujący w rel. Poznań Gł. – Kraków Gł.
 • Pociąg TLK 84104/5 „SZYNDZIELNIA” kursujący w rel. Świnoujście – Bielsko Biała
 • Pociąg TLK 54100/1 „DOKER” kursujący w rel. Gdynia Gł. – Katowice
 • Pociąg TLK 85112/3 „KOCIEWIE” kursujący w rel. Gorzów Wlkp. – Gdynia Gł.
 • Pociąg TLK 91134/5 „KORCZAK” kursujący w rel. Łódź Fabr. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg TLK 75100/1 „STOCZNIOWIEC” kursujący w rel. Zielona Góra - Gdynia Gł.
 • Pociąg TLK 57104/5 „UKIEL” kursujący w rel. Olsztyn Gł. - Zielona Góra
 • Pociąg TLK 36170/1 „POGÓRZE” kursujący w rel. Przemyśl Gł. – Wrocław Gł.
 • Pociąg TLK 58104/5 „BRYZA” kursujący w rel. Olsztyn – Kołobrzeg
 • Pociąg TLK 85104/5 „BRYZA” kursujący w rel. Kołobrzeg – Olsztyn

Pociągi zawieszone w całej relacji od dnia 19/20 marca 2020 r.:

 • Pociąg IC 38172/3 „PRZEMYŚLANIN” kursujący w rel. Przemyśl Gł. – Świnoujście wraz z Pociąg łącznikowym 78104/5 w rel. Poznań Gł. - Słupsk
 • Pociąg IC 83172/3 „PRZEMYŚLANIN” kursujący w rel. Świnoujście – Przemyśl Gł. wraz z Pociąg łącznikowym 87104/5 w rel. Słupsk – Poznań Gł.
 • Pociąg TLK 83170/1 „USTRONIE” kursujący w rel. Kołobrzeg - Kraków Gł.

Pociągi zawieszone w całej relacji od dnia 20 marca 2020 r.:

 • Pociąg EIP 5302/3 kursujący w rel. Gdynia Gł. – Kraków Gł.
 • Pociąg TLK 64110/1 – 46110/1 „LOMPA” kursujący w rel. Wrocław Gł. – Katowice – Wrocław Gł.
 • Pociąg TLK 48104/5 „SZYNDZIELNIA” kursujący w rel. Bielsko Biała - Świnoujście
 • Pociąg TLK 61152/3 „KRASIŃSKI” kursujący w rel. Wrocław Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIC 14002/3 (103) „POLONIA” kursujący w relacji Warszawa Wsch. – Katowice.
 • Pociąg EIC 41002/3 (102) „POLONIA” kursujący w relacji Katowice – Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIC 54000/1 (107) „SOBIESKI” kursujący w relacji Gdynia Gł. – Katowice.
 • Pociąg EIC 45000/1 (106) „SOBIESKI” kursujący w relacji Katowice – Gdynia Gł.

Pociągi zawieszone w całej relacji od dnia 20/21 marca 2020 r.:

 • Pociąg TLK 81170/1 „UZNAM” kursujący w rel. Świnoujście - Warszawa Wsch.
 • Pociąg TLK 18150/1 „SŁUPIA” kursujący w rel. Łódź Fabr. – Kołobrzeg

Pociągi zawieszone w całej relacji od dnia 21 marca 2020 r.:

 • Pociąg EIP 1650/1 kursujący w rel. Warszawa Wsch. - Wrocław Gł.
 • Pociąg TLK 15120/1 „POBRZEŻE BIS” rel. Warszawa Zach. – Gdynia Gł.
 • Pociąg TLK 16152/3 „KRASIŃSKI” rel. Warszawa Wsch. – Wrocław Gł.
 • Pociąg TLK 30150/1 „MALINOWSKI” rel. Kraków Gł. – Krynica Zdrój (łącznik od pociągu 13100/1)
 • Pociąg TLK 33150 „MALINOWSKI” relacji Krynica-Zdrój – Kraków Gł. (łącznik do pociągu 31100)
 • Pociąg IC 43151/0 „OSCYPEK” relacji (Warszawa Wsch.) Katowice – Chabówka (Zakopane) wraz z ZKA Chabówka – Zakopane
 • Pociąg IC 31151/0 „OSCYPEK” relacji (Zakopane) Chabówka – Warszawa Wsch. wraz z ZKA Zakopane - Chabówka

Pociągi zawieszone w całej relacji od dnia 22 marca 2020 r.:

 • Pociąg EIP 1440/1 kursujący w rel. Warszawa Wsch. - Gliwice
 • Pociąg EIP 6150/1 kursujący w rel. Wrocław Gł. - Warszawa Wsch.
 • Pociąg TLK 51120/1 „POBRZEŻE BIS” kursujący w rel. Gdynia Gł.- Warszawa Zach.
 • Pociąg TLK 31152/3 „SAWA” kursujący w rel. Kraków Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg TLK 64108/9 „HALNY” kursujący w rel. Wrocław Gł. – Bielsko Biała Gł.
 • Pociąg TLK 46150/1 „KLIMCZOK” kursujący w rel. Bielsko Biała – Wrocław Gł.
 • Pociąg TLK 81150/1 „SŁUPIA” kursujący w rel.  Kołobrzeg - Łódź Fabr.

Pociągi zawieszone w całej relacji od dnia 23 marca 2020 r.:

 • Pociąg TLK 13152/3 „SAWA” kursujący w rel. Warszawa Wsch. - Kraków Gł.

Pociągi zawieszone w całej relacji od dnia 23 marca 2020 r.:

 • Pociąg TLK 13152/3 „SAWA” kursujący w rel. Warszawa Wsch. - Kraków Gł. 
 • Pociąg TLK 25100/1 KOCHANOWSKI  rel. Lublin – Bydgoszcz Gł. 
 • Pociąg TLK 57106/7 BACHUS rel. Gdynia Gł. – Zielona Góra
 • Pociąg TLK 15100/1 – 51100/1 SŁOWINIEC rel. Warszawa zach. – Gdynia Gł. – Warszawa Zach. 
 • Pociąg TLK 47100/1 ŚLĄZAK rel. Katowice – Poznań Gł.
 • Pociąg TLK 38108/9 WYBICKI rel. Kraków Gł. – Świnoujście
 • Pociąg IC 23100 „JAGIEŁŁO” kursujący w  rel. Lublin Gł. – Kraków Gł.
 • Pociąg IC 6302 „LWÓW EXPRESS” kursujący w rel. Wrocław – Przemyśl Gł.
 • Pociąg IC 72100 „CZARTORYSKI” kursujący w rel. Warszawa Zach. – Lublin
 • Pociąg IC 85102 „ŻUŁAWY” kursujący w rel. Szczecin Gł. – Olsztyn Gł.
 • Pociąg IC 18116 „WŁÓKNIARZ” kursujący w rel. Łódź Kaliska – Szczecin Gł.
 • Pociąg IC 8320 „BARBAKAN” kursujący w rel. Szczecin Gł. – Kraków Gł.

Pociągi zawieszone w całej relacji od dnia 24 marca 2020 r.:

 • Poc. TLK 71100/1 WARTA rel. Poznań Gł. – Warszawa Wsch. 
 • Poc. TLK 75106/7 BACHUS rel. Zielona Góra - Gdynia Gł. 
 • Poc. TLK 52100/1 KOCHANOWSKI  rel. Bydgoszcz Gł. – Lublin
 • Poc. TLK 74100/1 ŚLĄZAK rel. Poznań Gł. – Katowice  
 • Poc. TLK 83108/9 WYBICKI rel. Świnoujście – Kraków Gł.
 • Pociąg TLK 21010/1 „KIEV EXPRESS” kursujący w rel.  Lublin Gł. – Warszawa Zach.
 • Pociąg IC 32100 „JAGIEŁŁO” kursujący w rel. Lublin Gł. – Kraków Gł.
 • Pociąg IC 3602 „LWÓW EXPRESS” rel.  Przemyśl Gł. – Wrocław Gł.
 • Pociąg IC 58102 „ŻUŁAWY” kursujący w rel. Olsztyn Gł. – Szczecin Gł.
 • Pociąg IC 3820 „BARBAKAN” kursujący w rel. Kraków Gł. – Szczecin Gł.
 • Pociąg IC 81116 „WŁÓKNIARZ” kursujący w rel. Szczecin Gł. – Łódź Kaliska

Pociągi zawieszone w całej relacji od dnia 28 marca 2020 r.:

 • Pociąg IC 16150/1 „ŚNIEŻKA” kursujący w rel. Warszawa Wsch. - Szklarska Poręba Górna.
 • Pociąg IC 60151 „ŚNIEŻKA” kursujący w rel. Wrocław Gł. -  Kudowa Zdrój. (łącznik od poc. 16150/1)
 • Pociąg IC 66150 „ŚNIEŻKA” kursujący w rel. Kudowa Zdrój  - Wrocław Gł. (łącznik do poc. 61150/1)
 • Pociąg IC 61150/1 „ŚNIEŻKA” kursujący w rel. Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wsch.
 • Pociąg IC 18155/4 „PARSĘTA” kursujący w skróconej rel. Warszawa Zach. – Kołobrzeg.

Pociągi zawieszone w całej relacji od dnia 29 marca 2020 r.:

 • Pociąg IC 81155/4 „PARSĘTA” kursujący w skróconej rel. Kołobrzeg- Warszawa Zach.

Pociągi zawieszone w całej relacji od dnia 31 marca 2020 r.:

 • Pociąg IC 4503 (za pociąg EIP 4502) kursujący w rel. Katowice – Warszawa Wsch.
 • Pociąg IC 5403 (za pociąg EIP 5402) kursujący w rel. Warszawa Wsch. – Katowice

Pociągi zawieszone w całej relacji od dnia 4 kwietnia 2020 r.:

 • Pociąg IC 4141 (za pociąg EIP 4140) kursujący w rel. Katowice – Warszawa Wsch.

Pociągi zawieszone w całej relacji w dniu 12 kwietnia 2020 r.:

 • Pociąg EIP 3550/1 kursujący w rel. Kraków Gł. – Gdynia Gł.

Pociągi zawieszone w całej relacji w dniu 13 kwietnia 2020 r.:

 • Pociąg EIP 5350/1 kursujący w rel. Gdynia Gł. – Kraków Gł.

Pociągi kursujące w skróconej relacji od dnia 17 marca 2020 r.:

 • Pociąg EIP 1604 rel. Warszawa Wsch. – Jelenia Góra kursuje w skróconej relacji Warszawa Wsch. – Wrocław Gł.
 • Pociąg EIP 4500 rel. Bielsko Biała – Gdynia kursuje w skróconej relacji Bielsko-Biała – Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIP 8300 rel. Kołobrzeg – Kraków Gł. kursuje w skróconej relacji Kołobrzeg – Warszawa Zach.
 • Pociąg EIP 5306 rel. Gdynia – Rzeszów kursuje w skróconej relacji Warszawa Wsch. – Rzeszów
 • Pociąg EIP 4506 rel. Gliwice – Gdynia Gł. tylko w dniu 17 marca br. kursuje w skróconej relacji: Gliwice – Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIP 3508 rel. Kraków Gł. – Gdynia Gł. tylko w dniu 17 marca br. kursuje w skróconej relacji: Kraków Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIP 5300 rel. Gdynia Gł. – Kraków Gł. tylko w dniu 17 marca br. kursuje w skróconej relacji: Gdynia Gł. – Warszawa Zach.

Pociągi kursujące w skróconej relacji od dnia 18 marca 2020 r.:

 • Pociąg IC 27100 „CZARTORYSKI” rel. Lublin Gł. – Zielona Góra Gł. z ZKA na odc. Zbąszynek – Zielona Góra Gł. kursuje w skróconej relacji Lublin Gł.  – Warszawa Zach.
 • Pociąg IC 72100 „CZARTORYSKI” rel. Zielona Góra – Lublin Gł. z ZKA na odc. Zielona Góra Gł. – Zbąszynek kursuje w skróconej relacji Warszawa Zach. – Lublin Gł.
 • Pociąg IC 38100/1 „MEHOFFER” rel. Kraków Gł. – Szczecin Gł. kursuje w skróconej relacji Wrocław Gł. – Szczecin Gł.
 • Pociąg IC 83100/1 „MEHOFFER” rel. Szczecin Gł. – Kraków Gł. kursuje w skróconej relacji Szczecin Gł. – Wrocław Gł.
 • Pociąg IC 38102 „ZEFIR” rel. Kraków Gł. – Kołobrzeg kursuje w skróconej relacji Kraków Gł. – Piła Gł.
 • Pociąg IC 83102 „ZEFIR” rel. Kołobrzeg – Kraków Gł. kursuje w skróconej relacji Piła Gł. – Kraków Gł.
 • Pociąg IC 5422/3 „SKARBEK” rel. Olsztyn Gł. - Bielsko-Biała Gł. kursuje w skróconej relacji Warszawa Wsch. – Bielsko-Biała Gł.
 • Pociąg IC 4522/3 „SKARBEK” rel. Bielsko-Biała Gł. - Olsztyn Gł. kursuje w skróconej relacji Bielsko-Biała Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg IC 7321/0 „WAWEL” rel. Zielona Góra Gł.  - Kraków Gł. kursuje w skróconej relacji Zielona  Góra Gł. – Łódź Widzew z ZKA na odc. Zielona Góra Gł. – Zbąszynek.
 • Pociąg IC 1422/3 „KMICIC” rel. Białystok – Częstochowa kursuje w skróconej relacji Białystok – Warszawa Wsch.
 • Pociąg IC 1628/9 „NAŁKOWSKA” rel. Białystok – Zgorzelec kursuje w skróconej relacji Warszawa Wsch. – Zgorzelec
 • Pociąg IC 1624/5 „ORZESZKOWA” rel. Białystok – Jelenia Góra kursuje w skróconej relacji Warszawa Wsch. – Jelenia Góra
 • Pociąg IC 6124/5 „ORZESZKOWA” rel. Jelenia Góra – Białystok kursuje w skróconej relacji Jelenia Góra – Warszawa Wsch.
 • Pociąg IC 6130/1 „OLEŃKA” rel. Wrocław Gł. – Białystok kursuje w skróconej relacji Wrocław Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg IC 6126/7 „SŁOWACKI” rel. Wrocław Gł. – Białystok kursuje w skróconej relacji Warszawa Zach. – Białystok
 • Pociąg TLK 81114/5 „POBRZEŻE”  rel. Kołobrzeg – Łódź Fabr. kursuje w skróconej rel. Kołobrzeg – Warszawa Zach.
 • Pociąg TLK 36170/1 „POGÓRZE” rel. Przemyśl Gł. - Wrocław Gł. kursuje w skróconej rel. Przemyśl Gł. – Kraków Gł.,
 • Pociąg TLK 33168/9 „POGÓRZE” rel. Krynica Zdrój – Kraków Gł. (Wrocław Gł.) kursuje w skróconej rel. Krynica Zdrój – Kraków Gł.

Pociągi kursujące w skróconej relacji od dnia 18/19 marca 2020 r.:

 • Pociąg IC 16170/1 „KARKONOSZE” rel. Białystok – Jelenia Góra kursuje w skróconej relacji Warszawa Wsch. – Jelenia Góra
 • Pociąg IC 61171/0 „KARKONOSZE” rel. Jelenia Góra – Białystok kursuje w skróconej relacji Jelenia Góra – Warszawa Wsch.
 • Pociąg TLK 30170/1 „POGÓRZE” rel. Kraków Gł. – Krynica Zdrój kursuje bez grupy wagonów bezpośrednich z Wrocławia (przełączanych z poc. 63170.).

Pociągi kursujące w skróconej relacji od dnia 19 marca 2020 r.:

 • Pociąg EIP 5402/3 rel. Gdynia Gł. – Bielsko-Biała Gł. kursuje w skróconej rel. Warszawa Wsch. – Katowice.
 • Pociąg EIP 4502/3 rel. Gliwice – Gdynia Gł. kursuje w skróconej rel. Katowice – Warszawa Wsch.
 • Pociąg EIP 5302/3 rel. Gdynia Gł. – Kraków Gł. tylko w dniu 19 marca br. kursuje w skróconej relacji: Gdynia Gł. – Warszawa Zach.
 • Pociąg IC 3720/1 „WAWEL” rel. Kraków Gł. - Zielona Góra Gł. kursuje w skróconej relacji Łódź Widzew – Zielona Góra Gł. z ZKA na odc. Zbąszynek – Zielona Góra Gł.
 • Pociąg TLK 18114/5 „POBRZEŻE”  rel. Łódź Fabr. - Kołobrzeg  kursuje w skróconej rel. Warszawa Zach. – Kołobrzeg.
 • Pociąg TLK 53170/1 „KARPATY” rel. Gdynia Gł. – Chabówka (Zakopane) kursuje w skróconej rel. Gdynia Gł. – Warszawa Zach.

Pociągi kursujące w skróconej relacji od dnia 20 marca 2020 r.:

 • Pociąg IC 5360/1 „WITKACY” rel. Gdynia Gł. – Zakopane z ZKA na odc. Chabówka – Zakopane kursuje w skróconej relacji Gdynia Gł. – Kraków Gł.
 • Pociąg TLK 35170/1 „KARPATY” rel. Chabówka (Zakopane) – Gdynia Gł. kursuje w skróconej rel. Warszawa Zach. – Gdynia Gł.

Pociągi kursujące w skróconej relacji od dnia 21 marca 2020 r.:

 • Pociąg EIP 4140/1 kursujący w rel. Gliwice - Warszawa Wsch. kursuje w skróconej rel. Katowice - Warszawa Wsch.
 • Pociąg IC 3560/1 „WITKACY” rel. Zakopane - Gdynia Gł. z ZKA na odc. Zakopane – Chabówka kursuje w skróconej relacji Kraków Gł. – Gdynia Gł.
 • Pociąg IC 18155/4 „PARSĘTA” rel. Łódź Fabr. – Kołobrzeg kursuje w skróconej relacji Warszawa Zach. – Kołobrzeg.

Pociągi kursujące w skróconej relacji od dnia 22 marca 2020 r.:

 • Pociąg IC 81154/5 „PARSĘTA”rel. Kołobrzeg – Łódź Fabr. Kursuje w skróconej relacji Kołobrzeg – Warszawa Zach.

Pociągi kursujące w skróconej relacji od dnia 22/23 marca br.

 • Pociąg IC 16170 „KARKONOSZE” rel. Warszawa Wsch.  – Jelenia Góra kursuje w skróconej relacji Warszawa Wsch. – Wrocław Gł.

Pociągi kursujące w skróconej relacji od dnia 23/24 marca br.:

 • Pociąg IC 61170 „KARKONOSZE” rel. Jelenia Góra – Warszawa Wsch. kursuje w skróconej relacji Wrocław Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg TLK 53170 „KARPATY” rel. Gdynia Gł. - Warszawa Zach. kursuje w wydłużonej relacji Gdynia Gł. – Łódź Widzew

Pociągi kursujące w skróconej relacji od dnia 23 marca br.

 • Poc. TLK 27102/3 WETLINA rel. Lublin – Poznań Gł. kursuje w skróconej rel. Lublin – Warszawa Zach.
 • Poc. TLK 32102/3 WETLINA rel. Zagórz – Lublin/(Poznań Gł.) kursuje w skróconej rel. Zagórz – Lublin/(Warszawa Zach.)
 • Poc. TLK 13108/9 LUBOMIRSKI rel. Warszawa Wsch. – Przemyśl Gł. kursuje w skróconej rel. Warszawa Wsch.  –  Kraków Gł.
 • Poc. TLK 53104/5 BRANICKI rel. Gdynia Gł. – Kraków Gł. kursuje w skróconej rel. Gdynia Gł. – Warszawa Zach.
 • Poc. TLK 13100/1 – 31100/1 MALINOWSKI rel. Warszawa Wsch. – Przemyśl Gł. – Warszawa Wsch. kursuje w skróconej rel. Warszawa Wsch. – Kraków Gł. – Warszawa Wsch.
 • Poc. TLK 54102/3 ARTUS rel. Gdynia Gł. – Katowice kursuje w skróconej rel. Gdynia Gł. – Wrocław Gł.
 • Poc. TLK 83106/7 ZAMOYSKI rel. Piła Gł. – Przemyśl Gł. kursuje w rel. Piła Gł. – Lublin
 • Pociąg IC 61100 „MAMRY” rel. Wrocław Gł. -  Białystok kursuje w skróconej relacji Wrocław Gł. – Olsztyn Gł.
 • Pociąg. IC 1624 „ORZESZKOWA” rel. Warszawa Wsch. – Jelenia Góra kursuje w skróconej relacji Warszawa Wsch. – Wrocław Gł.
 • Pociąg IC 6124 „ORZESZKOWA” rel. Jelenia Góra – Warszawa Wsch. kursuje w skróconej relacji Wrocław Gł. – Warszawa Wsch.
 • Pociąg TLK 35170 „KARPATY” rel. Warszawa Zach. – Gdynia Gł. kursuje w wydłużonej relacji Łódź Widzew – Gdynia Gł.

Pociągi kursujące w skróconej relacji od dnia 24 marca br.:

 • Poc. TLK 31108/9 LUBOMIRSKI rel. Przemyśl Gł. - Warszawa Wsch. kursuje w skróconej rel. Kraków Gł. –  Warszawa Wsch.
 • Poc. TLK 35104/5 BRANICKI rel. Kraków Gł. - Gdynia Gł. kursuje w skróconej rel. Warszawa Zach. - Gdynia Gł.
 • Poc. TLK 45102/3 ARTUS rel. Katowice - Gdynia Gł. kursuje w skróconej rel. Wrocław Gł. - Gdynia Gł.
 • Poc. TLK 38106/7 ZAMOYSKI rel. Przemyśl Gł. - Piła Gł. kursuje w rel. Lublin - Piła Gł.
 • Poc. IC 16100 „MAMRY” rel. Białystok – Wrocław Gł. kursuje w skróconej relacji Olsztyn – Wrocław Gł.

Inne zmiany:

 • Pociąg EIP 4502 rel. Katowice – Warszawa Wsch. od 20 do 30 marca 2020r. kursuje składem wagonowym w kategorii IC.
 • Pociąg EIP 5402 rel. Warszawa Wsch. – Katowice od 20 do 30 marca 2020r. kursuje składem wagonowym w kategorii IC.
 • Pociąg EIP 4140 rel. Gliwice – Warszawa Wsch. od 21 do 30 marca 2020r. kursuje w skróconej relacji Katowice – Warszawa Wsch. składem wagonowym w kategorii IC.
 • Pociąg IC 19100/1 „ŁODZIANIN” rel. Warszawa Wsch. – Łódź Fabr. od dnia 18.III kursuje w zestawieniu ED160 z dodatkowymi postojami handlowymi w Żyrardowie, Skierniewicach i Koluszkach.
 • Pociąg IC 91101/0 „ŁODZIANIN” rel. Łódź Fabr. – Warszawa Wsch. od dnia 19.III. kursuje w zestawieniu ED160 z dodatkowymi postojami handlowymi w Koluszkach, Skierniewicach i Żyrardowie.
 • Pociąg IC 99106/7 „NAREW” rel. Białystok – Warszawa Zach. kursuje w zestawieniu ED161
 • Pociąg TLK 19134/5 „KORCZAK” rel. Warszawa Wsch. – Łódź Fabr. kursuje w zestawieniu  ED161, od 21.III dodatkowo w soboty i niedziele
 • Pociąg TLK 16102/3 „FREDRO” rel. Warszawa Wsch. – Wrocław Gł. kursuje w zestawieniu ED161
 • Pociąg TLK 53170/ 35170 „KARPATY” kursuje bez wagonów sypialnych i z miejscami do leżenia.

Jednocześnie informujemy, że można dokonać bezpłatnej wymiany biletu na inny kursujący pociąg lub zwrócić bilet (w kasie lub w formie reklamacji)  i otrzymać należności w pełnej wysokości.

0