Aktualne informacje dla Pasażerów są dostępne całodobowo wyłącznie pod numerami Infolinii PKP Intercity:

Infolinia dla abonentów sieci stacjonarnych i komórkowych

Infolinia dla abonentów sieci zagranicznych

Opłata za minutę połączenia w sieci TK Telekom Sp. z o.o. wynosi 1,29 zł brutto, u pozostałych operatorów - wg ich cennika.

Numery dostępne są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

 


Formularz kontaktowy dla pasażerów:

Kliknij tutaj aby przejść do formularza kontaktowego.

Kontakt ze spółką w sprawach korporacyjnych:

"PKP Intercity" Spółka Akcyjna
Aleje Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
e-mail: sekretariat@intercity.pl
tel.: 22 47 45 500
fax: 22 47 42 581

 

NIP 526 25 44 258
REGON 017258024
Kapitał zakładowy: 2 489 033 640 PLN
Kapitał wpłacony:  2 489 033 640 PLN
KRS 0000296032 Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy / XII Wydz. Gosp.

 

0